ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (Туксон)

ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій  від 22 січня 2015 № 8

1. Замовник.

1.1. Найменування: Дунайський біосферний заповідник НАН України

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05540310

1.3. Місцезнаходження: Одеська обл., Кілійський район, м. Вилкове, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, 68355.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Федоренко Василь Арсенійович, заступник директора заповідника по охороні і природокористуванню, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, (04843) 4-46-19, 3-11-95, reserve@it.odessa.ua.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: ДК 016:2010, 29.10.2 Автомобілі пасажирські, автомобіль Tucson (Туксон)

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг:  1 автомобіль

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: м. Одеса

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: грудень 2014 року

3. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: http://dbr.org.ua/uk/page/zakupivli

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №200354, "ВДЗ" №140(01.12.2014) від 01.12.2014

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №213134, "ВДЗ" №152(17.12.2014) від 17.12.2014

 3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №007434, "ВДЗ" №167(14.01.2015) від 14.01.2015

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО»

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Хюндай Мотор Поділля»

4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

35991758;

37825198

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

м. Одеса, пр.-т Шевченко, 4-Д, оф. 74, тел./факс (048)777-77-85;(048)784-75-93

Юридична адреса: 29000, м. Хмельницький,  вул. Вінницька, 1/1

Фактична адреса: 29000, м. Хмельницький, Вінницьке шосе, 23,тел./факс: (0382) 717-500

5. Інформація про цінові пропозиції.

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 10.12.2014, 10:00

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 10.12.2014, 11:00

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2 (дві)

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення:

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції:

298000,00  з ПДВ ;

309300,00 з ПДВ

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість):

___298000,00 з ПДВ________________
             (цифрами)
____двісті дев’яносто вісім тисяч грн._00 коп._з ПДВ_____________.
             (словами)
5.7. Дата акцепту пропозиції: 11.12.2014

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:            

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю: 31.12.2014, протокол засідання комітету з конкурсних торгів Дунайського біосферного заповідника НАН України від 31.12.2014  № 7

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.

9.1. Дата прийняття рішення: 31.12.2014

9.2. Підстава: п. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав.

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:

Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО»;

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Хюндай Мотор Поділля»

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

11. Інша інформація:

12. Склад комітету з конкурсних торгів:Заступник голови комітету

з конкурсних торгів,

заступник директора з

загальних питань

Фещенко В.М.                                                                                                підписано

                                                                                                                           (підпис)

Член комітету з

конкурсних торгів,

науковий співробітник

 Балацький К.Л.                                                                                             підписано

                                                                                                                          (підпис)Секретар комітету з

конкурсних торгів,

провідний бухгалтер

Коновалова Л.А.                                                                                           підписано

                                                                                                                          (підпис)

Член комітету з

конкурсних торгів,

науковий співробітник

Яковлєв М.В.                                                                                                 підписано

                                                                                                                         (підпис)                     Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора по охороні

і природокористуванню                                         ________________       В. А. Федоренко
                                                                                    М.П. (підпис)