Протокол засідання науково-технічної ради Дунайського біосферного заповідника НАН України №2/19 від 11.02.2019

Протокол № 2/19
засідання науково-технічної ради Дунайського біосферного заповідника НАН України від 11 лютого 2019 року
11.02.2019
м. Вилкове

З 15 присутні 12 членів ради: голова – Волошкевич О. М., директор Дунайського біосферного заповідника (далі ДБЗ), к. б. н; Федоренко В. А. – заступник директора заповідника по охороні та природокористуванню; Балацька Т. І. – голова неурядової організації «Молодіжний Дунайський Клуб»; Волошкевич О. В. – науковий співробітник ДБЗ, гідробіолог; майор Гузій О. В. – начальник відділу прикордонної служби «Вилкове» Ізмаїльського прикордонного загону; Дзядзін  М. Т. – голова Вилківської міської ради; Жигарєв В. І. – директор ТОВ  «Укррід»; Пащенко Ю. О. – лісничий Вилківського лісництва ДП «Ізмаїльське лісове господарство»; Прокопенко  В.  Ф. – заступник начальника Одеського регіонального управління державного підприємства «Дельта-лоцман»; Топтигіна  О. П. – головний бухгалтер ДБЗ; Яковлєв М. В. – науковий співробітник ДБЗ, орнітолог; Яковлєва І. В. – учений секретар ДБЗ, секретар ради.
Запрошені від асоціації: голова асоціації -  Гончаров Г. К.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про організацію промислового рибальства на території ДБЗ у 2019 році та його матеріально-технічну базу (доп. Волошкевич О. М.).

СЛУХАЛИ: Про організацію промислового рибальства на території ДБЗ у 2019 році та його матеріально-технічну базу (доп. Волошкевич О. М.).

Доповідач звернув увагу членів науково-технічної ради ДБЗ на те, що спеціальне використання  водних біоресурсів (рибальство) на територіях природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до вимог ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», а саме у межах лімітів Мінприроди України та на підставі  дозволів обласних державних адміністрацій. Окрім того, згідно цієї ж статті  зазначеного Закону, порядок використання природних ресурсів у межах ПЗФ, включаючи водні біоресурси, визначається режимом територій та об’єктів ПЗФ.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» режим територій та об’єктів ПЗФ визначається у положеннях про них, які для заповідних об’єктів загальнодержавного значення, яким є і ДБЗ, затверджуються Мінприроди України. Зараз ДБЗ здійснює свою діяльність згідно «Положення про ДБЗ», затвердженого наказом Мінприроди України від 24.06.2016 № 229 (у редакції наказу Мінприроди України від 23.02.2017 № 89).
В контексті розгляду питання про організацію промислового рибальства на території ДБЗ у 2019 році та його матеріальну базу важливою є вимога, яка міститься в п. 5 розділу IV чинного «Положення про ДБЗ». Цитуємо зміст цього пункту дослівно: «В межах ділянок ДБЗ, виділених для рибальства, НТР ДБЗ визначає умови його здійснення, кількість, параметри та асортимент знарядь лову, терміни та способи лову, кількість човнів та рибалок.
Викладене свідчить, що питання стосовно матеріальної бази рибного промислу у межах ДБЗ та її розподілу між користувачами належить до компетенції НТР ДБЗ.
Волошкевич О. М. також повідомив, що адміністрація ДБЗ щільно співпрацювала з Дунайською асоціацією риболовецьких господарств стосовно матеріальної бази на території біосферного заповідника. Підсумки цієї роботи були підведені на спільному засіданні адміністрації ДБЗ і асоціації, яке відбулось 11.02.2019 і на якому була погоджена матеріальна база рибальства, що буде задіяна на території ДБЗ у 2019 році та її розподіл між 12 користувачами.
Доповідач продемонстрував і прокоментував відповідну таблицю, яка містить вичерпну інформацію стосовно матеріальної бази рибного промислу на території ДБЗ у 2019 році і її розподілу між користувачами, а також запропонував в кінці його виступу поставити зазначене питання на голосування.
Доповідач також підкреслив, що передбачене вимогами заповідного режиму регулювання чисельності рибалок на території ДБЗ здійснюється через систему перепусток. Вже тривалий час в приморській частині зони регульованого заповідного режиму (заповідна зона до перезонування, здійсненого у 2017 році) промисел ведуть рибалки в кількості, що не перевищує 305 осіб. Поза межами регульованого заповідного режиму кількість рибалок утримується на рівні 400 осіб. Волошкевич О. М. запропонував рішенням НТР підтвердити ці кількісні показники і для рибного промислу на 2019 рік.

ВИСТУПИЛИ: Гончаров Г. К., Федоренко В. А.

ВИРІШИЛИ:
1. Відповідно до п. 5 розділу IV «Положення про Дунайський біосферний заповідник» та згідно ліміту спеціального використання водних біоресурсів на території ДБЗ у 2019 році, затвердженому Мінприроди України від 19.11.2018 № 1619/08/3-218, затвердити наступний перелік та кількість знарядь промислового лову та їх розподіл між 12 риболовецькими підприємствами (таблиця додається).
2. Визначити кількість рибалок, які здійснюють промисловий вилов риби в приморській частині зони регульованого заповідного режиму, на рівні 305 осіб, поза межами зазначеної зони — 400 осіб.
3. Адміністрації ДБЗ спільно з керівниками риболовецьких підприємств провести перевірку житла рибалок на риболовецьких станах в приморській частині зони регульованого заповідного режиму -  26.02.2019.
4. Розподілити перепустки у зону регульованого заповідного режиму ДБЗ пропорційно придатному житлу.
Голосували - одноголосно


Голова Науково-технічної ради,
директор Дунайського
біосферного заповідника
НАН України, кандидат
біологічних наук                                   підписано

О. М. ВолошкевичРозподіл знарядь лову на 2019 рік

№ з/п
Назва користувача
Сітки оселедцеві плавні
Сітки оселедцеві ставні
Сітки частикові ставні
Сітки частикові плавні
Ятери
Сітки рибцеві
Сітки кефалеві
1
ПМП "Корсар"
124
55
300
155
150
45
8
2
ФОП  Моргун  О.В.
100
53
290
100
190
60
4
3
ТОВ  "Південна Бесарабія"
100
33
200
110
100
42
8
4
ТОВ "Кристал Південь"
116
30
30
135
19
8
4
5
ПП "Олімп"
110
48
140
90
122
11
8
6
ПМ "Кунашир"
143
56
129
72
95
44
8
7
ПМП "Альбіна"
90
26
68
46
54
15
8
8
ТОВ "Придунав'є"
90
40
45
20
40
20
4
9
ТОВ "Вилковський рибзавод"
79
43
50
50
45
10
8
10
ПП "Дунай"
65
27
46
47
37
10
8
11
РАВК "Піскар"
38
30
30
20
30
10
4
12
ФОП  Палатников  К.В.
7
3
19
12
13
0
0

Всього
1062
444
1347
857
895
275
72Директор Дунайського
біосферного заповідника
НАН України

підписано

О.М. Волошкевич
Голова Дунайської
асоціації риболовецьких
господарств

підписано

Г. К. Гончаров