Щодо відзначення 2 лютого Всесвітнього дня водно-болотних угідь

 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України як орган
державної влади, відповідальний за впровадження Конвенції про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища
існування водоплавних птахів, звертає увагу на необхідність виконання
міжнародних зобов’язань у частині забезпечення збереження і збалансованого
використання водно-болотних угідь, проведення інформаційних заходів та
підвищення обізнаності стосовно цінності водно-болотних угідь.
2 лютого, в день заснування Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних
птахів у 1971 році в м. Рамсар (Іран), відзначається Всесвітній день водноболотних угідь.
Секретаріат Рамсарської конвенції визначив тему 2022 року: «Водноболотні угіддя – на користь людям і природі!». Ця тема привертає увагу до
важливості водно-болотних угідь для багатьох аспектів діяльності та здоров’я
людини, а також ролі цих екосистем для збереження біорізноманіття.
Відновлюючи та зберігаючи водно-болотні угіддя, ми застосовуємо
природоорієнтовані рішення для накопичення води, адаптації до зміни клімату
та вирішення багатьох соціально-економічних питань, пов’язаних з
використанням природних ресурсів.
З нагоди відзначення 2 лютого Всесвітнього дня водно-болотних угідь
рекомендуємо провести інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення
обізнаності представників органів державної влади та самоврядування,
громадськості, шкільної та студентської молоді з питань необхідності
збереження водно-болотних угідь. Адаптовані матеріали українською мовою у
електронному вигляді можна знайти за посиланням:  
ring.