Інформацію про відхилення цінової пропозиції_2015

ПРОТОКОЛ № 9 від 08 травня 2015 року

засідання комітету з конкурсних торгів Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України

ПРИСУТНІ:

Голова комітету з конкурсних торгів Федоренко Василь Арсенійович - у відпустці

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Яковлєва Ірина Василівна

Секретар комітету з конкурсних торгів Коновалова Людмила Анатоліївна

Член комітету з конкурсних торгів Ізотова Юлія Володимирівна

Член комітету з конкурсних торгів Матвєєв Андрій Сергійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд пропозиції конкурсних торгів від фізичної особи-підприємця Лень Артура Вікторовича на запит цінових пропозицій Дунайського біосферного заповідника НАН України (предмет закупівлі: ДК 016:2010, код -28.11.1 – двигуни підвісні до морських суден).

СЛУХАЛИ:

Яковлєва І. В., заступник голови комітету з конкурсних торгів повідомила, що до Дунайського біосферного заповідника (далі ДБЗ) надійшла пропозиція конкурсних торгів від ФОП Лень А. В. на запит цінових пропозицій Дунайського біосферного заповідника НАН України (далі ДБЗ) (предмет закупівлі: ДК 016:2010, код -28.11.1 – двигуни підвісні до морських суден).

Ізотова Ю. В., член комітету з конкурсних торгів повідомила, що згідно з опублікованим ДБЗ оголошенням №116397, "ВДЗ" № 236 (20.04.2015) від 20.04.2015 у вищевказаній пропозиції присутні всі необхідні документи.

Коновалова Л. А., секретар комітету з конкурсних торгів зауважила, що згадана цінова пропозиція надійшла у запечатаному конверті, але неправильно прошита, що суперечить  ч. 3 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Матвєєв А. С., член комітету з конкурсних торгів запропонував відхилити,  пропозицію конкурсних торгів ФОП Лень А. В. на запит цінових пропозицій ДБЗ (предмет закупівлі: ДК 016:2010, код -28.11.1 – двигуни підвісні до морських суден), на підставі ст. 36 та ст. 29 вищевказаного Закону.

ВИРІШИЛИ:

1. Пропозицію конкурсних торгів ФОП Лень А. В. на запит цінових пропозицій ДБЗ (предмет закупівлі: ДК 016:2010, код -28.11.1 – двигуни підвісні до морських суден), що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель», відхилити.

2. Коноваловій Л. А. надіслати інформацію про відхилення пропозиції ФОП Лень А. В.

«За» _4__

«Проти» _0_

«Підписи»                       Члени комітету з конкурсних торгів:

у відпустці
   

В. А. Федоренко

підписано
   

І. В. Яковлєва

підписано
   

Л. А. Коновалова

підписано
   

Ю. В. Ізотова

підписано
   

А. С. Матвєєв

Заступник голови комітету з конкурсних торгів      підписано І. В. Яковлєва

Секретар комітету з конкурсних торгів                   підписано Л. А. Коновалова