ПРОТОКОЛ розкриття цінових пропозицій

ПРОТОКОЛ
розкриття цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування:  Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України

1.2. Місцезнаходження: вул. Татарбунарського повстання, 132 а,  м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, 68355

1.3. Відповідальний за проведення торгів:  Федоренко Василь Арсенійович

Телефон: (04843) 4-46-19, 3-11-95,
телефакс: (04843) 4-46-19, 3-11-95

2. Інформація про предмет закупівлі:  ДК 016:2010, код -19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи мастильні, бензин А-92 – 2000 л, дизельне паливо – 2400 л

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 12.11.2014 № 190231, «ВДЗ» № 127 (12.11.2014)

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних  пропозицій, цінових пропозицій) відбулося: 20.11.2014,  11:00

Місце розкриття: Дунайський біосферний заповідник, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, каб. 4, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська обл., 68355

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)


Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)  Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/
місце проживання, телефон/телефакс 
Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів
(запитом цінових пропозицій) 
Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)  Примітка

Конверт № 1
вх. №  302
від 20.11.2014

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Рута Нова –К»
ЄДРПОУ: 33757245
68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Кубишкіна, 20
тел.: (04843)4-13-87

Всі передбачені документи в наявності

73680,00 з ПДВ

Конверт № 2
вх. №  301
від 19.11.2014


Товариство з обмеженою відповідальністю  «Октан»
ЄДРПОУ: 22506013
68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Леніна, 83
тел.: (04843) 4-26-75

Всі передбачені документи в наявності

72360,00 з ПДВ

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

____________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
   

____________________________
(підпис)Зауваження учасників процедури закупівлі

__________________________________________________________________6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):Заступник директора по охороні і

природокористуванню

Федоренко В. А.                                                                      ______________

                                                                                                         (підпис)

Заступник директора з

загальних питань

Фещенко В.М.                                                                         _______________

                                                                                                         (підпис)

 Науковий співробітник

 Балацький К.Л.                                                                       _______________

                                                                                                         (підпис)

Провідний бухгалтер

Коновалова Л.А.                                                                      _______________

                                                                                                        (підпис)

Науковий співробітник

Яковлєв М.В.                                                                          _______________

                                                                                                         (підпис)                      Голова комітету з конкурсних торгів ________________        В. А. Федоренко
                                                               (підпис)                (ініціали та прізвище)   

                                               М. П. Секретар комітету з конкурсних торгів ______________       Л. А. Коновалова
                                                            (підпис)                   (ініціали та прізвище)