Газета "Дельта и человек" № 1-2 (0001-0002) от 09 апреля 2005 года

Губернатор района – О.А.Гречанный

Указом Президента Украины №792/2005-рп председателем государственной администрации Килийского района назначен Олег Анатольевич Гречанный.Новый губернатор района родился в Килии 5 июля 1956 г. Учился в СШ №1. Закончил Одесский политехнический институт. Заканчивает заочно Межрегиональную Академию управления персоналом.

После института работал на Килийском судоремонтном заводе наладчиком автоматики (1978-1981). Два года служил в армии – замкомандира роты. После службы – та же работа на КССРЗ. С 1985 по 1989 – инструктор райкома партии. С 1989 по1995 год – инженер-программист, начальник информационно-вычислительного бюро КССРЗ. С 1995 по 2002 – предприниматель (сервисный центр «Компас»).

В марте 2002 года избран городским головой Килии.

Женат. Жена, Ольга Анатольевна – предприниматель. Дочери: Наталья – программист, Мария – студентка.

Что ждет рыбную отрасль?

В середине февраля целый ряд организаций, в первую очередь рыбохозяйственных, направили письма в новые органы власти, в которых описывали проблемы отрасли и свое видение путей выхода из сложившейся ситуации. Мы в своем обращении отметили следующее.


№ 36 от 17.02.2005

Першому віце-прем’єр-міністру України

Кінаху А.К.

Міністру аграрної політики України

Барановському О.П.Вельмишановні Анатоліє Кириловичу та Олександре Петровичу!


Рибна галузь, в силу цілої низки суб’єктивних і об’єктивних причин, як ніяка інша в Україні, гостро і вже дуже давно потребує реформування.

Наше маленьке містечко Вилкове в дельті Дунаю, де знаходився найбільший в Україні риболовецький колгосп ім. Леніна визначально залежало від розвитку рибної галузі і є яскравою моделлю її занепаду. Тут розташований і Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України, на великій акваторії якого виловлюється до 95 % цінних видів риб української ділянки Дунаю, що вимагає постійної співпраці з рибним господарством. Ця ріка залишилась останньою на Чорному морі, де зберігся природний нерест осетрових, а основу уловів і економіки місцевих рибалок складає знаменитий дунайський оселедець.

Тому нам було надзвичайно боляче дивитись, коли весною минулого року румунські рибалки на протилежному боці Дунаю виймали сітки, повні оселедця, а всі наші рибалки ходили по березі. Причина була в тому, що Держдепартамент рибного господарства видав різко занижений ліміт на вилов оселедця і зробив це, на наш погляд, не випадково.

Вже давно науковці різних установ стверджують, що зараз немає технічних можливостей визначення запасів цього виду в Чорному морі, а, відповідно, і встановлення ліміту, тому для оселедця від нього краще взагалі відмовитись, регулюючи промисел величиною матеріальної бази – кількістю сіток. Проте для певних працівників Держдепартаменту саме розподіл квот є головним джерелом збагачення, тому просто так їх отримати не можливо. Вражає, як вже спокійно керівники риболовецьких організацій, розраховуючи кошторис на рік, вносять туди хабарі, а молоді нові керівники вважають це ледве не офіційним податком. Створення такої штучної напруги і різних перепон, непрозорий розподіл квот наносять збиток не тільки нашим рибалкам, але державі в цілому.

За дунайським оселедцем не потрібно організовувати експедиції в Атлантичний океан, він сам підпливає під час нерестового ходу під хати рибаків, але штучно створено такі економічні умови, що привозна риба конкурентно тіснить місцеву. Хіба це нормальна ситуація?

Загалом наші найближчі придунайські сусіди – Румунія та Болгарія пішли вперед в організації рибного господарства Дунаю, впровадивши ще і ліцензійну систему рибальства. Завдяки новому економічному механізму була виведена з тіні більша частина уловів, а головне, рибак має змогу сам визначитись, як йому краще працювати – самостійно чи в колективі. В контрасті з цим, різні законодавчі акти в Україні в цьому напрямку в агропромисловому комплексі практично не зачепили рибне господарство.

Ми могли б переймати досвід сусідів і в рамках діяльності Змішаної Комісії по регулюванню рибальства в водах Дунаю. Після десятирічної перерви вона відновила свої щорічні засідання, і ми взяли участь в її роботі в квітні 2000 року в Белграді. Окрім чисто рибогосподарських аспектів необхідно прийняти до уваги, що придунайські країни є членами або кандидатами в члени Євросоюзу, і для нас це був би ще один крок до євроінтеграції, але й тут Департамент рибного господарства припинив співробітництво.

Пропрацювавши 13 років в Інституті рибного господарства (ПівденНІРО) я зараз під час поїздок завжди цікавлюсь станом рибного господарства в різних країнах, і вимушений з гіркотою констатувати, що останнє більш ніж десятиріччя стало для нас часом втрачених можливостей...

Відсутність сучасної законодавчої бази, надмірна концентрація влади в руках Держдепартаменту при повному подавлені регіональних ініціатив, повністю загнана в куток наука, якою ми колись пишались, давно назріла необхідність розділення виробництва і контролюючого органу і відділення рибінспекції в інше відомство, безліч контролюючих організацій, незрозуміла кадрова політика і як наслідок загнана в тінь галузь – цей список можна було б продовжувати і продовжувати.

Ясно одне – галузь потребує негайного і глибокого реформування і його об’єктивно може зробити тільки нове керівництво, не пов’язане зі старою командою, яка нанесла йому стільки шкоди. Ми бачимо, як зараз, після помаранчевої революції всі завмерли, з надією чекаючи нового призначення керівника Держдепартаменту.

Виходячи з вищевикладеного, на наш погляд, найбільш вдалою, відомою нам кандидатурою на посаду керівника Держдепартаменту рибного господарства міг би стати Коротецький Василій Павлович, і ми підтримуємо пропозицію колективів Азовської та Севастопольської асоціацій.

З повагою,

директор Дунайського біосферного заповідника,

кандидат біологічних наук, іхтіолог

О.М. ВолошкевичP.S. Что нового произошло в этой чрезвычайно важной для Придунавья отрасли?

Органы рыбоохраны выведены из подчинения Департаменту рыбного хозяйства и подчинены непосредственно Министру аграрной политики Украины. Руководитель Департамента С. И. Алымов сейчас находится на больничном, а исполняющим обязанности назначен Александр Станиславович Качный. В условиях необходимости реформирования отрасли и наполнения бюджета существенно возросли шансы все-таки внедрить лицензионную систему рыболовства, и сейчас она оперативно дорабатывается в соответствии с последними законодательными актами. Примерно через месяц мы планируем ознакомить наших читателей с предлагаемым вариантом и будем оперативно информировать о всех новостях в этом направлении.

