Бернська конвенція "Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі "