Протокол засідання науково-технічної ради Дунайського біосферного заповідника НАН України №3/19 від 13.03.2019

Протокол № 3/19
засідання науково-технічної ради Дунайського біосферного заповідника НАН України від 13 березня 2019 року
13.03.2019
м. Вилкове
З 15 присутні 12 членів ради: голова – Волошкевич О. М., директор Дунайського біосферного заповідника (далі ДБЗ), к. б. н; Федоренко В. А. – заступник директора заповідника по охороні та природокористуванню; Балацька Т. І. – голова неурядової організації «Молодіжний Дунайський Клуб»; Волошкевич О. В. – науковий співробітник ДБЗ, гідробіолог; Вязовський В. І. – директор ТОВ “Південна Бесарабія”; Дзядзін  М. Т. – голова Вилківської міської ради; Жигарєв В. І. – директор ТОВ  «Укррід»; Пащенко Ю. О. – лісничий Вилківського лісництва ДП «Ізмаїльське лісове господарство»; Прокопенко  В.  Ф. – заступник начальника Одеського регіонального управління державного підприємства «Дельта-лоцман»; Топтигіна О. П. – головний бухгалтер ДБЗ; Яковлєв М. В. – науковий співробітник ДБЗ, орнітолог; Яковлєва І. В. – учений секретар ДБЗ, секретар ради.
Запрошені: від Дунайської асоціації риболовецьких господарств -  голова асоціації Гончаров Г. К. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.    Розподіл перепусток в зону регульованого заповідного режиму та в інші функціональні зони  ДБЗ між підприємствами Дунайської асоціації риболовецьких господарств на 2019  рік (доп. Волошкевич О. М.).
2.    Про атестацію стипендіата НАН України для молодих учених (доп.  Волошкевич О. М., Яковлєв М. В.).
3.    Про ухвалення тематичного плану наукових досліджень та робочих планів ДБЗ на 2019  рік (доп. Волошкевич  О.  М.).

1 СЛУХАЛИ: Розподіл перепусток в зону регульованого заповідного режиму та в інші функціональні зони ДБЗ між підприємствами Дунайської асоціації риболовецьких господарств на 2019 рік (доп. Волошкевич О. М.).

Доповідач дав пояснення щодо продемонстрованої таблиці стосовно розподілу перепусток в зону регульованого заповідного режиму ДБЗ між риболовецькими підприємствами на 2019 рік” (таблиця додається).
Згідно Положення про ДБЗ НТР заповідника визначає кількість рибалок, які здійснюють промисловий вилов риби на території ДБЗ. Механізмом вирішення цього питання є введення перепусток для рибалок. Традиційно в акваторії заповідної зони ДБЗ (після перезонування території у 2017 році ця акваторія увійшла до зони регульованого заповідного режиму) здійснювали вилов риби рибалки в кількості 305 осіб. Саме стільки їх пропонується розподіляти, а в інші зони, як і в минулі роки, кількість рибалок встановити на рівні 400 осіб.
Доповідач також детально зупинився на процедурі погодження необхідних документів, організації видачі перепусток, необхідності суворого дотримання рибалками природоохоронного законодавства.
ВИСТУПИЛИ: Волошкевич О. М., Гончаров Г. К., Федоренко В. А.

ВИРІШИЛИ:
 Розподілити перепустки у зону регульованого заповідного режиму ДБЗ пропорційно придатному житлу та в інші функціональні зони згідно таблиці «Розподіл перепусток на території ДБЗ у 2019 році».

Голосували – одноголосно

2 СЛУХАЛИ: Про атестацію стипендіата НАН України для молодих учених (доп. Волошкевич О. М.)
Доповідач підкреслив, що за останні півроку стипендіатом НАН України Яковлєвим М. В. було виконано значну роботу за його спеціальністю, про що свідчить вищевикладений звіт. Результати наукової роботи наукового співробітника заповідника були представлені для проходження атестації відповідно до Положення про стипендії НАН України для молодих учених, затвердженого постановою Президії НАН України від 02.03.2016 № 66.
Голова НТР запропонував, враховуючи викладений Яковлєвим М. В. звіт про його наукову діяльність, атестувати його(звіт з наукової діяльності Яковлєва М. В. додається).
ВИСТУПИЛИ: Яковлєв М. В.

ПОСТАНОВИЛИ: Атестувати наукового співробітника ДБЗ, стипендіата НАН України Яковлєва М. В.
Голосували – одноголосно

3 СЛУХАЛИ: Про ухвалення тематичного плану наукових досліджень та робочих планів ДБЗ на 2019  рік (доп. Волошкевич  О.  М.).

Доповідач ознайомив присутніх із планами щодо проведення наукових досліджень за темами, затвердженими до виконання Дунайським біосферним заповідником на 2019 рік.

ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити тематичний план наукових досліджень Дунайського біосферного заповідника на 2019 рік.
2. Ухвалити робочий план з виконання фундаментальної науково-дослідної роботи «Комплексний моніторинг дельтових екосистем в умовах оптимального використання природних ресурсів (Літопис природи)», етап 2019 р. – «Комплексний моніторинг екосистем Дунайського біосферного заповідника в умовах регульованого рекреаційно-туристичного навантаження».
3. Ухвалити робочий план з виконання прикладної науково-дослідної роботи «Розробка методів відновлення екосистем дельти Дунаю і рекомендації щодо їх оптимального використання (на прикладі Стенцівсько-Жебриянівських плавнів)», етап 2019 р. – «Комплексне дослідження Стенцівсько-Жебриянівських плавнів та розробка методів відновлення його екосистем».
Голосували – одноголосно
Голова науково-технічної ради,
директор Дунайського
біосферного заповідника,
кандидат біологічних наук                              підписано                              О. М. Волошкевич


Додаток

п/п


Підприємство
Розподіл перепусток у 2019 році
Зона регульованого заповідного режиму (зел.)
Буферна зона та зона антропогенних ландшафтів (жовт.)
1
ПМП «Альбіна»
26
30
2
ТОВ «В. рибзавод»
26
23
3
ПП «Дунай»
26
30
4
ПМП «Корсар»
54
30
5
ТОВ «Кр. Південь»
0
60
6
ПМП «Кунашир»
41
77
7
ФОП Моргун О. В.
18
60
8
ПП «Олімп»
38
19
9
ФОП Палатніков К. В.
0
10
10
ТОВ «Південна Бесарабія»
36
19
11
РАВК «Піскар»
4
25
12
ТОВ «Придунав’є»
36
10

Всього:
305
393


Директор Дунайського
біосферного заповідника                   підписано

О. М. Волошкевич

Голова Дунайської асоціації
риболовецьких господарств              підписано


Г. К. Гончаров