А. Волошкевич

Геологи вернулись в Черное море

Полезные ископаемые Черного и Азовского морей всегда были одними из важнейших объектов исследований геологов. Наиболее интенсивно исследования шли в середине 70–80 гг. прошлого века, когда этому способствовал общий промышленный подъем в Причерноморье и связанные с этим растущие потребности в минеральном сырье. Однако в середине 90-х, в связи с прекращением финансирования, морские исследования в Украине были практически свернуты. В прошлом году, впервые за последнее десятилетие, НАН Украины получила средства на их возобновление. На первом этапе геологи уделили особое внимание энергоресурсам.

Чем богаты

Наибольший интерес среди полезных ископаемых Черного моря представляют нефтяные и газовые месторождения. Потенциально нефте- и газоносная его акватория, где широко развиты грязевые вулканы и газовые факелы и вполне возможны залежи газогидратов метана. На шельфе Черного и Азовского морей выявлены запасы строительных песков, с которыми тесно связаны рассыпные месторождения ильменита, рутила, циркона, магнетита, россыпи тонкого дисперсного золота, а также выявлены железомарганцевые конкреции и железные руды. В глубоководной части Черного моря большой интерес представляет минерализация сульфидов, сапропелей и газогидратов.

На рубеже 90-х прошлого века в Украине была предпринята попытка комплексно подойти к освоению богатств Черного моря на базе накопленного опыта и современных технологий. Принятой в то время "Национальной программой исследований и использования ресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов Мирового океана на период до 2000 года" деятельность по освоению подводных месторождений минерального сырья была отнесена к государственным приоритетам.

В прошлом году, впервые за многие годы, Кабмин выделил НАН Украины около 500 тыс. грн. в рамках программы "Минеральные ресурсы Украины". Этих денег хватило на 12-дневный рейс по Черному морю на научно-исследовательском судне (НИС) "Профессор Водяницкий". При этом украинские ученые большое внимание уделили мониторингу обнаруженных ранее газовых факелов и исследованию зон гидратообразования. Как сообщил "ДС" главный морской геолог Украины академик НАНУ Евгений Шнюков, все крупные факелы сохранили локализацию и интенсивность, что повышает шансы на перспективность добычи здесь нефти и газа. Еще один верный признак наличия углеводородов - газовые грязевые вулканы. Их уже обнаружено около 50, а ученые полагают, что реально таких вулканов еще больше. По словам г-на Шнюкова, выбросы некоторых грязевых вулканов напоминают известные каспийские, где впоследствии были основаны мощные нефтяные промыслы. Еще одна особенность черноморского дна - наличие шапок газогидратов метана, которых найдено около 20.

Например, уже сейчас есть смысл говорить о дальнейшем изучении большого района гидратообразования на глубине около 2 км от поверхности моря в 40 км к югу от Ялты и Феодосии - во впадине Сорокино. В ходе экспедиции этого года украинским геологам впервые удалось поднять на борт судна образец газогидратов метана и досконально изучить химический состав.

Газогидратный бум

Активно муссируемая учеными и бизнесменами всего мира тема дефицита энергетического сырья стимулирует интерес ко всем потенциальным источникам энергии. В последние годы особое внимание уделяется изучению газогидратов метана, которые представляют собой ледяные шапки на дне моря, содержащие метан, окись углерода и незначительные примеси этана и гелия. Как правило, под ними находится немалые запасы подгидратного газа. Предполагается, что именно эти богатства помогут решить многие энергетические проблемы стран Причерноморья. Специфических черноморских трудностей в этом нет. Все будет упираться в поиск газогидратных и подгидратных газов геофизическими и, в первую очередь, сейсмическими методами, бурение скважин и извлечение газа изо льда. Это вполне возможно, если использовать в качестве ингибиторов химические вещества - горячий пар или воду. Вероятно, на отработку соответствующих технологий уйдет первая треть XXI века.

По данным объединения "Южморгеология", на дне Черного моря в корках толщиной до 400 м содержится до 25 триллионов кубометров газогидратов. Под ними находится немалый слой подгидратного газа.

Украинские ученые считают, что, при всей спорности морских границ, на долю Украины могло бы прийтись около 7–10 трлн. куб. м этих запасов. Но если наша страна не будет обладать собственными технологиями извлечения газогидратов и добычи подгидратного газа, то свои месторождения придется сдавать в концессию. В 1992–1993 гг. ученые инициировали принятие Кабмином программы "Газогидрат Украины", реализация которой предполагалась за счет средств иностранных инвесторов. Однако, несмотря на готовность одной из итальянских фирм финансировать проект, по каким-то причинам он не был реализован.

Бездействие украинцев подогревает интерес конкурентов. В последние годы на нашем северо-западном шельфе были замечены французы и румыны. Пока Украина не вела морских исследований, с начала века в зоне экономических интересов страны интенсивно работали экспедиции ученых Евросоюза. Сейчас в Черном море работает НИС "Посейдон" с западными учеными. По словам Евгения Шнюкова, учитывая форсирование исследований различными странами, в том числе Россией, Украине необходимо поспешить с созданием серьезного консорциума для научных исследований и поисков технологий добычи газогидратов.

Должна быть создана государственная комплексная программа с привлечением всех организаций, обеспечивающих проект, включая геологов, буровиков, транспортников и энергетиков. Ученые утверждают, что при хорошо поставленной работе исследования 90-х, проведенные множеством украинских предприятий и организаций в условиях морских полигонов, способны принести должный эффект.

Ярослав Дмитренко

"Деловая столица" (Киев)

Доклад ООН: существование человечества поставлено под угрозу

Деятельность человека нанесла невосполнимый ущерб окружающей среде, существует серьезная опасность, что наша планета не сможет восстановить свои истощенные природные ресурсы и потребности будущих поколений нечем будет удовлетворить. Таков тревожный вердикт авторов самого фундаментального на сегодняшний день исследования по вопросу о состоянии нашей планеты, пишет испанская газета El Mundo.

По сведениям, полученным в результате исследования, проведенного 1300 экспертами в 95 странах под эгидой ООН, 60% экосистем, работа которых обеспечивает жизнь на земле, серьезно деградировали или истощились настолько, что их уже невозможно восстановить. Но проблемы на этом не заканчиваются: ученые считают, что вредные последствия, вызываемые этой деградацией, будут значительно возрастать в ближайшие 50 лет.

Исследование, озаглавленное "Оценка экосистем тысячелетия", подтверждает, что хищническое использование природы может повлечь за собой серьезные изменения в окружающей среде, которые скажутся на состоянии человека. Упоминается, например, возможность появления новых заболеваний, непредвиденные изменения в составе воды, сокращение рыбных ресурсов, а также изменение климата в различных регионах мира.

Эксперты ООН подчеркивают, что за прошедшие 50 лет человечество изменяло экосистемы быстрее и активнее, чем за любой другой период в своей истории. Главным образом, это было вызвано необходимостью удовлетворять растущие потребности в пище, воде, древесине, тканях и горючем.

