А ви знали, що водно-болотні угіддя – це основне середовище існування, яке зробило можливим життя на планеті Земля?

Водно-болотні угіддя займають близько 6% поверхні суші й поглинають більше вуглекислого газу, ніж ліси.

А ще, вода у болотах буває чистішою, ніж в озерах, адже оновлюється кожні 5 років, тоді як в озерах – в середньому за 17 років.

В Україні 50 водно-болотних угідь міжнародного значення, площа яких сягає 930 тисяч гектарів. Це різноманітні угіддя – від морських заток до торфовищ Полісся, від витоків річок на вершинах гір до глибин печер, наповнених водою.

Цей вид екосистеми займає важливе місце у господарстві, культурі й навіть нашій історії! У давнину болото завжди було джерелом цінних видів лікарських рослин та ягід. Про болота ходили легенди. Вважалося, що на болотах живе багато міфічних істот – як друзів людини, так і ворогів. Дикість і важкодоступність боліт використовували українські борці за незалежність: саме в регіонах з великою кількістю боліт у минулому столітті зародився потужний повстанський рух. Загарбникам було важко орієнтуватися у пересуванні болотистою місцевістю, це було під силу лише тому, хто тут народився і знає ці місця.

2 лютого у світі відзначали День водно-болотних угідь. Розпочинаємо серію публікацій про цей вид екосистем. Будемо говорити про важливу роль водно-болотних угідь для збереження природи і добробуту людей, про стале використання та екосистемні послуги, про роль боліт для пом’якшення впливу зміни клімату. Те, як утворюються і трансформуються водно-болотні угіддя, важливий показник того, що у природі все взаємопов’язано. Ми можемо цього не помічати, але без боліт життя на планеті було б набагато менш придатним для людського життя. 

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України

 

Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України, що знаходиться за адресою: вул. Т. Повстання, 134-А, м. Вилкове, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна, 68355; веб-сайт: http://www.dbr.org.ua;  тел.: (04843)2‑36-02 e-maildbr.org.ua@gmail.com, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника за спеціальністю: «конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

 

Вимоги до кандидатів:

1. Науковий ступінь доктора філософії (кандидат географічних наук) за спеціальністю: «конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»;

2. Наявність наукових  та аналітичних публікацій в сфері відновлення водно-болотних угідь в регіоні дельти Дунаю;

3. Практичний досвід з оцінки гідрологічного стану водно-болотних угідь, розробки та реалізації заходів з їх відновлення;

4. Досвід розробки планів управління природними територіями і об’єктами ПЗФ та стратегій розвитку в Дунайському регіоні;

5. Досвід в сфері підготовки проектних пропозицій та керування міжнародними науково-практичними проектами в сфері охорони природи, відновлення екосистем, сталого використання природних ресурсів.

6. Вміння роботи з персональним комп’ютером (текстові редактори, електронні таблиці тощо).

7. Володіння англійською мовою.

 

Перелік документів, що подаються для участі у конкурсі:

 

1. Письмова заява на ім’я директора Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України Волошкевича Олександра Миколайовича;

 

2. Копія документа, що посвідчує особу;

 

3. Заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;

 

4. Автобіографія;

 

5. Копія трудової книжки (за наявності);

 

6. Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

 

7. Перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

- у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

- у наукових виданнях інших держав;

- у іноземних (міжнародних виданнях), проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографія (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі.

 

8. Письмова згода на обробку персональних даних.

 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

 

Строк прийняття  заяв та документів кандидатів: 15.11.2023 - 15.12.2023

 

Адреса прийняття документів: Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України (офіс): вул. Т. Повстання, 134-А, м. Вилкове, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна.

 

Адреса прийняття документів (поштою): Дунайський біосферний заповідник НАН України, вул. Т. Повстання, 134-А, м. Вилкове, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна 68355.

 

Адреса прийняття документів (e-mail): dbr.org.ua@gmail.com 

 

Увага! У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

 

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

Федоренко Василь Арсенійович – заступник директора з охорони і природокористування.

Дата оприлюднення оголошення: 15.11.2023

Дата оновлення: 22.12.2023

Дата оголошення результатів конкурсу: 04.01.2024

 

 

Наказ про оголошення конкурсу: