Дунайському біосферному заповіднику — 20 років!


10 серпня 2018 року виповнюється 20 років з дня створення Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук  України (надалі ДБЗ). ДБЗ   є складовою частиною міжнародного румунсько-українського біосферного резервату «Дельта Дунаю» та включений до складу Світової мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.
ДБЗ – один з найунікальніших об’єктів природно заповідного фонду України, адже саме тут розташована наймолодша за історичним віком суша Європи,що виникла і щорічно змінюється завдяки наносам Дунаю. Загалом, дельта Дунаю – одна із найбільших європейських дельт, розташована на території двох країн – Румунії та України.
  Дунайська дельта зберегла свою природність та унікальність, наприклад тільки в українській частині нараховується біля 4000 видів тварин та рослин і ця кількість постійно зростає в зв’язку, як з появою нових видів - вселенців, так і з визначенням нових видів серед маловивчених груп фауни, в першу чергу безхребетних. Перелік природних багатств дельти дуже великий, але все ж таки треба виокремити і участь ДБЗ в збереженні та відновленні природних екосистем. Основною ідеєю створення ДБЗ було саме збереження первинної краси та цінності території в присутності людини. На сьогодні основним напрямком діяльності ДБЗ є поєднання охорони цінних природних комплексів дельти з раціональним використанням природних ресурсів в інтересах місцевого населення.
Особливістю ДБЗ є те, що крім зони суворої охорони, існують зони, де активно ведеться природокористування, основні напрямками  якого - рибальство, заготівля очерету, випас худоби, садівництво та городництво і туризм. Саме завдяки цим галузям місцеве населення може жити в теперішні важкі часи, коли в регіоні досить гостра проблема працевлаштування. Адміністрація ДБЗ активно долучається до вирішення виникаючих проблем у природокористувачів, намагаючись дійсно дотримуватись тієї ідеї, що супроводжувала створення та заповідання даної території.
Ще одним з напрямків діяльності ДБЗ є здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під впливом природних та антропогенних чинників. Науковими співробітниками ДБЗ ведеться моніторинг змін всієї території Кілійської дельти Дунаю і особливо її морського узбережжя, вивчається сучасний стан флори та фауни.
Одним з головним завдань  наукової групи є ведення «Літопису природи» заповідника та суміжних з ним територій. Щорічно наукова група готує «Літопис природи» заповідника. І в архіві заповідника зберігаються всі томи видання з 1981 року.
Наукова група виконує важливі роботи за державними фундаментальними та прикладними темами.
  Окрім цього, при ДБЗ працює Інформаційно-туристичний відділ, який виконує еколого-просвітницьку діяльність. Протягом року його відвідують школярі, методична допомога надається вчителям, студенти отримують інформацію для виконання курсових та дипломних робіт, різноманітна інформація надається і природокористувачам, які працюють на території заповідника.
ДБЗ вносить певний вклад в формування нормативно-правової бази охорони довкілля та заповідної справи. Пропозиції фахівців заповідника враховуються при розробці тих чи інших положень та інструкцій, які затверджуються наказами Мінприроди України чи постановами Кабінету Міністрів України або включаються в закони України.
Таким чином, на сьогодні ідея створення такої заповідної території є цілком виправдана, а існуюча налагоджена взаємодія ДБЗ та місцевого населення, наразі,  це найважливіше тому підтвердження.
                                                                         Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника