Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів_2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування. Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 05540310.

1.3. Місцезнаходження. вул. Татарбунарського повстання, 132 а, Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, 68355.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. 29.10.2 – автомобілі пасажирські (29.10.22-30.00 - Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів) (Легковий автомобіль Рено Дастер  або еквівалент).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 од.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Одеса.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Червень – липень 2015 року.

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ № 235 (17.04.2015) від 17.04.2015р. №115241.

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП +».

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 35880173.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. 25‑ї Чапаєвської дивізії, 14А, м. Одеса, 65070,телефон/телефакс: (048)784-35-75.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 331 813,00 грн. (Триста тридцять одна тисяча вісімсот тринадцять грн. 00 коп.) без ПДВ

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 22.05.2015р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода). Відповідно до частини 2 статті 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII   від 10.04.2014р.Голова комітету з конкурсних торгів ___________________ / Федоренко В.А./

                                                                         (підпис, М.П.)