Моніторинг дельфінів – одна з найбільш актуальних задач при контролі стану навколишнього природного середовища та здоров’я людини


1 серпня 2016 у місті Вилкове в офісі Дунайського біосферного заповідника НАН України (ДБЗ) пройшов науково-практичний семінар за темою «Актуальні проблеми організації спостережень за дельфінами», що був організований науковим куратором ДБЗ Державною установою «Інститут морської біології Національної академії наук України» (ІМБ).


         За листом № 5/1-8/12555-15 від 09.10.2015р. С.І. Курикін, який виконував обов’язки Міністра екології і природних ресурсів України, запропонував ІМБ стати науковим координатором моніторингу китоподібних в Україні. Для цього була розроблена програма моніторингу дельфінів, яка залучає до цієї роботи багато виконавців, головними з яких є заповідники та національні природні парки, що включають у якості об’єктів охорони прибережу частину Чорного та Азовського моря у межах України. Ця програма була розроблена для організації спільних спостережень за дельфінами з метою контролю за чисельністю живих та померлих тварин, що море викидає на узбережжя. Аналіз результатів таких спостережень, з одного боку, дозволяє виявити тенденції відтворення організмів, що занесені у Червону книгу та охороняються законом, з другого, надає можливість попередження захворювань, що можуть перейти від загиблих дельфінів до сільськогосподарських тварин і людини.
         За 25-річний період спостережень управлінням рибоохорони офіційно було зареєстровано 2126 випадків загибелі дельфінів в знаряддях рибальства (18% від їх середньорічної чисельності в водах України). Визначено 125 видів вірусів, бактерій і грибів, включаючи різні патогенні штами що є причиною смерті чорноморських китоподібних. При тому до теперішнього часу невідома ступінь небезпеки перенесення різних захворювань від мертвих дельфінів на березі моря наземними хижаками (воронами, щурами, собаками, лисицями та іншими тваринами).
З 1 по 5 січня 2016 року співробітники ІМБ, його директор Б.Г. Александров, д.б.н., проф. Ю.М. Міхальов та спеціаліст ветеринарно-медичної служби Міжнародної громадської організації «Біосфера і людина» М.М. Марканов організували та провели семінарське заняття з працівниками Дунайського біосферного заповідника НАНУ, прикордонниками та інспекторами по проведенню моніторингу дельфінів.

Питання, що розглядались на семінарі

1. Інформація про ACCOBAMS (Міжнародна угода щодо збереження китоподібних в Азовському, Чорному і Середземному морях, а також у прилеглій області Атлантики), що підписана Україною.
2. Походження і систематика чорноморських дельфінів.
3. Характерні ознаки кожного виду.
4. Особливості сезонних міграцій.
5. Тривалість життя.
6. Причини загибелі (природна смертність, хижаки, паразити, знаряддя лову).
7. Охоронний статус дельфінів згідно Червоної книги України.
8. Які ознаки необхідно зафіксувати в реєстраційних картках (Додаток 1-3).
9. Відбір і фіксація проб для визначення статі, віку, біологічного стану.
10. Відбір проб і фіксація екто- і ендопаразитів.
11. Відбір проб харчування.
12. Відбір проб для генетичного аналізу.
        
         Короткий огляд виступів на семінарі

д.б.н., чл.-кор. НАНУ, директор ІМБ Борис Георгійович Александров

Надав загальну характеристику Чорного і Азовського морів та сформулював основні, найбільш актуальні, екологічні проблеми, шляхи їх вирішення. Розкрив історію кількісного обліку дельфінів Чорного моря. Первинні запаси дельфінів у 1980-ті роки були оцінені на рівні 1,5 міліонів особин усіх трьох видів. Розповів про промисел та використання дельфінів. Охарактеризував етапи і ступінь вивченості чорноморських ссавців. Підкреслив залежність їх міграцій від сезонного розподілу об'єктів харчування. Показав зв'язок рибного промислу з загибеллю дельфінів. Зупинився на цілях і завданнях по вивченню і відновленню чисельності дельфінів в даний час, необхідності об'єднання спільних зусиль вчених і практичних працівників.
   

        
д.б.н., професор ІМБ Юрій Олексійович Міхальов

Розповів про походження і еволюцію китоподібних, про поділ їх на три підряди: зубаті, вусаті і архіосеті (до теперішнього часу вимерлі), про те, що в водах України існує тільки три види з сімейства дельфінових - афаліна, білобочка і морська свиня. Описав відмінні риси цих видів, та як їх визначати у польових умовах. Привів карти їх розподілу за результатами 10-річних авіаційних обліків у 1970-х роках минулого століття. Ознайомив з методами визначення віку китоподібних по таким структурам, як зуби. Наголосив на необхідності реєстрації всіх викинутих на берег мертвих дельфінів, і про необхідність відбору від них проб харчування, фіксації ембріонів, паразитів, пошкоджених тканин, проб для генетичного аналізу.

спеціаліст ветеринарно-медичної служби Міжнародної громадської організації «Біосфера і людина» Микола Михайлович Марканов

Дав оцінку епізоотичним ризиків, яким піддаються популяції чорноморських дельфінів, в результаті антропогенного забруднення морів. За літературними даними поразка чорноморських дельфінів гельмінтами носить масовий характер. При розтині трупів, органи дельфінів виявляються ураженими до 100% нематодами, трематодами, цестодами. Цей фактор може стати причиною гноблення імунної ситеми як окремих особин, так і всієї популяції дельфінів. Для вивчення цього питання необхідні комплексні дослідження як дельфінів, так і середовища проживання.
У семінарі були використані наочні посібники: плакати, графіки, препарати. Працівники заповідника і присутні парків були ознайомлені з обліковими протоколами спостережень дельфінів (див. додатки 1-3), які необхідно заповнити при виявленні викинутих на берег («обсохлих») дельфінів.

к.б.н., директор ДБЗ, Олександр Миколайович Волошкевич
         Охарактеризував екологічний стан заповідника, позначив перспективи його подальшого розвитку в області збереження біоресурсів, а також розвитку екологічного туризму. Закликав співробітників ДБЗ, прикордонників та інспекторів рибоохорони взяти активну участь в проведенні моніторингу чорноморських дельфінів в зоні відповідальності їх установ.

Після проведення семінару Б.Г. Александров прийняв участь у на засіданні Одеської обласної державної адміністрації. В результаті було прийнято рішення зобов'язати всі організації прямо, або опосередковано пов'язані з проблемою, надавати допомогу у вивченні і проведенні моніторингу чорноморських дельфінів.