Помимо этого, ученые обращают внимание на то, что запасов воды и рыбы на планете не хватает уже сейчас, не говоря уже о будущем. Исследование также показало, что положение бедного населения очень ухудшилось, и сейчас необходимо приложить усилия, чтобы помочь особо нуждающимся. "Изменения экосистем позволили достигнуть большого прогресса, очень важного для улучшения условий существования человечества и экономического развития, но окружающей среде с каждым разом причинялся все больший ущерб", - говорится в докладе.

Его авторы уверяют, что было зарегистрировано существенное необратимое сокращение многообразия видов. От 10 до 30% млекопитающих, птиц и земноводных в настоящий момент находятся под угрозой исчезновения. К тому же ученые полагают, что состояние окружающей среды может еще более ухудшиться в течение первой половины этого века и это может стать серьезным препятствием для достижения целей, поставленных программой ООН.

Данное исследование явилось результатом четырехлетнего труда и совместных усилий различных органов ООН и международных научно-исследовательских организаций. "Это беспрецедентный вклад в нашу глобальную миссию по развитию и поддержанию мира", - подтвердил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем обращении.

"Только исследовав окружающую среду и поняв, как она функционирует, мы будем в состоянии принимать правильные решения, чтобы защитить ее. Только если мы научимся ценить наши драгоценные природные и человеческие ресурсы, мы сможем обеспечить свое будущее", - считает генсек ООН.

http://newsru.com

Шопен в Дунайской дельте

Старая власть оставила большое, но больное наследие. Даже вопросы, относящиеся к сфере национальной безопасности, оказались "завязаны" на определенный круг лиц. Так, возрождение судового хода Дунай - Черное море держалось, по сути, на одном человеке. Человека не стало, и с прошлого года работы по созданию канала прекратились. Денег на достройку нет. Более того, нечем заплатить за уже выполненные объемы. Возникла не только большая пауза, но и напряженность в отношениях украинского заказчика с немецким подрядчиком. Понятно, выяснение отношений имиджу Украины ничего не прибавит.

Что дальше? Позиция государства неясна. Новый министр транспорта Евгений Червоненко вначале заявил: Украина канал достроит. Однако спустя некоторое время заметил, что надо понять, стоит ли это делать. Министр намерен выяснить, не было ли сооружение канала одним из способов предвыборного отмывания денег. Об этом он заявил на минувшей неделе в Одессе.

Как известно, строительство судового хода широко обсуждалось, сопровождалось бурными спорами и даже информационными войнами. Однако они касались в основном экологии, где в центре внимания был Дунайский биосферный заповедник. Экономика вопроса практически была в густой тени. И теперь она может выйти на свет вся в черном.

КТО ХОЗЯИН НА ДУНАЕ?

Если судить по официальным данным, работа канала принесла существенные выгоды депрессивному Придунавью. По открытому в августе судовому ходу прошло свыше 300 судов. Украинское Дунайское пароходство возобновило транзитные линейные перевозки зерна и других грузов из Центральной Европы. В этом году объем перевозок судами УДП ожидается на уровне 250 тыс. тонн. Улучшили свои показатели и порты, особенно Усть-Дунайский. Сегодня он перешел из разряда убыточных в прибыльные. Объемы грузопереработки по итогам 2004 года по сравнению с предыдущим у него выросли на 82,1%.

Так что вопрос о том, нужен ли канал, казалось, отошел в прошлое. Правда, выбор варианта судового хода по устью Быстрое еще долго будет предметом дискуссий. Но сложившаяся ситуация высветила иной аспект проблемы: сегодня у канала нет хозяина в лице государства. И вообще непонятно, чья это на сегодня собственность. Среди заказчиков строительства фигурирует частная компания. Какова ее доля? И что это за компания вообще? В открытых официальных документах вы не найдете ответов на эти вопросы. Эта информация как была, так и остается закрытой. Это первое. Второе: из нескольких вариантов строительства канала Минтранс отдал предпочтение якобы самому дешевому. Однако так ли это на самом деле? Во сколько же в действительности обошелся и обойдется стране выход из Дуная в Черное море? Называемые цифры все время "пляшут". Не ясно, и на какие деньги была построена первая очередь.

Покойный Георгий Кирпа во время открытия работ в дельте Дуная в мае 2004-го сообщил: инвестор найден. Кто, не уточнил. Существует распоряжение Кабмина от 12 мая 2004 года об утверждении рабочего проекта создания на первом этапе глубоководного судового хода и титул строительства. В нем есть такая ключевая, но не совсем понятная фраза: "Доля государственной собственности в имуществе застройщика - отсутствует". О каком застройщике идет речь? Может быть, о заказчике, о котором в документе ни слова. В распоряжении указан лишь генеральный подрядчик - немецкая фирма Mobius. И отмечено, что сфера управления - Минтранс. Все.

С финансированием тоже непонятно: "за счет иных источников". А напротив таких разделов, как "бюджет", "кредиты ЕБРР", "собственные средства", стоят пустые клеточки. То есть вся сумма, в которую был оценен первый этап строительства (78,6 млн. грн.), выделялась из каких-то неведомых источников. Каких же?

Открытие строительства проходило празднично и с большой помпой. Это было 11 мая 2004 года, то есть за день до подписания вышеупомянутого распоряжения Кабмина. Между тем к этому времени уже были подписаны генеральное соглашение о строительстве судового хода и контракты на три вида работ. Так вот, в них фигурируют не один, как говорилось во всеуслышание, а два заказчика, что держалось в секрете. Почему, понятно. Ибо в качестве второго выступила частная компания "Украинский фарватер", зарегистрированная за два дня до подписания генерального соглашения о строительстве канала с уставным фондом в... 20,5 тыс. грн. (акционеры с почти равными долями - киевлянин К.Бухонский и близкое к "Интерпайпу" днепропетровское ООО "Оберон-Уголь").

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

Так вот, скрепленные печатями и подписями эти судьбоносные для канала документы превратились сегодня для обеих сторон (и украинской, и немецкой) в подобие чемодана без ручки: нести тяжело, но бросить невозможно. По ряду причин. Генеральное соглашение о реализации проекта строительства глубоководного судового хода Дунай - Черное море (так оно официально звучит) было подписано 17 апреля 2004 года между Минтрансом Украины, которое представлено двумя юридическими лицами - ГП "Дельта-лоцман" и компанией "Украинский фарватер", с одной стороны и генподрядчиком - немецкой компанией Mobius - с другой.

При этом на "Украинский фарватер" возлагалось финансирование работ и контроль за использованием финансовых средств. На ГП "Дельта-лоцман" - обеспечение технической документацией, получение необходимых разрешений на строительство и взаимодействие с местной властью. Кстати, через полтора месяца, 6 июня, генсоглашение было изменено. Минтранс из него убрали, зато добавили, что за платежи отвечает и ГП "Дельта-лоцман".

