ПЛАН ЗАХОДІВ з наукової та науково-технічної діяльності Дунайського біосферного заповідника НАН України на 2017 рік

Ухвалено на засіданні науково-технічної ради ДБЗ від «20» грудня 2016 р. (протокол № 6/16)


директор Дунайського
біосферного заповідника
О. М. Волошкевич
______підписано
«20» грудня 2016 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ
з наукової та науково-технічної діяльності
Дунайського біосферного заповідника НАН України
на 2017 рік
Ухвалено на засіданні науково-технічної ради ДБЗ від «20» грудня 2016 р. (протокол № 6/16)
№ з/п
Захід
Виконавець
Строк виконання
1
Камеральна обробка польових матеріалів для підготовки Літопису природи за 2016 рік
науковий відділ
січень-березень
2
Робота з літературними джерелами
науковий відділ
протягом року
3
Ведення спостережень за сезонними явищами в житті фонових та рідкісних видів фауни
науковий відділ
протягом року
4
Збір матеріалів для чергового тому Літопису природи за 2017 р.
науковий відділ
протягом року
5
Проведення досліджень за першим етапом фундаментальної наукової теми ‒ «Комплексний моніторинг екосистем Дунайського біосферного заповідника в умовах регульованої гідро- фітомеліорації та оптимізації рибного господарства»
науковий відділ
протягом року
6
Проведення досліджень за заключним етапом прикладної наукової теми ‒«Рекомендації з оптимального використання о. Єрмаків, узагальнення методів відновлення та пропозиції щодо ренатуралізації інших екосистем дельти Дунаю.»
науковий відділ
протягом року
7
Збір кліматичних показників і складання метеорологічних характеристик сезонів року за даними Ізмаїльської гідрометабсерваторії.
Полякова О. І.
Максимчук І. І.
протягом року
8
Інформаційна робота щодо охоронного режиму території та використання природних ресурсів
Федоренко В. А.,
науковий відділ,
ІТЦ ДБЗ
протягом року
9
Підготовка обґрунтування для отримання лімітів на зимову заготівлю очерету на території ДБЗ на 2018 рік
Федоренко В. А.
серпень-вересень
10
Підготовка обґрунтування для отримання лімітів на використання водних біологічних ресурсів на території ДБЗ на 2018 рік
Балацький К. Л.
Волошкевич О. М.
серпень-вересень
11
Підготовка чергових змін до паспорту ВБУ «Кілійське гирло»
Яковлєв М. В.
вересень
12
Опрацювання рекомендацій Дорадчого комітету для біосферних резерватів за результатами розгляду періодичного огляду транкордонного біосферного резервату «Дельта Дунаю» (штаб-квартира ЮНЕСКО, 25-28.01.2016)
Волошкевич О. М., Яковлєва І. В.
вересень
13
Співпраця із румунською частиною транкордонного резервату ЮНЕСКО «Дельта Дунаю»
усі відділи
протягом року
14
Заходи до Міжнародного дня Дунаю
ІТЦ ДБЗ
29 червня
15
Заходи до Дня працівника природно-заповідної справи України
ІТЦ ДБЗ
7 липня
16
Заходи до Дня створення ДБЗ
ІТЦ ДБЗ
10 серпня
17
Заходи до Міжнародного дня Чорного моря
ІТЦ ДБЗ
31 жовтня
Примітка: ІТЦ ДБЗ ‒ Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника

Учений секретар                              підписано                                             І. В. Яковлєва