Міжнародний день біорізноманіття


Щороку, 22 травня, світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття, проголошений Генеральною Асамблеєю Організацій  Об’єднаних Націй у 2000 році на честь прийняття  22 травня 1992 року Конвенції про біорізноманіття
Біорізноманіття - це все різноманіття життя на планеті. Біорізноманіття лежить в основі функціонування екосистем та надання екосистемних послуг, необхідних для добробуту людини. Воно передбачає забезпечення продовольчої безпеки, здоров'я людини, забезпечення чистого повітря та води; воно сприяє життєдіяльності населення та економічному розвитку, а також має важливе значення для досягнення Цілей розвитку тисячоліття, включаючи подолання бідності.
Незважаючи на зростаюче визнання того, що біорізноманіття є загальним надбанням, яке представляє величезну цінність для нинішнього і майбутніх поколінь, кількість видів дикої флори і фауни продовжує скорочуватися швидкими темпами в результаті людської діяльності. Турбота про подальшу долю біорізноманіття видів на нашій планеті проявилася в тому, що на Конференції ООН з навколишнього середовища і сталого розвитку, яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро, світовою спільнотою було запропоновано звернути увагу на збереження біорізноманіття - як живих видів, так і екосистем. У зв'язку з цим, було прийнято Конвенцію про біорізноманіття, на сьогодні її сторонами є 196 держав. Цілі, до яких прагнуть країни, що приєдналися до Конвенції, є: збереження біорізноманіття, стале використання його компонентів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від використання генетичних ресурсів.
Міжнародний день біорізноманіття проголошений Генеральною Асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй у 2000 році на честь прийняття Конвенції про біорізноманіття. Головне завдання Міжнародного дня біорізноманіття - звернути увагу владних структур та громадськості на проблему безповоротної втрати багатьох представників флори та фауни на Землі, закликати до вжиття необхідних заходів, спрямованих на їх збереження і відтворення.
У цьому році Міжнародний день біорізноманіття присвячений темі «Святкування 25-річчя діяльності для біорізноманіття».  Вибір даної теми  обумовлений необхідністю відзначити 25-ту річницю набуття чинності Конвенцією про біорізноманіття і підкреслити прогрес в досягненні її цілей на національному та глобальному рівнях, а також провідних документів в цій сфері.
У жовтні 2010 року в Нагої (префектура Айті, Японія) був прийнятий переглянутий і оновлений Стратегічний план зі збереження та сталого використання біорізноманіття, включаючи цільові завдання Айті щодо біорізноманіття на період 2011-2020 років. Місія нового плану полягає в «прийнятті ефективних і термінових заходів щодо запобігання втрати біорізноманіття для забезпечення до 2020 року резистентності екосистем і постійного надання ними основних послуг, гарантуючи тим самим різноманітність життя на планеті і внесок у добробут людей і викорінення бідності. Концепцією цього Стратегічного плану є -  світ, який «живе у гармонії з природою».
Біорізноманіття України є її національним багатством, збереження та невиснажливе використання якого визнано одним з пріоритетів державної політики в сфері природокористування, екологічної безпеки та охорони природного довкілля, невід’ємною умовою екологічно збалансованого соціально - економічного розвитку.
Займаючи менше 6 % площі Європи, Україна володіє близько 35% її біорізноманіття. Біосфера України нараховує більше 70 тисяч видів флори і фауни, зокрема флори — більш як 27 тисяч видів, фауни — більш як 45 тисяч видів. Протягом останніх років спостерігається збільшення кількості видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.
Одним з важливих напрямів подальшої діяльності у сфері збереження біорізноманіття залишається впровадження вищезазначеного Стратегічного плану з біорізноманіття на 2011-2020 роки та його завдань Айті, зокрема у частині включення питань збереження біорізноманіття у галузеві національні та місцеві стратегічні документи розвитку та просторового планування, зменшення навантаження на біорізноманіття, здійснення заходів з відновлення екосистем, забезпечення використання біоресурсів у сталий спосіб, проведення оцінки цінності біорізноманіття та прийняття рішень на основі надійних наукових даних і обережного підходу.
Зупинивши втрати біорізноманіття, ми інвестуємо в життя людей в їхнє благополуччя.
Міністерство екології та природних ресурсів України вітає всіх з Міжнародним днем біорізноманіття та закликає приєднатися до його відзначення.

За матеріалами Міністерства екології та природних ресурсів України