Проєкт організації території Дунайського біосферного заповідника та охорони його копмлексів

 https://mepr.gov.ua/nakaz-mindovkillya-264-vid-28-04-2023/