А 28 и 29 апреля были подписаны контракты на производство дноуглубительных работ на морской части, а также на строительство защитной дамбы. К слову, в альтернативных проектах строительства канала дамба отсутствует. Так вот, согласно этим документам, заказчиком строительства выступала только лишь компания "Украинский фарватер". 28 апреля 2004-го был подписан еще один договор между компанией "Украинский фарватер" и ГП "Дельта-лоцман" о совместной деятельности. Его содержание нам неизвестно.

Однако спустя несколько дней, 7 мая, в контракты с немецкой компанией были внесены изменения. Согласно им, компания "Украинский фарватер" выступает заказчиком по доверенности ГП "Дельта-лоцман" и в соответствии с договором о совместной деятельности. Еще через месяц, 6 июня в контракт на дноуглубительные работы на морской части в очередной раз были внесены изменения относительно заказчиков. Ими вновь становились "Украинский фарватер" и "Дельта-Лоцман". А вот согласно третьему контракту на производство дноуглубительных работ на речной части, подписанному с немцами 1 июля 2004 года, заказчиком так и остался "Украинский фарватер" по доверенности "Дельта-лоцман".

В общем, была разработана запутанная и непрозрачная схема расчетов, которая все время менялась. Отвечая на вопросы "ЗН", заместитель директора ГП "Дельта-лоцман" Константин Сизов отметил, что компания "Украинский фарватер" действительно была создана под проект строительства канала как финансирующее предприятие. Но договоренности, которые были у нее с потенциальными инвесторами, банками, финансовыми группами, к большому сожалению, "сломались". Поэтому ее вклад на сегодня мизерный. Она оплачивала в основном поставку камня для строительства защитной дамбы. Так что предприятие "Дельта-лоцман" как было, так и остается заказчиком строительства канала, заверил г-н Сизов.

По его словам, продолжается фаза строительства. И о праве собственности на судовой ход речь не идет. Канал строился и строится за счет оборотных средств "Дельта-лоцман", которые складывались из заемных и банковских средств, средств, выделяемых Укрморпортом и Укрморречфлотом. "Вокруг цифр, - сказал он, - ведется много нездоровых разговоров. Но сегодня звучат ориентировочные цифры, поданные в Укринвестэкспертизу. После их утверждения они могут быть другими".

Речь идет о том, что для достройки канала необходимо порядка 282 млн. грн. с учетом имеющихся долгов. Сумма эта может возрасти, если работы не будут финансироваться вовремя, так как техника простаивает, что увеличивает издержки. Проект строительства оценивается ориентировочно в 344,9 млн. грн. В 2004 году было израсходовано свыше 63 млн. грн. Эти цифры были озвучены в конце января руководством ГП "Дельта-лоцман" на совещании в Одесской облгосадминистрации. По имеющейся информации, общая стоимость дноуглубительных работ на морской и речной части (согласно контрактам) составляет чуть более 5 млн. и 4,8 млн. евро соответственно, дамбы - 10,8 млн. евро. По официальным данным, работы на морской части выполнены на 98,1%, речной - 55,5%, по дамбе - на 52,6%.

Однако в настоящее время всему проекту, по оценкам генподрядчика - немецкой компании Mobius, грозит провал. Во-первых, для защиты морского канала от заносов не была в срок построена дамба (волнолом). С точки зрения немецкой стороны, причина в том, что ГП "Дельта-лоцман" не смог поставить необходимый объем камня для ее возведения. Более того, из-за погодных условий она уже частично разрушена. И, возможно, канал в некоторой степени занесло песком и илом. По мнению ГП "Дельта-лоцман", основная причина этого - погодные условия, помешавшие доставить камень. Сложность состоит еще и в том, что до сих пор якобы не утвержден проект самой дамбы. А стало быть, нет разрешения на ее строительство.

Во-вторых, фирма Mobius прекратила все работы по дальнейшему строительству канала и возобновит их лишь после того, как будут оплачены уже выполненные работы. В целом претензии немецкого генподрядчика составляют 13,6 млн. евро. ГП "Дельта-лоцман" уверяет, что за работы на речной и морской части оно рассчиталось. Что касается дамбы, то деньги будут уплачены после ее возведения. Немцы же настаивают на выполнении утвержденного обеими сторонами графика платежей.

Кризис неплатежей стал первым и серьезным испытанием для строителей канала. Финансирование в ручном режиме, зависевшее от тогдашнего министра транспорта Георгия Кирпы, в прошлом. Где взять деньги сегодня? Руководители ГП "Дельта-лоцман" толком не знают, на ком "висит" стройка. На уже упомянутом совещании в Одессе они предложили план выхода из финансового тупика. Выглядит он так: за счет сборов за проход канала они собираются реинвестировать 10 млн. грн., взять кредиты на 22 млн. грн., наскрести собственных средств 10-15 млн. и, заметьте, бюджетных - 50 млн. грн. А также заняться поиском инвесторов. Но в эти цифры руководство предприятия, похоже, само мало верит.

Отметим, что в бюджете на этот год на достройку канала заложено... 0 грн. Что касается поиска новых инвесторов, то, по словам Сизова, до сих пор никто всерьез интереса к каналу не проявил. Странно, не правда ли? Как пояснил, г-н Сизов, чтобы оставить за государством контроль над каналом, в его ведении должны остаться 50% плюс 1 акция. Но неужели оставшийся пакет никого не привлекает? Или, быть может, причина в другом?..

Словом, один из самых громких проектов прошлого года может вновь зазвучать на всю страну. Маршем Шопена.

Нина Перстнёва, «Зеркало недели»

http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/540/49675/

Резолюция Совещания по проведению Кампании спасения Дунайского биосферного заповедника

25 - 27 февраля 2005 года в национальном парке "Святые Горы" (Славянский район Донецкой обл.) в рамках проекта, поддержанного Мильеконтактом, прошло совещание рабочей группы по проблеме Дунайского биосферного заповедника. Организатор Совещания - Экологическая группа "Печенеги" при участии НПП "Святые Горы".

В совещании участвовали: А. Н. Кольяков (газета "Дельта и Человек"), М. В. Кардашова (Дружина охраны природы Харьковского национального университета), А. Н. Волошкевич, Е. В. Волошкевич, А. С. Матвеев (Дунайский биосферный заповедник), О. Е. Рубель (Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины), О. И. Малахова (Мильеконтакт), В. А. Дьяков, О. В. Дьякова, П. Т. Журова (НПП "Святые Горы"), А. И. Дзизюк, О. В. Дзизюк (ОРХ "Майдан"), А. Б. Ведмидский, О. А. Перегон, Е. Ю., Шапаренко и С. А. Шапаренко (ЭкГ "Печенеги").

