ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій_2015 (паливо-мастильні матеріали)

ЗВІТ  про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
 від 17 квітня 2015 № 7

1. Замовник.

1.1. Найменування: Дунайський біосферний заповідник НАН України

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05540310

1.3. Місцезнаходження: Одеська обл., Кілійський район, м. Вилкове, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, 68355.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Федоренко Василь Арсенійович, заступник директора заповідника по охороні і природокористуванню, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська бласть, (04843) 4-46-19, 3-11-95, reserve@it.odessa.ua.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: ДК 016:2010, 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг:  бензин А-92 — 10300 л; дизельне паливо — 2400 л

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область.

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: протягом 2015 року

3. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: http://dbr.org.ua

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 087106, "ВДЗ" № 213 (17.03.2015) від 17.03.2015

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 106517, "ВДЗ" № 227 (06.04.2015) від 06.04.2015

 3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 115088, "ВДЗ" № 235(17.04.2015) від 17.04.2015

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)

4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Октан»;

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта»

4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

33757245;

22506013;

00135390.

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Кубишкіна, 20;

68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Леніна, 83;

04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5.

5. Інформація про цінові пропозиції.

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 31.03.2015, 10:00

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 31.03.2015, 11:00

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2 (дві)

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення:

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції:

298991,00 грн. з ПДВ

253650,00 грн. з ПДВ

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість):
     

                         298991,00__з ПДВ________
                          (цифрами)
     

Двісті дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто одна грн.
                          (словами)5.7. Дата акцепту пропозиції: 31.03.2015

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:             33757245.

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Кубишкіна, 20, тел.: (04843) 4-13-87, 4-19-41

7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 10.04.2015, 298991,00 грн. з ПДВ

8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.

9.1. Дата прийняття рішення:

9.2. Підстава:

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав.

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Октан».

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника. ---

11. Інша інформація.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Заступник директора по охороні і природокористуванню Федоренко В. А.
   __у відпустці_

Учений секретар Яковлєва І. В.
   

______________

Провідний бухгалтер Коновалова Л. А.                                            
   

______________

Провідний інженер Ізотова Ю. В.
   

______________

Науковий співробітник Матвєєв А. С.
   

______________

                   

Заступник голови комітету з конкурсних торгів ________________      І. В. Яковлєва
Секретар комітету з конкурсних торгів                 ______________       Л. А. Коновалова