ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (паливо)

ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (зі змінами) від 22 січня 2015 № 8

1. Замовник.

1.1. Найменування: Дунайський біосферний заповідник НАН України

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05540310

1.3. Місцезнаходження: Одеська обл., Кілійський район, м. Вилкове, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, 68355.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Федоренко Василь Арсенійович, заступник директора заповідника по охороні і природокористуванню, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, (04843) 4-46-19, 3-11-95, reserve@it.odessa.ua.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: ДК 016:2010, 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг:  бензин А-92 — 2000 л; дизельне паливо — 2400л

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область.

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: листопад – грудень 2014 року

3. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: http://dbr.org.ua/uk/page/zakupivli

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 190231, «ВДЗ» № 127 (12.11.2014) від 12.11.2014

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 199239, «ВДЗ» № 139 (28.11.2014) від 28.11.2014

 3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №007510, "ВДЗ" №167(14.01.2015) від 14.01.2015

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)

4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Октан»;

Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас»

4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

33757245;

22506013;

32560942

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Кубишкіна, 20;

68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Леніна, 83;

49044, м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н,  вул. Гоголя, 15 А

5. Інформація про цінові пропозиції.

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 20.11.2014, 10:00

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 20.11.2014, 11:00

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2 (дві)

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення: Цінова пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас» ЄДРПОУ 32560942, 49044, м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н,  вул. Гоголя, 15 А, тел. (0562) 33-43-23.

Цінова пропозиція відхилена, оскільки направлена замовнику з порушенням п. 3 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та без документів, які передбачались згідно запиту. Членами комітету з конкурсних торгів заповідника  з цього приводу було складено відповідний акт від 19.11.2014.5.5. Ціна кожної цінової пропозиції:

73680,00 з ПДВ;

72360,00 з ПДВ

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість):

___73680,00 з ПДВ________________
             (цифрами)
____сімдесят три тисячі шістсот  вісімдесят грн._00 коп.______________.
             (словами)
5.7. Дата акцепту пропозиції: 24.11.2014

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:             33757245.

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Кубишкіна, 20, тел.: (04843)4-13-87, 4-19-41

7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 03.12.2014, 73680,00 з ПДВ

8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.

9.1. Дата прийняття рішення: 31.12.2014

9.2. Підстава: п. 1 ст. 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав.

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Октан»;

Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас»

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

11. Інша інформація:

12. Склад комітету з конкурсних торгів:Заступник голови комітету

з конкурсних торгів,

заступник директора з

загальних питань

Фещенко В.М.                                                                                           підписано

                                                                                                                    (підпис)

                                                                                                                      

Член комітету з

конкурсних торгів,

науковий співробітник

 Балацький К.Л.                                                                                       підписано

                                          (підпис)

                                                                                                                          

Секретар комітету з

конкурсних торгів,

провідний бухгалтер

Коновалова Л.А.                                                                                     підписано

                                                                                                                    (підпис) 

Член комітету з

конкурсних торгів,

науковий співробітник

Яковлєв М.В.                                                                                          підписано

                                                                                                                   (підпис)                         Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора по охороні

і природокористуванню                                         ________________       В. А. Федоренко
                                                                                    М.П. (підпис)