Участники Совещания, отмечая позитивные перемены в украинском обществе, высказали обеспокоенность по поводу заявлений представителей нового украинского правительства, касающихся продолжения реализации преступного и опасного проекта строительства канала "Дунай - Черное море" через гирло Быстрое. При этом игнорируется существование более дешевых и экономически выгодных альтернативных проектов. До сих пор виновные в реализации этой преступной авантюры не понесли наказание, больше того, сам проект не нашел должной негативной оценки ни в нынешнем руководстве Министерства транспорта, ни в Кабинете Министров Украины.

Обсудив сложившуюся ситуацию, участники совещания констатировали, что конкретные причины подобного отношения до конца неясны, ими могут являться:
- дезинформирование Правительства Украины руководством госпредприятия "Дельта-Лоцман", бывшим руководством Минтранса Украины и некоторыми высшими чиновниками Минприроды Украины;
- стремление получить бюджетное финансирование по причинам, не связанным с восстановлением судоходства в украинской части дельты Дуная.

Учитывая сложившуюся ситуацию, участники совещания пришли к выводу, что в ближайшее время кампания за сохранение Дунайского биосферного заповедника должна вестись по следующим основным направлениям:

1) информирование властей Украины о реальном положении дел вокруг данной проблемы;

2) подготовка писем против сооружения канала и сбор подписей среди организаций, не имеющих доступа к электронной почте (поскольку в течение последнего года информация о кампании распространялась почти исключительно по электронной почте, данная аудитория не была охвачена; при этом организациям, имеющим электронную почту, также будет предложено принять участие в кампании);

3) информирование международной экологической общественности и европейских официальных органов о продолжающемся несоблюдении Украиной международных договоров.

Три перечисленных направления, по мнению участников Совещания, являются основными, но никак не единственными.

Участники Совещания решили приготовить по данной проблеме ряд обращений к властям Украины.

С. Шапаренко, координатор проекта

На Черном море разыгрывается мыльная опера

Черное море, судя по всему, превращается в самую большую свалку. В последние годы все большую роль в этом загрязнении играют рекламируемые суперпорошки и чистящие средства.

По авторитетному мнению директора краснодарского научного центра "Биотехнология" Эммы Карасевой, даже нефть не столь опасна для обитателей моря. От нефтяной "грязи" умирают лишь те морские обитатели, которые попали в ее зону. А моющие средства прекрасно растворяются в воде и распределяются по всему ее объему. Эффективных средств для очистки от моющей синтетики ученые пока не придумали. Разве что рекомендации предприятиям выпускать стиральные порошки на основе солей лимонной кислоты.

По данным Главного управления природных ресурсов и окружающей среды Краснодарского края, практически ни один из глубоководных выпусков на Черноморском побережье не имеет нормативной протяженности, в большинстве приморских населенных пунктов канализация либо неисправна, либо ее нет вообще. Вот и выходит, что сточные воды идут в Черное море на мелких глубинах, как раз там, где купается большинство отдыхающих. В целом же, по информации того же управления, в пределах Краснодарского края только за 2002-2003 годы в воды Черного моря попало около 2 миллионов 374 тысяч 63 тонн различных химических соединений. Это больше 20 тысяч железнодорожных вагонов!

Акватории портов, якорные стоянки судов, районы возле рыболовецких хозяйств и нефтяных предприятий - это те места на побережье, где экологи не советуют купаться.

Сейчас дно Новороссийского порта - это ядовитый грунт, пропитанный нефтепродуктами. Неблагополучными по экологическому состоянию специалисты считают и другие районы Новороссийска: акваторию, прилегающую к восточному и западному молам, устье реки Цемес, центр бухты и места якорных стоянок. Два года назад нефтяные загрязнения находили не только в устье реки Цемес, но и выше Цемдолины. По данным ученых, они превышали допустимые нормы в три раза. Концентрация меди зашкаливала за предельную норму во всей акватории порта Новороссийска и в районе глубоководного выпуска поселка Алексино. Из-за глубоководной городской свалки у мыса Дооб (Новороссийский район) ухудшается состояние воды по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. А ведь в районе мыса Дооб - поселок Кабардинка, где сосредоточены здравницы и детские базы отдыха.

По данным краевого ГУПа природных ресурсов, порой неочищенные промышленные стоки идут через ливневую канализацию в Новороссийске, Туапсе. Нет очистных сооружений и нормальной канализации в поселке Новомихайловском. Реконструкция глубоководных выпусков, изношенных канализационных коллекторов позарез нужна Адлеру, Бзугу, Анапе, Новороссийску. Ученые заметили, что за последние два года в морской воде резко выросло количество канцерогенных нитратов. Они появляются из-за разложения органики в бытовых стоках, выброшенных в море без очистки.

- Для вод Новороссийского региона все большую опасность представляют так называемые СПАВы, - говорит новороссийский гидробиолог Наталья Березенко. - Это синтетические поверхностно- активные вещества, содержащиеся в основе всех мыл, шампуней, гелей и других подобных веществ. В основном они попадают в бухту не непосредственно, а со стоками из очистных сооружений в районе Алексино. Дело в том, что на сегодняшний день нет эффективного метода, способного предотвращать попадание растворов мыл и шампуней в море. Есть захлорирование, есть фильтры, но нет абсолютного заслона этим веществам. Присутствие в наших водах нефтепродуктов вместе со СПАВами усиливает отравляющий эффект. Гибнет в первую очередь не рыбы - рыба, если чувствует, что ей здесь некомфортно, всегда уйдет в другое место. Гибнут цитопланктоны, зоопланктоны, моллюски, которые довольно пассивны в воде. То есть рыба таким образом лишается элементарной кормовой базы. В саму бухту на сегодняшний день попадают в основном нитриты, нитраты и другие азотосодержащие вещества. Они токсичны также, как и СПАВы, и способствуют процессам гниения растений в бухте. Все это создает пессимистическую картину.

На 2004-2005 годы краевой администрацией были запланированы инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений и глубоководных выпусков на Черноморском побережье на общую сумму около 368,5 миллиона рублей. Это в основном бюджетные деньги. Но их вполовину меньше, чем требуется. Зато денежных средств, которые вкладывает частный капитал в этот же период в строительство новых комплексов по перегрузке нефтепродуктов, нефтебаз, увеличение добычи нефти и газа на Черноморском побережье, - почти в пять раз больше. Можно строить прекрасные набережные и роскошные отели. Но кому они будут нужны, если Черное море превратится в помойку?

Евгений Лапин "Новороссийский рабочий"

ДЛЯ СПРАВКИ:

В бассейне Черного моря проживает более 170 млн. человек. Черное море является самым большим аноксическим (с бескислородной зоной) морем в мире. Общий водообмен в Черном море очень медленный и составляет 1400 лет, тогда как для Азовского моря этот показатель равен 2,6 года.

