ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій_човни_2015

ЗВІТ  про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій  № 2 від 26 травня 2015 року

1. Замовник.

1.1. Найменування: Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05540310

1.3. Місцезнаходження: вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, 68355.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Яковлєва Ірина Василівна, учений секретар, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, 0484344619, reserve@it.odessa.ua

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: ДК 016:2010, 30.12.11-00.00 - Човни прогулянкові чи спортивні (крім надувних), вітрильні, з допоміжним двигуном чи без нього (човен «Вельбот-42»).

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг: 2 од.

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область.

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: червень 2015 року

3. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: dbr.org.ua

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 116422, "ВДЗ" № 236 (20.04.2015) від 20.04.2015

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №131091, "ВДЗ" №251(14.05.2015) від 14.05.2015

3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 137583, "ВДЗ" № 259 (26.05.2015) від 26.05.2015

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Фізична особа-підприємець  Матієнко Зінаїда Миколаївна;

Фізична особа-підприємець  Пряхін Валерій Семенович

4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

2084020681;

2236414136

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):

65000, м. Одеса, вул. Скісна,12а

65000, м. Одеса, вул. Скісна, 12а, кв. 2

5. Інформація про цінові пропозиції.

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 06.05.2015, 10:00.

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 06.05.2015, 14:30.

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.----

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції:

156400,00 грн. без ПДВ

161000,00 грн. без ПДВ

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість):
     

_156400,00 грн. без ПДВ
             (цифрами)
     

_Сто п’ятдесят  шість тисяч чотириста грн.
             (словами)

5.7. Дата акцепту пропозиції: 08.05.2015

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: фізична особа-підприємець Матієнко Зінаїда Миколаївна

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2084020681.

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 65000, м. Одеса, вул. Скісна,12а, тел.: 0672727388, факс: 0482356680

7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 21.05.2015, 156400,00 грн., без ПДВ

8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.

9.1. Дата прийняття рішення.

9.2. Підстава.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав.

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону: Фізична особа-підприємець  Матієнко Зінаїда Миколаївна;

Фізична особа-підприємець  Пряхін Валерій Семенович

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

11. Інша інформація: згідно протоколу оцінки цінових пропозицій від 08.05.2015 найбільш економічно вигідною за критерієм «ціна»  була визнана цінова пропозиція фізичної особи-підприємця Матієнко З. М.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Заступник директора по охороні і

природокористуванню

Федоренко В. А.
   підписано

 (підпис)

Учений секретар

Яковлєва І. В.
   

підписано

 (підпис)

Провідний бухгалтер

Коновалова Л.А.   

                                                       
   

підписано

 (підпис)

Провідний інженер

Ізотова Ю. В.


   

підписано

(підпис)

Науковий співробітник

Матвєєв А. С.
   

підписано

 (підпис)

                     

Голова комітету

з конкурсних торгів                                 підписано                   В. А. Федоренко

                                                                      (підпис)                  (ініціали та прізвище)   

                                               М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів підписано               Л. А. Коновалова
                                                                     (підпис)                 (ініціали та прізвище)