Проект "Адаптація Дельти Дунаю до кліматичних змін"

Більше 6.000 видів флори та фауни та 30 різних типів природних систем складають біорізноманіття унікального регіону Європи – Дельти Дунаю – одного з 200 найцінніших екорегіонів світу. Але очікується, що кліматичні зміни можуть значно вплинути на цей уразливий регіон: частішими стануть повені, довшими періоди посухи, зменшаться рибні запаси та збідніє неповторне біорізноманіття дельти.

Крім того, зміна клімату сприяє погіршенню якості води та порушує рівновагу всієї системи дельти, що відчутно вплине на добробут місцевих спільнот. Адже 100,000 людей, що мешкають в дельті Дунаю, безпосередньо залежать від водних та природних ресурсів регіону. Наприклад, жителі міста Вилкове вже декілька сторіч займаються рибальством в дельті. Зараз же цьому традиційному промислу загрожує занепад, тому що популяції промислових риб, таких як сазан, сом, судак та інші, різко зменшують свою чисельність. Не останню роль у цьому відіграють суворі та непередбачувані погодні умови, що впливають на водний режим плавнів та природні ресурси регіону.

На родючих ґрунтах дельті Дунаю традиційно вирощуються різноманітні фруктові культури – полуниця, яблука, айва – на які з нетерпінням очікують на своїх обідніх столах мешканці південних регіонів України. Зміна клімату примушує фермерів переглянути практики господарювання для того, щоб продовжувати отримувати високі врожаї. Це стосується режимів поливу та строків посадки, використання більш стійких до певних природних умов сортів тощо. Проблема полягає в тому, що жителі регіону виявляються не готовими до таких змін. Необхідна широка інформаційна та навчальна робота для того, щоб регіон дельти Дунаю міг пристосуватися до нових природних умов.

До того ж, Україна та Молдова зазнають значних ускладнень у реалізації та дотриманні природного законодавства у ключових областях (збереження біорізноманіття, земельне та водне управління, зміна клімату, енергетика) через відсутність кваліфікованих управлінських кадрів та обмежену поінформованість ключових зацікавлених сторін.

Проект

У березні 2011 року стартував новий регіональний проект, який має на меті підготувати дельту Дунаю до можливих впливів зміни клімату. Трирічний проект "Адаптація дельти Дунаю до кліматичних змін шляхом інтегрованого управління водними та земельними ресурсами" об’єднує 3 країни: Україну, Молдову та Румунію. Проект проводиться за підтримки Міжнародної комісії із захисту Дунаю. Об’єднаний підхід до вирішення спільних проблем є більш ефективним, аніж зусилля кожної окремої країни в цьому напрямку. Адже природа не визнає кордонів, і дельта Дунаю, не зважаючи на умовне розділення між 3 країнами, складає цілісну природну систему.

Мета проекту

Мета проекту – закласти основу для своєчасної та ґрунтовної адаптації української, молдавської та румунської територій регіону дельти Дунаю до кліматичних умов, що змінюються. Пристосування до нових природних умов має бути цілісним та систематичним та відбуватися на всіх рівнях, охоплюючи керівний апарат, місцеві бізнеси, спільноти та природні системи.

Рішення

Для досягнення поставленої мети буде проведене всебічне дослідження можливого впливу зміни клімату на дельту Дунаю, на основі якого буде розроблено транскордонну Стратегію кліматичної адаптації дельти. Ці документи допоможуть урядам та природоохоронним організаціям 3 країн зрозуміти загальну картину очікуваних змін та напрями роботи по адаптації регіону до них. Вони закладуть основу для комплексного вирішення проблеми, що буде більш ефективним, аніж окремі дії з кліматичної адаптації.

Однією з ефективних мір адаптації може слугувати відновлення плавнів дельти Дунаю, які були значною мірою знищені протягом останніх 50 років. Плавні є природною буферною системою, яка здатна пристосовуватися до змін та пом’якшувати вплив суворих погодних умов. Вони сприяють очищенню води у річковій системі, підвищують родючість ґрунтів прибережних смуг, слугують «дитсадками» для молоді цінних промислових видів риб та допомагають регулювати зміни рівня води в Дунаї. Проект включає модельне відновлення плавнів у одному з районів української частини Дунайської дельти.

Підготовка кваліфікованих кадрів є важливою частиною проекту. Будуть проведені тематичні тренінги, які допоможуть місцевим адміністраціям, головам громад, бізнес організаціям, фермерам та рибалкам зрозуміти, що можуть означати для регіону кліматичні зміни та як можна обернути на користь ці нові природні умови.

Широка інформаційна кампанія про адаптацію до змін клімату, яка пройде у 20 населених пунктах регіону, підкаже жителям Придунав’я шляхи вирішення кліматичних проблем заради добробуту регіону.

Проект, також, допоможе місцевим громадам знизити викиди парникових газів шляхом використання біомаси замість викопного палива у якості джерела обігріву. В українській дельті Дунаю буде реалізовано пілотний проект з генерування "зеленої" енергії з біомаси очерету та чагарників. Заготівля біомаси сприятиме відновленню плавнів, а також дасть нові джерела прибутку для місцевого бізнесу та населення. Після реалізації пілотного проекту будуть проведені тренінги та зустрічі для зацікавлених сторін, щоб поділитися досвідом впровадження подібних проектів.

Термін проекту: 2011-2013 роки

Партнери проекту: Дунайський біосферний заповідник, Заповідник Дельти Дунаю, Всесвітній фонд природи (WWF), «Центр регіональних досліджень» (м. Одеса), «Екоспектр» (м. Кишинів).

Фінансування проекту: Программа ENRTP (Європейський союз).