«Усилия на ложном пути множат заблуждения»

После выхода последнего номера нашей газеты прошло три месяца. Как они прошли в Дунайском биосферном заповеднике, какие есть проблемы, планы, перспективы – с этими и другими вопросами мы обратились к директору ДБЗ, кандидату биологических наук Александру Николаевичу Волошкевичу.

- Александр Николаевич, последние номера газеты «Дельта и человек» в конце 2004 года посвящались теме выборов президента Украины. Вы были координатором штаба Ющенко в Вилково. Что-то изменилось в судьбе заповедника с приходом новой власти? Какие Ваши первые впечатления?

- Новая власть в Киеве работает не полных три месяца, а на местах ещё меньше. Поэтому выводы делать трудно, но какие-то тенденции, иногда противоречивые, уже очевидны. С одной стороны, меня, например, искренне удивило и огорчило, что ни Президент Украины во время своей инаугурационной речи, ни Премьер-министр во время представления в Верховной Раде словом не обмолвились о будущей экологической политике Украины, а ведь она является приоритетом в развитых странах. С другой стороны, новая власть распорядилась вернуть в заповедный фонд участки Ялтинского горно-лесного заповедника, Донецкого ботсада, Пущи-Водицы и Конче-Заспы. Пока выполнена относительно небольшая часть требований экологической общественности.

Есть уже Поручение Президента Украины В. А. Ющенко от 02.03.2005 г. № 1-1/102 и Премьер-министра Ю. В. Тимошенко от 04.03.2005 г. № 9100/1/1-05, касающиеся непосредственно нашего заповедника. Согласно этим документам необходимо обеспечить проведение консультаций с румынской стороной и соответствующими международными организациями относительно разрешения проблем в связи с восстановлением Украиной судового хода через гирло Быстрое в дельте р. Дунай в срок – 30 июня 2005 года. Предпринять в установленном порядке с привлечением соответствующих международных организаций мер относительно экологического мониторинга на всей территории дельты р. Дунай. Срок – 29 июля 2005 года. Это логично и понятно – новая власть провозгласила европейский выбор, надо садиться за стол переговоров, отказаться от сведения всех проблем только к поиску врагов.

- Что Вы имеете в виду конкретно?

- То, что, когда читаешь предложения некоторых горячих голов как с украинской, так и с румынской сторон, создаётся впечатление, что мы живём не в цивилизованном 21 веке, а где-то в средневековье. Например, действительно существует проблема перераспределения стока Дуная в пользу Румынии. Мы уже писали, что оно может быть обусловлено как естественными, так и искусственными причинами, в первую очередь строительством больше 100 лет тому струенаправляющей дамбы на Тульчинской развилке, спрямлением Сулинского и Георгиевского рукавов, вскрытием баровой части).

Что же, на наш взгляд, надо делать? Сесть за стол переговоров, согласовать процентное распределение стока для каждой стороны, и изменением длины вышеупомянутой дамбы, как водопроводным краном, точно его изменить. Что предлагается вместо этого? Румынский предприниматель Редуцу, арендующий нижний участок Дуная, предлагает перехватывать воду у Украины рытьём нового канала из Старостамбульского гирла в залив Мосура, а наши - масштабными работами на баре напротив каждого дунайского гирла… Или, например, мы обвиняем румын в том, что они при дноуглублении сбрасывали грунт в Дунай, а они отвечают, что мы делаем то же самое. Выходом могут стать общие участки свала грунта в местах с наименьшим биологическим разнообразием, приемлемых с гидрологической, экологической и других точек зрения, или взаимосогласованные свалки. Такой список можно продолжать и продолжать…

- Вы верите, что может быть успех в таком сотрудничестве?

- Верю еще и потому, что соседи просто обречены на сотрудничество, другого пути нет. Почему, например, мы с румынским заповедником очень успешно сотрудничаем больше десяти лет, выполнили целый ряд проектов и завершили всё это выпуском трёхстороннего (вместе с Молдовой) менеджмент-плана, а в других отраслях сотрудничать не могут? Да, тут есть объективный фактор – птицы, звери, рыбы не знают государственных границ, учёные мыслят категориями одной общей дельты, а транспортники видят друг в друге, в первую очередь, конкурентов. Но главное, мне кажется, это необходимость изменения менталитета и избавление от пережитков прошлого. На официальном совещании в Министерстве иностранных дел 15 марта 2005 года, где были делегации Румынии и самых различных международных организаций (ЮНЕСКО, Международного фонда охраны природы (WWF) и т. д.), этот пример приводился как положительный. Есть, как я уже сказал, прямые указания новой власти интенсифицировать это сотрудничество. В понедельник, 11 апреля 2005 года, по запросу МИДа мы командируем в составе украинской делегации нашего эксперта, заместителя директора по охране и природопользованию В.А. Федоренко в Румынию, для участия в подготовке визита в эту страну Президента Украины. Но, как вы помните, еще недавно заказная пресса старого Минтранса и мэр г. Вилково И.В. Тимошенко обвиняли нас в том, что мы агенты Румынии.

- Конечно, тему канала через гирло Быстрое мы не обойдем, и хотелось бы именно от Вас узнать последние новости и услышать последнюю оценку…

- О канале можно рассказывать очень много - начиная от реальных результатов мониторинга и заканчивая реальной экономикой, но это, наверное, лучше сделать в виде отдельных статей. И одну из них мы даем в сегодняшнем номере. Назову только два примечательных последних факта. Как Вы помните, мы в газете неоднократно писали, что чисто экономически канал не мыслим без полноценного устьевого порта со своими коммуникациями, а в устье Быстрого такой порт не построить. Во время вышеупомянутого совещания в МИДе, у меня состоялась дискуссия с директором ДП «Дельта-Лоцман» В.В. Бездольным, который теперь заявляет, что такой порт надо делать в черте г. Вилково. Опять же, в нашей газете мы предупреждали, что такая опасность существует. К чему приведет неизбежное загрязнение? Как это скажется на садах, огородах, рыболовстве, на жителях самого города? Ведь Вилково - не Измаил и Рени, где жилищная зона удалена, здесь люди живут у самого уреза реки. Сейчас в ход пойдут до боли знакомые аргументы: сколько денег уже вложено, они не должны пропадать и т. д. Я вспоминаю такие аргументы в наших острых дискуссиях с мелиораторами, когда я работал в институте рыбного хозяйства (ЮгНИРО) при различных стройках на придунайских озерах, одамбованиях, отсечении нерестилищ и т. д. Интересно было бы сейчас пообщаться с этими людьми на заброшенных чеках и прудах, отсеченных деградировавших плавнях…

Экономисты Национальной академии наук Украины подчеркивали, что необходимо не препятствовать строительству альтернативного шлюзованного канала с устьевым портом, а дальше сама экономика все поставит на свои места в споре, какой вариант лучше. Но в последнее время руководство ДП «Дельта-Лоцман» предпринимает отчаянные попытки зацепиться за бюджетное финансирование, даже внести бюджетное финансирование канала в проект Концепции устойчивого развития Украины. На «Дне открытых дверей» 16 марта 2005 года в «Дельта-Лоцман» об этом тоже шла речь. Поэтому, если канал посадят на бюджет и устроят вечный финансовый двигатель, то, конечно же, наш тезис о том, что экономика сама все поставит на свои места, будет неприменим.

