Документація конкурсних торгів_2015

Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комітету з конкурсних торгів

від 14.04.2015 р.Голова комітету з конкурсних торгів

_______________________/  Федоренко В.А./

            (М.П., підпис )                                 

                                                                                                   ДОКУМЕНТАЦІЯ  КОНКУРСНИХ  ТОРГІВ

на закупівлю товару:

код ДК 016:2010 – 29.10.2 – автомобілі пасажирські (29.10.22-30.00 - Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів) (Легковий автомобіль Рено Дастер  або еквівалент)

за процедурою закупівлі – відкриті торгим. Вилкове  – 2015І. Загальні положення

 
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону
України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон). Терміни,
які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в
значеннях, визначених Законом
2. Інформація про замовника торгів
повне найменування Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України
місцезнаходження вул. Татарбунарського повстання, 132 а, Одеська область, Кілійський район,
 м. Вилкове, 68355
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Федоренко Василь Арсенійович, голова комітету з конкурсних торгів,  вул. Татарбунарського повстання, 132 а, Одеська область,  Кілійський район, м.Вилкове, 68355, телефон/телефакс  (04843) 4-46-19.
3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі 29.10.2 – автомобілі пасажирські (29.10.22-30.00 - Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів) (Легковий автомобіль Рено Дастер або еквівалент).
вид предмета закупівлі Товар
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Місце поставки Товару: м. Одеса
Кількість товару: 1 од. Більш детально зазначено у технічних вимогах (завдання) (Додаток 2 до документації конкурсних торгів).
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Червень – липень 2015 року.
4. Процедура закупівлі Відкриті торги
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах, з урахуванням& вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2014р. № 829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника повинна бути розрахована та включати: доставку; всі витрати на страхування; навантаження, розвантаження та пакування; сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України;
До ціни пропозиції Учасник має включити всі свої витрати та прибуток на виконання даної закупівлі.
Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з кількості (обсягів) надання послуг на підставі потреб, необхідних для Замовника по об`єкту замовлення та діючих цін на них.
До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі участі в процедурі (здійснення процедури) закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов`язані з укладанням договору, у тому числі й ті, що пов`язані з його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів
   

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
   

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)
   

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі  в цілому. Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі пропозиції конкурсних торгів та навпроти документа вказується номер сторінки, на якій він знаходиться.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та  підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Для фізичної особи – підприємця надається копія повного паспорту.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 11:00 21.05.2015 року, (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів")

* ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
   

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям;

інформація в довільній формі про кожного субпідрядника (субпідрядників) (у разі його залучення)

інформація у вигляді листа-згоди про те, що учасник ознайомлений з істотними умовами договору, які зазначені в цій  документації конкурсних торгів, та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасник не подає у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією документацією конкурсних торгів, він повинен надати щодо цього письмове пояснення.

3. Забезпечення пропозицій конкурсних торгів
   

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
   

Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів не передбачено через те, що забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
   

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників
   

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
   

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (технічні вимоги наведені  в   Додатку №2) та інші документи, передбачені відповідними розділами та додатками документації конкурсних торгів.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)
   

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю".

Предметом закупівлі є товар.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
   

Більш детельно зазначено в додатку №2 до документації конкурсних торгів.

Закупівля здійснюється в цілому щодо предмета закупівлі.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
   

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності з пунктом 1 розділу III цієї документації конкурсних торгів у конверті із позначенням «Зміни».

Заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів може надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, з поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів Особисто, поштою або електронною поштою* (у разі подання у формі електронного документа).
*Подання пропозицій конкурсних торгів  із застосуванням електронних засобів не є можливим у зв’язку з тим, що Кабінетом Міністрів України не визначено особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівель.
місце подання пропозицій конкурсних торгів Дунайський біосферний заповідник, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, каб. 4, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, 68355
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 21.05.2015р. до 10:00.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів Дунайський біосферний заповідник, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, каб. 4, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, 68355
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 21.05.2015р. о 11:00.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити  паспорт або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI, зі змінами.
Конверти, позначені "Зміни до пропозиції конкурсних торгів", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції конкурсних торгів, за якими було подане повідомлення про «Відкликання пропозиції конкурсних торгів», не відкриваються.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом.
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціни.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
Методика оцінки
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = (Цmin /Цобчисл)*100, де
Бобчисл  - обчислювана кількість балів;
Цmin – найнижча ціна;
Цобчисл  - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»
Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).      
У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
2. Виправлення арифметичних помилок Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному даною документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок у своєму запиті до учасника конкурсних торгів щодо виправлення арифметичних.
При отримані учасникам запиту щодо виправлення арифметичних помилок (виявлених замовником у поданій ним пропозиції конкурсних торгів) негайно (терміново), але не пізніше 3 календарних днів з дня отримання відповідного запиту направляє на адресу замовника відповідь (письмової згоди або не згоди) про свою позицію щодо арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником  відповідно до такого порядку:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;
в) якщо на погляд замовника в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна  за одиницю відповідним чином коригується;
г) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, і підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції, отримана шляхом додавання елементів ціни.
У випадку якщо замовник не отримає від учасника конкурсних торгів відповіді (в письмовій формі) на свій запит щодо виправлення арифметичних помилок, протягом встановленого строку, замовник вправі вважати, що учасник не згоден з виправленнями арифметичних помилок та його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація про розгляд та  оцінку пропозицій надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
Всі повідомлення і заяви Замовника та учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені в письмовій формі. Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.
Замовник має право передавати учасникам будь-яку інформацію щодо торгів електронною поштою (на зазначену учасниками електронну адресу) з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.
Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються законодавством.
Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.
Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.
Фізична чи юридична особа, може звернутися до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу дії, рішення, бездіяльність Замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і в наслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.
Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому Законом.
Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування та інших витрат, визначених законодавством.
В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.
До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору. Всі витрати сплачуються учасником за рахунок його власного прибутку.
Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що пов’язана з наданням послуг, які є предметом закупівлі, якщо  отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання замовником пропозицій або прийняття рішення про вибір переможця призведе до відхилення його пропозиції.
Інші положення.
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.
У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з Учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується чинними нормативно-правовими актами України.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
VІ. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів";.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.
2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю Зазначається замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону та наведені у Додатку 4 «Істотні умови договору».
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
При укладанні договору з переможцем торгів перелік додатків до договору, їх нумерація та зміст можуть бути уточнені та/або змінено за згодою сторін договору.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених частино 5 статті 40.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.
Додаток 1

до документації конкурнсих торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Форма пропозиції конкурсних торгів

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку у разі його наявності)

Відомості про учасника процедури закупівлі
Повне найменування  учасника
Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)
Місцезнаходження
Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні тел.)
Факс
Електронна адреса
Інша інформація
Ми, ______________ (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю 29.10.2 – автомобілі пасажирські (29.10.22-30.00 - Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів) (Легковий автомобіль Рено Дастер  або еквівалент) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши документацію конкурсних торгів, кваліфікаційну документацію та технічну специфікацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів за такими цінами:

№ п/п Найменування Кількість, одиниць Ціна за одиницю грн.., без ПДВ* Всього грн.,
без ПДВ*
1 Легковий автомобіль Рено Дастер  або еквівалент 1
Всього без ПДВ:
ПДВ:
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн. без ПДВ* __________________________ (цифрами та словами)

* - Під час підрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів Учасник не враховує ПДВ оскільки оплата за товар здійснюється за рахунок коштів ЄС. Керуючись угодою про фінансування проекту ЄС  «Консолідація мережі природоохоронних територій для збереження біорізноманіття та сталого розвитку регіону дельти Дунаю і нижнього Прута - PAN Nature» (code MIS-ETC 1716), Рамковою Угодою між Урядом України та Європейських Співтовариств від 12.12.2006 (ратифікована Закон України від 03.09.2008 № 360 - VI), кошти ЄС на заходи в рамках Проекту звільняються від сплати ПДВ (власний вклад в Проект буде оподаткований), дане питання буде врегульовано під час укладання договору.
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _ днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Якщо наша пропозиція буде акцептована беремо на себе зобов’язання на підписання Договору у строк не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, і виконати всі умови, передбачені Договором.
4. Ціна пропозиції вказана з урахуванням вартості усіх витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та інших обов’язкових платежів і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також з урахуванням усіх сукупних послуг. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Нами вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо та вважається врахованою у ціні пропозиції конкурсних торгів.
5. Гарантійне обслуговування _________________________________________ (рік та/або км/год).
                                                                         (зазначається учасником)
Керівник організації – учасника

процедури закупівлі або інша

уповноважена посадова особ   ____________________         ____________________

                                                (підпис) МП (за наявності)          (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до документації конкурнсих торгів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ЗАВДАННЯ)

на закупівлю 29.10.2 – автомобілі пасажирські (29.10.22-30.00 - Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів) (Легковий автомобіль Рено Дастер  або еквівалент)

Найменування закупівлі*: 29.10.2 – автомобілі пасажирські (29.10.22-30.00 - Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів) (Легковий автомобіль Рено Дастер  або еквівалент)

Технічні характеристики закупівлі

Найменування Показник Примітка
Тип приводу Неповний, 4х2
Двигун
Паливо Бензин
Об’єм двигуна Не менше 1500 см3
Кількість циліндрів/клапанів 4/16
Норма токсичності Євро-4
Ступінь стискання 9,8
Потужність (кВт/к.с. при об/хв) 75/102 при 5750
Трансмісія 5-ст. механічна
Колеса та шини
Розмір шин 215/65R16
Гальма
Попередні-тип/діаметр (мм)/товщина (мм) Дискові вентильовані
269/22
Задні-тип/діаметр (дюйми) Барабанні/9
ABS +
Витрати палива
Траса (л/100 км) 6,6
Комбінований цикл (л/100 км) 7,6
Місто (л/100 км) 9,9
Об’єм паливного бака (л) 50
Кількість місць 5
Комплектація
Фронтальная подушка безпеки водія
Фронтальная подушка безпеки переднього пасажира
Іммобилайзер
Кондиционер
Передні електросклопідйомники
Регулювання рульової колонки по висоті
Центральный замок з ДУ
Рік випуску 2015
 *При будь-яких посиланнях на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі дана специфікація містить вираз «або еквівалент».На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозицій конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, що підтверджені діючими на території України нормативними актами, ДСТУ, ГОСТ тощо.

У випадку якщо учасник не може надати документи для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник надає Лист-пояснення з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України.

Технічне обслуговування запропонованого Товару (легкового автомобіля Рено Дастер або еквівалент) – не повинно перевищувати 200 км територіальної відстані від адреси Замовника.

Товар повинен бути новим не бувшим в експлуатації.

Рік випуску ‒ 2015.

Місце поставки Товару: м. Одеса.

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Ми, _________________ у разі акцепту нашої конкурсної пропозиції та укладення Договору  із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації конкурсних торгів.

                               Дата: _____________                                         ________________ (підпис)

                                                         М.П.

Посилання в документації конкурсних торгів на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як або еквівалент.Додаток 3

 до документації конкурнсих торгів

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ІНШІ ВИМОГИ

(З ПЕРЕЛІКОМ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ

ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ)

Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям
  1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
 Довідка (в довільній формі), яка повинна містити інформацію щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за підписом керівника скріплена печаткою Учасника.
  1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:
Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів  за предметом закупівлі (в довільній формі) за підписом керівника та скріплена печаткою Учасника. Обов’язково до зазначеної довідки надаються копії аналогічних договорів у кількості не менше 2-х.
  1. Наявність фінансової спроможності:
Копії балансу Учасника (форма № 1 або форма №1м) за 2014 року.
Копії звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2 або форма №2м) за 2014 року.
Вимога для Учасників торгів – фізичних осіб-підприємців:
Копії Декларації про доходи, одержані за 2014 рік;
Копія податкової декларації платника єдиного податку (фізичної особи - підприємця) за 2014 рік.
Довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал або копія).
Копія звіту про рух грошових  коштів (форма №3) за 2014 рік.
У разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності або інформацію з наведенням підстав для ненадання вказаних документів.
Вимоги, встановлені статтею 17 Закону, інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам:
Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі: Оригінал або завірена уповноваженою особою Учасника копія довідки (або скороченого витягу) про відсутність учасника  в єдиному реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана Міністерством юстиції України (відповідні структурні підрозділи Міністерства юстиції України, головні управління юстиції в областях, містах, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства) не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Довідка в довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника Учасника про те, що Учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
Довідка в довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника Учасника, в якій учасник має зазначити місце реєстрації та підтвердити факт, що він не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку офшорних зон, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р. №143-р.
Оригінал або завірена уповноваженою особою Учасника копія довідки з управління інформаційно – аналітичного забезпечення УМВС України про те, що уповноважена особа (уповноважені особи) учасника, які мають право укладати договори (угоди), пов’язані з господарською діяльністю, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
Для підтвердження відсутності вказаного факту учасник надає оригінал або завірену уповноваженою особою Учасника копію довідки з управління інформаційно – аналітичного забезпечення УМВС України про відсутність судимості особи уповноваженої представляти інтереси учасника під час проведення процедури торгів не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (для представників учасника).
Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно з додатком №5  до документації конкурсних торгів
Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Оригінал або завірена уповноваженою особою Учасника копія витягу або інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення видану на уповноважену особу Учасника, який має право на підписання договору за результатами торгів не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження відсутності вказаного факту учасник надає оригінал або завірену уповноваженою особою Учасника копію витягу або інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення видану на уповноваженого представляти інтереси учасника під час проведення процедури торгів не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (для представників учасника).
(Оформлений відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 11.01.2012р. №39/5.)
Оригінал довідки виданої уповноваженим органом про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Довідка на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника Учасника, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався або не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
Інші документи: Копія Статуту із змінами (у разі їх наявності) або іншого установчого документу (у випадку відсутності Статуту). У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновника (засновників) про створення такої юридичної особи.
Копія документу, який підтверджує повноваження особи на  підписання договору за результатами торгів (протоколу (виписка (витяг) з протоколу) зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління; або наказ; або довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше).
Для допуску представників до процедури розкриття пропозицій, Учасник або уповноважений представник разом з   пропозицією конкурсних торгів надає оригінал довіреності на представництво інтересів учасника при розкритті пропозицій конкурсних торгів. Довіреність передається особисто в руки представнику Замовника до кінцевої дати та часу подання пропозицій конкурсних торгів.
Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців - для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності.
Копія свідоцтва про сплату ПДВ або єдиного податку або копія витягу з Реєстру платників податків або будь-який інший документ, що підтверджує статус платника податку
Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
Лист згода на виправлення арифметичних помилок, допущених  в  результаті  арифметичних дій (додаток 9)
Істотні умови договору згідно з додатком №4 до документації конкурсних торгів
Довідка, яка містить відомості про підприємство (додаток 6)
Копія відповідного дозволу або копія ліцензії на право займатися відповідною діяльністю (у випадках передбачених законодавством).
Технічні вимоги (завдання) заповнені за підписом керівника (або уповноваженої особи) Учасника та скріплено печаткою (у разі наявності)
Довідка в довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника Учасника про країну виробника Товару
Гарантійний лист в довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника Учасника щодо гарантійного обслуговування та територіального технічного обслуговування з урахуванням технічного завдання документації конкурсних торгів
* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені учасником відповідно до Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів;

б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

в) документи, які не передбачені чинним законодавством України при здійсненні господарської діяльності для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі пропозиції конкурсних торгів.

г) у разі ненадання Учасником будь – якого документу в складі пропозиції конкурсних торгів передбаченого документацією конкурсних торгів спричинить відхилення пропозиції конкурсних торгів.

