Склад Науково-технічної ради Дунайського біосферного заповідника НАН України

Склад затверджений на засіданні Бюро Відділення загальної біології НАН України від 10 червня 2015 р. (Протокол № 6)