Можно вспомнить не только обещанные 900 рабочих мест на канале, но и громадные отчисления в бюджет от его эксплуатации. Где они? Депутаты горсовета не добились от И.В. Тимошенко ответа на этот вопрос, ему уже был сделан запрос районной газетой «Наше время», но ответа нет.

С другой стороны, посмотрите на лов дунайской сельди на этом гирле, которое было основным местом промысла. Если раньше тут производили лов 7 сетями, теперь это можно делать только двумя, так как мешают расставленные буи. Но, главное, что хозяйственники не приготовились к зиме, буи сорвало льдом, они приплыли в гирло Быстрое и стоят тут сиротливо группами по 3-5 штук. На совещании в мэрии 6 апреля 2005 года председатель ассоциации рыбаков Гончаров Г.К. с горечью рассказывал - сколько уже сельдевых сеток (по 500 гривен каждая) потеряли рыбаки и просил вмешательства нового главы райгосадминистрации О.А. Гречанного. Я же им предложил активировать все такие случаи и передавать дело в суд, за понесенные убытки и упущенную выгоду.

О всех этих проблемах с каналом мы предупреждали. Я до сих пор считаю, что надо не терять время, а вернуться к проработке полноценных альтернативных вариантов строительства. С Быстрым же мы имеем пример, когда усилия на ложном пути множат заблуждения…

- То есть Вы не поменяли свое мнение?

- Нет. А наши оппоненты, притихнув во время оранжевой революции, потом развернули новую пиар-кампанию. Вы, наверное, видели многочисленные телепередачи и статьи. Но меня поражает, что часто называются цифры, отличающиеся на целый порядок. Или, например, пишут, что благодаря каналу производительность нашего Килийского СРЗ возросла в 8 раз? Понятно, что все это связано с попыткой обелиться перед новой властью и зацепиться за бюджетное финансирование.

Но при этом в ход опять идет ложь и клевета, причем, часто какая-то странная, легко опровергаемая и очевидная для всех. Посмотрите, например, публикации в местных газетах и высказывания нашего мэра Тимошенко И.В. («Одесские известия» от 17 февраля 2005 г.). В частности, он пишет, что строители судоходного канала начали расчистку Белгородского в черте города. Но ведь любой вилковчанин видит, что обещания по расчистке Белгородского канала тоже не выполнены, и никакие работы не проводятся. Или, например, высказывание И. Тимошенко, что мы «искусственно высушиваем Стенцовско-Жебрияновские плавни и превращаем их в пустыню….». Но ведь благодаря тому, что заповеднику удалось найти деньги и отремонтировать запускающие и выпускающие шлюзы, в прошлом году в плавнях был самый высокий уровень воды за последние 20 лет, много ее уже запустили и в этом. Это очевидно для всех и может подтвердиться данными наблюдений за уровнем режима. В этой же газете и во время нашей встречи 24 марта 2005 года с членом Парламентской Ассамблеи Европейского Союза Лео Платвутом, которому он передал свое обращение, И. Тимошенко утверждал, что решением суда городу Вилково переданы Дунайские протоки.

На самом деле мы ему уже многократно объясняли суть решения суда, ведь наша судебная тяжба закончилась тем, что суд удовлетворил иск горсовета только частично. В решении суда утверждается, что нам по неправильной процедуре был выписан Госакт на протоки и внутренние водоемы, что нужна была не только печать и роспись мэра города Вилково, но еще и решение сессии. Сейчас мы базируем нашу деятельность на Указе Президента Украины № 117 от 2 февраля 2004 г., где расписано зонирование заповедника. К ДБЗ присоединен остров Стамбульский площадью 1295 га. Сейчас решается вопрос о ревизии предыдущих Указов, дальнейшем расширении заповедника и т.д., и тогда будет уже ясно, на какие территории нужно делать Госакт. Позавчера я вручил решение суда новому председателю райгосадминистрации О.А. Гречанному с просьбой дать юридические разъяснения И. В. Тимошенко. Я еще раз объяснял, что не может быть куска Дуная Вилковского, Килийского, Лесковского или Кислицкого. Мэр, исполком, могут распоряжаться землей в пределах городской черты. Другая земля находится только в ведении горсовета, т.е. на учете, и сюда входят земли и лесников, и заповедника, и порта «Усть-Дунайск» и других организаций и жителей города. Всегда тяжело иметь дело с людьми юридически неграмотными. Но в данном случае это высказывание, не только дезориентирует людей, но и носит характер подстрекательства к противоправным действиям.

Есть у Ивана Васильевича и свой путь видения, как решить эту сложную канальную проблему. Он просит природозащитные организации при ЮНЕСКО, Европейской комиссии, Всемирный фонд дикой природы и т.д.: «обратиться к Академии наук (такой организации уже давно нет, – А.В.) Украины, в ведении которой находится Дунайский биосферный заповедник, с настоятельно просьбой убрать отсюда лжеэкологов….».

Кстати, как вы помните, тема Стенцовско-Жебрияновских плавней активно фигурировала в фильмах, посвященных необходимости строительство канала по г. Быстрое. Для этого активно использовался охотовед УООРа С. Иванов. Сейчас в газете «Наше время» от 15 марта 2005 года в его интервью опять упоминается Быстрое и традиционные клеветнические измышления, о которых мы уже писали во время весенней предканальной эпопеи по Стенцовско-Жебрияновским плавням. Сейчас же, пользуясь случаем, я хотел бы отметить другое. У нас есть большие претензии к руководству КРООР и к тому, что они плохо ведут хозяйство в Стенцовско-Жебрияновских плавнях, которые переданы им на срок 15 лет. В свое время наш заместитель директора В.А. Федоренко и ведущий научный сотрудник М.Е. Жмуд были членами президиума и совета КРООР, где выступали с критическими замечаниями. Естественно, председателю КРООР С. Скопкину и С. Иванову это не нравилось, и на отчетно-выборное собрание на новый срок наших сотрудников просто не пригласили. Однако я считаю, что люди с таким богатыми знаниями и опытом, кандидаты наук, только могли усилить работу этой организации, если бы ее руководство действительно хотело заниматься конструктивом и организацией реальных работ в плавнях. Вместо этого С. Иванова привлекли к участию в организации различных писем, комиссиях, интригах и т.д. Мы обязательно расскажем нашим охотникам о реальном положении дел и наших планах.

- Александр Николаевич, давайте в конце, традиционно о планах газеты.