д) якщо учасник торгів не в змозі надати будь-який документ (довідку), який вимагається замовником для підтвердження відповідності пропозиції кваліфікаційним та іншим вимогам, він повинен надати довідку (в довільній формі), в якій вказуються причини відсутності даного документу та посилання на конкретні статті чинного законодавства України (якщо таке має місце бути).

* Усі документи повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та  власною печаткою Учасника*. Ця вимога не стосується  учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток №4

до документації конкурсних торгів

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 10.04.2014р. № 1197-VIІ «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами).

Істотними умовами договору про закупівлю є:

-           предмет договору:  Постачальник зобов'язується у червні – липні 2015 року поставити Покупцеві : 29.10.2 – автомобілі пасажирські (29.10.22-30.00 - Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів) (Легковий автомобіль Рено Дастер  або еквівалент), а Покупець – прийняти і оплатити такий товар;

-           обсяг товару та вимоги щодо його якості: Обсяг – 1 одиниця; згідно технічного завдання цієї документації. Виконавець забезпечує суворе дотримання діючим на території України нормативними актами, ДСТУ, ГОСТ.

-           порядок здійснення оплати: розрахунки проводяться у безготівковій формі по факту поставки товару з урахуванням фінансування видатків замовника.

-           ціна договору: _________________(визначається відповідно до ціни пропозиції конкурсних торгів). Ціна на товар встановлюється в національній  валюті України. В ціну включаються всі затрати учасника (постачальника), пов’язані з  виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо.

-           термін та місце поставки товару: червень – липень 2015 року, місце поставки Товару – м. Одеса.

-           строк дії договору: з моменту укладення договору до 31 грудня 2015 року, з урахуванням ст. 631 Цивільного Кодексу України

-           права та обов’язки сторін: відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

-           обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків;

-           відповідальність сторін: у випадку порушення своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність у відповідності з договором та чинним законодавством України.

      Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язання при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеню) у розмірі 0,1 відсоток вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30-ть днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості товарів.

За порушення умов зобов’язання щодо якості товарів Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% вартості неякісних товарів.

За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання по оплаті.

Основні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його  підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків (частина 5 статті 40 Закону):

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

 Учасник переможець при поставці товару надає копію сертифікатів відповідності (якості) або паспорт відповідності або паспорт (інструкцію)експлуатації тощо що відповідають державним стандартам та нормам (у разі якщо це передбачено чинним законодавством України).

Керівник організації – учасника

процедури закупівлі або інша

уповноважена посадова особ   ____________________         ____________________

                                                (підпис) МП (за наявності)          (ініціали та прізвище)

Примітка.

*Інші істотні умови договору про закупівлю уточнюються (узгоджуються) сторонами під час його укладання, в тому числі умови та порядок виконання договірних зобов’язань.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.Додаток №5

до документації конкурсних торгів

Довідка

про відсутність підстав для відмови

в участі у процедурі закупівлі    Ми, _____________ (повна назва Учасника), не пропонуємо, не даємо або не погоджуємося прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь – якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;
    Учасника __________(повна назва Учасника) не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
    Учасник ____________(повна назва Учасника) не є у змові з іншими учасниками процедури закупівлі;
    Службова (посадова) особа учасника _________________________, яку уповноважено учасником  представляти  інтереси _____________________________(назва учасника торгів) під час проведення процедури закупівлі  не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушення процедури закупівлі, чи інший  злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку
    Пропозиція конкурсних торгів подана Учасником ________ (повна назва учасника) не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

Керівник організації – учасника

процедури закупівлі або інша

уповноважена посадова особ   ____________________         ____________________

                                                  (підпис) МП (за наявності)          (ініціали та прізвище)Додаток №6

до документації конкурсних торгів

Загальні відомості про учасника

1. Загальні відомості про претендента:

1.1. Найменування організації __________________________________________________

Юридична адреса _____________________________________________________________

Фактична адреса______________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________

