Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів_2015

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України.

1.2. Місцезнаходження вул. Татарбунарського повстання, 132 а, Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, 68355.

1.3. Відповідальний за проведення торгів Федоренко Василь Арсенійович, телефон/телефакс (04843) 4-46-19.

2. Інформація про предмет закупівлі 29.10.2 – автомобілі пасажирські (29.10.22-30.00 - Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів) (Легковий автомобіль Рено Дастер  або еквівалент).

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ВДЗ № 235 (17.04.2015) від 17.04.2015р. №115241.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних  пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 21.05.2015р. о 11:00.

Місце розкриття Дунайський біосферний заповідник, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, каб. 4, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, 68355.

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)  Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/
місце проживання, телефон/телефакс 
Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів
(запитом цінових пропозицій) 
Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) 
Примітка
1 Вх. 131 від 20.05.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП +», код за ЄДРПОУ 35880173
65070, м. Одеса, вул. 25‑ї Чапаєвської дивізії, 14А
тел./факс: 0487843575
Всі передбачені документи в наявності 331 813,00 грн. без ПДВ
2 Вх. 132 від 20.05.2015 Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО», код за ЄДРПОУ 35991758
65031, м. Одеса, вул. Грушевського, 17-А
тел./факс: 0487777785
Всі передбачені документи в наявності 604 400,00 грн. без ПДВ
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
   

____________________________
(підпис)

____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
   

____________________________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі Відсутні.

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Голова комітету з конкурсних торгів Федоренко В.А.
   

____________________
         (підпис)

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Яковлєва І. В.
   

____________________
         (підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів Коновалова Л. А.
   

____________________
         (підпис)

Член комітету з конкурсних торгів Ізотова Ю.В.
   

____________________
         (підпис)

Член комітету з конкурсних торгів Матвєєв А.С.
   

____________________
         (підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів _______________   В.А.Федоренко
                                                     (підпис)          (ініціали та прізвище)   М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів _____________   Л.А.Коновалова
                                                     (підпис)          (ініціали та прізвище)