- Мы планируем детально рассказать в ближайших номерах нашей газеты о проблеме Сасыка. Напомню, что в составе заповедника сейчас находится без изъятия у пользователей вершина этого водоема площадью 3450 га. У нас уже есть первый сотрудник в Татарбунарском районе - Ирина Выхристюк, хорошо известная многим местным жителям. Уже имеются результаты последних исследований, доказывающие необходимость восстановления связи Сасыка с морем.

Нам звонят учителя и школьники и просят продолжить рубрики об обитателях нашей дельты, которые помогают им в написании различных работ и рефератов. Конечно же, мы не будем оставлять без внимания и проблему канала. И, наконец, я тоже прошу читателей сообщить, какие темы для них были бы наиболее интересны. К нам приезжает очень много экспедиций, крупных ученых, известных экспертов, и у нас всегда есть возможность взять у них интервью или попросить написать интересную статью.

Фотоконкурс "Дунай"

ДЕФ - Дунайський екологічний форум, запрошує всіх фотографів, аматорів та професіоналів, які проживають в басейні ріки Дунай прийняти участь у фотоконкурсі "Дунай".

МЕТА КОНКУРСУ - представити зображення природи, культури та загроз, які характерні для басейну ріки Дунай (DRB). Фотографії будуть оцінювати за їх артистичними, технічними чи естетичними якостями, а ДЕФ очікує отримати фотографії, що відображають всі аспекти басейну ріки Дунай.

КАТЕГОРІЇ КОНКУРСУ

Категорія 1: Люди і вода

Фотографії зображують людей, залучених у певних культурних чи відпочинкових діяльностях, пов'язаних з водою.

Категорія 2: Проблеми

Фотографії відображають проблеми, пов'язані з водою у басейні ріки Дунай (посуха, повінь, забруднення сміттям і. т. д.).

Категорія 3: Природа

Фотографії відображатимуть природні місця проживання у басейні ріки Дунай, використовуючи воду, як важливу основну точку.

Підкатегорія 1. Рослини (природні рослини)

Підкатегорія 2. Тварини (природні тварини)

При поданні фотографій вказати категорію та / чи підкатегорію, у якій фотографія повинна розглядатися!

Нагороди (призи)

Для кожної категорії буде виділено 3 грошові призи. За перше місце приз становитиме 200 євро, Друге місце - 150 євро і третє місце - 50 євро. Підкатегорії пункту Природа будуть мати два переможці з призом по 100 євро кожне.

Ваша фотографія буде розглядатися на присудження будь-якого призу, що відповідає категорії чи підкатегорії. Однак, одна особа не може мати два призи: з категорії Природа і однієї з підкатегорій. Мета введення таких підкатегорій відзначити інші високоякісні фотографії, які не попали у три категорії, описані вище.

Правила змагань

ПРАВО НА УЧАСТЬ. Конкурс відкритий для будь-якого жителя однієї з 13 країн басейну ріки Дунай. (Австрія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська республіка, Німеччина, Угорщина, Молдова, Румунія, Сербія та Чорногорія, Словаччина, Словенія, Україна).

ВИМОГИ ДО ФОТОГРАФІЙ. Всі подані фотографії, повинні бути відзнятими безпосередньо в басейні ріки Дунай. Фотографії домашніх тварин (котів, собак, домашніх тварин і т.д.) чи культивованих рослин будуть дискваліфіковані. Фотографії тварин у загорожах або зображення природи у неприродному оточенні не будуть враховуватися і якщо підозрюватиметься жорстока чи неетична практика фотографування, то фотографії дискваліфікують автоматично.

Пам'ятайте, що "вода" є важливою темою, тому прочитайте уважно опис категорій, щоби правильно кваліфікувати свою фотографію.

ЖУРІ - Складатиметься з 5 суддів, рішення яких буде кінцевим. Організатори призначать групу суддів. ДЕФ залишає за собою право не призначати нагороди, якщо на думку суддів надісланих фотографій для будь -якої категорії є замало для проведення конкурсу.

ВТРАТИ. ПОШКОДЖЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ - Буде прикладено всіх зусиль для зберігання надходжень, але ДЕФ не може нести відповідальність за втрати чи пошкодження.

Організатори не страхуватимуть надходження, але якщо автор вважатиме за потрібне, то страхування фотографій проводить сам.

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ВІДТВОРЕННЯ - Права на всі надходження зберігаються за автором.

ДЕФ залишає за собою право безкоштовного відтворення будь-якої фотографії, що надійшла на конкурс і право використовувати їх у рекламі наступних подій. Ніякі інші права не будуть передані спонсорам чи іншій стороні без дозволу автора.

ЯК ПРИСИЛАТИ ФОТОГРАФІЇ

Формат

Фотографії повинні бути надіслані у формі прозорих кольорових плівок (слайди, а не друк) чи зображення цифрових фотоапаратів, відзнятих протягом останніх двох років перед початком конкурсу. Подавати фотографії на CD, що читається комп'ютером.

Кожне зображення повинно бути у формі оригінального не редагованого JPEG, TIFF чи RAW файлу. Також просимо додатково присилати тверду копію А5 із зображенням вашої фотографії та вкажіть її орієнтацію за допомогою червоної точки у нижньому лівому кутку. Величина файлу повинна забезпечувати високу якість відтворення (300 dpi, A5 формат) з щонайменше 4 мегапікселями.

Цифрові зображення повинні бути необроблені та подані на твердому компакт-диску. Не висилайте слайди у скляних оправах, бо вони можуть розбитися при пересилці. Де це Можливо, висилати оригінал, будь-які дублікати повинні бути того самого розміру, що і оригінали (не буде зроблено скидок для дублікатів поганої якості).

Наклейки

Орієнтацію малюнку вказують червоною точкою у нижньому лівому кутку. Також прикладіть заголовок (максимально 10 букв) для кожної фотографії. Він повинен бути видимий на оправі слайду кожної плівки. Максимально 5 кольорових плівок, розміщених як слайди або як цифрові зображення на CD можна присилати для кожної категорії.

На окремому листку паперу, кожна фотографія повинна включати: заголовок, опис фотографії, назву рослини чи тварини англійською та латинською мовами та місце і час коли її було зроблено. Також включіть ваше прізвище, адресу, та категорію, до якої треба віднести вашу фотографію. Це все вкладіть у конверт і відішліть поштою на адресу вказану нижче.

Термін подачі

Надходження повинні прийти у офіс конкурсу (DEF Secretariat, Rytierska 2, 841 10 Bratislava, Slovak Republic, Tel: + 421 2 654 561 13. Fax: + 421 2 6576 300 50).

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ - 15 травня 2005 року, 15.00

Повідомлення

Переможців повідомлять у червні 2005 року. Вони будуть запрошені на відкриття виставки, яка відбудеться під час святкування Дня Дунаю у 2005 році

Повернення надходжень

Надходження не будуть повернені, однак вони будуть зберігатися 6 місяців (їх можна буде забрати) в Секретаріаті ДЕФу.