Телефакс ____________________________________________________________________

1.2.  Місце та дата реєстрації організації___________________________________________

Ідентифікаційний код __________________________________________________________

1.3. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада) та особа, яка уповноважена підписувати документи __________________________________________________________________________

1.4.  Найменування банку претендента ____________________________________________

Розрахунковий рахунок претендента ___________________МФО _____________________

1.5. Профілюючий напрямок діяльності організації _________________________________Керівник організації – учасника

процедури закупівлі або інша

уповноважена посадова особ   ____________________         ____________________

                                                  (підпис) МП (за наявності)          (ініціали та прізвище)Додаток №7

до документації конкурсних торгівЛист  - згода на обробку персональних даних (ЗРАЗОК Учасник надає за власним бажанням не є вимогою Замовника)На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» я, громадянин України ______________________________________________

                           (ПІБ)

____________________________ року народження, паспорт серія_______ No _____________

виданий ____________________________ «_____»___________________р., адреса реєстрації:

___________________________________________________________________даю згоду __________________ (зазначається назва Замовника) на обробку моїх персональних даних з метою участі у  даних конкурсних торгах та укладання договору і в межах цього договору.

Ця згода видана на невизначений термін.

Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, знищення і будь - які інші дії (операції) з персональними даними (ст. ст. 12 -15 Закону України «Про захист персональних даних»).

Під персональними даними я розумію будь - яку інформацію, що відноситься до мене як до суб’єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса проживання, паспортні дані, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані, інші відомості які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно - правових та господарських відносинах.(П.І.Б. повністю, підпис)

«______»____________________20____р.                 Дата___________                                                                          

Додаток №8

до документації конкурсних торгів

На бланку підприємства (у разі наявності)

ДОВІРЕНІСТЬ (ЗРАЗОК)


м. ________                                                                                 « ___» ___________ 201 _

_______________________ (назва організації), далі підприємство, в особі директора ______________________, який діє на підставі _______, цією довіреністю уповноважує _________________________ (паспорт №_________ серія_____, виданий в м. _______ ____________; місце реєстрації: м. ____ вул. ___________) представляти інтереси підприємства на процедурі проведення торгів з закупівлі _________________ (зазначається предмет закупівлі та повна назва Замовника).

Для виконання представницьких функцій _____________________ надаються права на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, зокрема:

    звертатися за роз'ясненнями до комітету з конкурсних торгів щодо документації конкурсних торгів;
    надавати пропозиції конкурсних торгів та вносити забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
    відкликати, вносити зміни та продовжувати дію пропозицій конкурсних торгів;
    бути присутнім при розкритті пропозицій конкурсних торгів;
    давати згоду на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів;
    подавати заявки на участь у торгах;
    подавати скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі, а також мати інші
    повноваження, необхідні для розгляду комітетом з конкурсних торгів пропозиції конкурсних торгів підприємства.

Ця довіреність, видана «___» ____ 201_., є чинною до «___»___201_. без права передоручення.

____________________             ______________________    _________________

            Посада                                    Підпис   /  М. П.                        П.І.Б.Додаток №9

до документації конкурсних торгів

На бланку підприємства (у разі наявності)

Лист – згода

на виправлення арифметичних помилок

Ми, ______________ (назва учасника), надаємо/не надаємо (необхідне підкреслити) свою згоду на виправлення арифметичних помилок, у разі допущених  в  результаті  арифметичних дій, виявлених у  поданій  пропозиції  конкурсних  торгів  під  час проведення  її  оцінки, у порядку, визначеному пунктом 2 розділу 5 документації  конкурсних торгів.

Дата ____________

Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа
   ___________________________

(підпис)

             МП (за наявності)
   ______________

(ініціали та прізвище)

Додаток №10

до документації конкурсних торгівРЕЄСТР (ЗРАЗОК)

документів наданих ____________________________________________

(повна назва учасника)

у складі пропозиції конкурсних торгів


№ з/п

Назва документу

Сторінка


Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа
   ___________________________

(підпис)

             МП (за наявності)
   ______________

(ініціали та прізвище)