Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України

 

Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України, що знаходиться за адресою: вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м.Вилкове, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна, 68355; веб-сайт: http://www.dbr.org.ua;  тел.: (04843) 2‑36-02 e-mail: dbr.org.ua@gmail.com, reserve@it.odessa.ua, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника (спеціалізація: теріологія).

           

Вимоги до кандидатів:

1.      Вища освіта другого (магістерського) рівня за спеціальністю біологія або науковий ступінь доктора філософії (кандидат біологічних наук) за спеціальностями: зоологія, екологія.

2.      Досвід проведення теріологічних досліджень.

3.      Знання та вміння застосовувати на практиці методи дослідження теріофауни (відлов ссавців за допомогою живоловушок, робота із живими представниками теріофауни з дотриманням правил біоетики та техніки безпеки, методи обліку чисельності теріофауни тощо).

4.      Знання та вміння визначати в природі видову належність представників теріофауни Північно-Західного Причорномор’я.

5.      Досвід роботи в польових умовах (організація та проведення польових експедиційних виїздів), в тому числі із застосуванням плавзасобів.

6.      Досвід роботи на території водно-болотних угідь.

7.      Вміння роботи з персональним комп’ютером (текстові редактори, електронні таблиці тощо), а також з іншими технічними засобами, які використовуються під час теріологічних досліджень (GPS-навігатори, фототехніка, фото-пастки тощо).

 

Перелік документів, що подаються для участі у конкурсі:

1.      Письмова заява на ім’я директора Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України Волошкевича Олександра Миколайовича;

2.      Копія документа, що посвідчує особу;

3.      Заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;

4.      Автобіографія;

5.      Копія трудової книжки (за наявності);

6.      Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців та військовозабов'язаних);

7.      Перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

-          у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

-          у наукових виданнях інших держав;

-          у іноземних (міжнародних виданнях), проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

-          патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

-          монографія (розділи у колективних монографіях);

-          посилання на наукові онлайн-профілі.

8.      Письмова згода на обробку персональних даних.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі , можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

 

Строк прийняття  заяв та документів кандидатів: 02.07.2021 р. - 02.08.2021


 

Адреса прийняття документів: Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України (офіс): вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м.Вилкове, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна

 

Адреса прийняття документів (поштою): Дунайський біосферний заповідник НАН України, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м.Вилкове, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна 68355

 

Адреса прийняття документів (e-mail): dbr.org.ua@gmail.com , reserve@it.odessa.ua  

 

            Увага! У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

 

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

Яковлєв Максим Вікторович – заступник директора з наукової роботи

 

Дата оприлюднення оголошення: 02.07.2021 р.

Дата оновлення: 09.08.2021 р.

Дата оголошення результатів конкурсу: 07.09.2021 р.

 

Наказ про оголошення конкурсу: