Положення про Науково - технічну раду Дунайського біосферного заповідника НАН України

Затверджено Бюро Відділення загальної біології НАН України 10 червня 2015 р.