ПРОТОКОЛ розкриття цінових пропозицій_човни_2015

ПРОТОКОЛ  розкриття цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування: Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України
1.2. Місцезнаходження: вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, 68355

1.3. Відповідальний за проведення торгів:
                                      Яковлєва Ірина Василівна

                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

телефон: 0484344619
телефакс : 0484344619

2. Інформація про предмет закупівлі: ДК 016:2010, код – 30.12.1 – човни прогулянкові чи спортивні (крім надувних), вітрильні, з допоміжним двигуном чи без нього; човен «Вельбот-42», 2 од.

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 116422, "ВДЗ" №236 (20.04.2015) від 20.04.2015

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних  пропозицій, цінових пропозицій) відбулося: 06.05.2015, 14:30.

Місце розкриття: Дунайський біосферний заповідник, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, каб. 4, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)  Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/
місце проживання, телефон/телефакс 
Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів
(запитом цінових пропозицій) 
Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)  Примітка
Конверт № 1
вх. №  113
від 06.05.2015
08:45
Фізична особа-підприємець
Матієнко Зінаїда Миколаївна
ЄДРПОУ: 2084020681
65000, м. Одеса, вул. Скісна,12а
тел.: 0672727388
факс: 0482356680
Всі передбачені документи в наявності 156400,00 грн. без ПДВ
Конверт № 2
вх. № 115
від 06.05.2015
08:45
Фізична особа-підприємець
Пряхін Валерій Семенович
ЄДРПОУ: 2236414136
65000, м. Одеса, вул. Скісна, 12а, кв. 2
тел.: 0487312559
Всі передбачені документи в наявності 161000,00 грн. без ПДВ
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
   

____________________________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі

_________________________________________________________________

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Заступник директора по охороні і

природокористуванню

Федоренко В. А.
   

у відпустці

(підпис)

Учений секретар

Яковлєва І. В.
   

підписано

(підпис)

Провідний бухгалтер

Коновалова Л.А.                                             
   

підписано

 (підпис)

Провідний інженер

Ізотова Ю. В.
   

підписано

 (підпис)

Науковий співробітник

Матвєєв А. С.
   

підписано

 (підпис)

        

Заступник голови комітету

з конкурсних торгів                                 підписано                         І. В. Яковлєва

                                                               (підпис)                           (ініціали та прізвище)   

Секретар комітету з конкурсних торгів    підписано                Л. А. Коновалова

                                                              (підпис)                           (ініціали та прізвище)