ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації_2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 4 від 17.06.2015р.

1. Замовник.

1.1. Найменування. Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 05540310.

1.3. Місцезнаходження. вул. Татарбунарського повстання, 132 а, Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, 68355.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Федоренко Василь Арсенійович, голова комітету з конкурсних торгів, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, 68355, телефон/телефакс (04843) 4-46-19.

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі. ---

2.1. Найменування.  ---

2.2. Код за ЄДРПОУ.  ---

2.3. Місцезнаходження.  ---

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів. ---

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі. 29.10.2 – автомобілі пасажирські (29.10.22-30.00 - Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 (зокрема автофургони житлові з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), крім автомобілів для перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів для перевезення гравців у гольф і подібних автомобілів) (Легковий автомобіль Рено Дастер  або еквівалент).

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 од.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Одеса.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Червень – липень 2015 року.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. http://dbr.org.ua/uk/page/zakupivli

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ № 235 (17.04.2015) від 17.04.2015р. №115241.

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ № 260 (27.05.2015) від 27.05.2015р. №138469.

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. ВДЗ № 272 (15.06.2015) від 15.06.2015р. №147965.

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю. ---

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (Двоє).

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП +»,  Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО».

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП +» -  код за ЄДРПОУ 35880173.

Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО» - код за ЄДРПОУ 35991758.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП +» - 65070, м. Одеса, вул. 25‑ї Чапаєвської дивізії, 14А.

Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО» - 65031, м. Одеса, вул. Грушевського, 17-А.

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 21.05.2015р. до 10:00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 21.05.2015р. о 11:00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (Дві).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). ---

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП +» - 331 813,00 грн. без ПДВ.

Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО» - 604 400,00 грн. без ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення. ---

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
    

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 331 813,00 грн. (Триста тридцять одна тисяча вісімсот тринадцять грн. 00 коп.) без ПДВ ;
      (цифрами і словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 604 400,00 грн.  (Шістсот чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.) без ПДВ ;
      (цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 331 813,00 грн. (Триста тридцять одна тисяча вісімсот тринадцять грн. 00 коп.) без ПДВ ;
      (цифрами і словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 22.05.2015р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП +».

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 35880173.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. 25‑ї Чапаєвської дивізії, 14А, м. Одеса, 65070,телефон/телефакс: (048)784-35-75.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 09.06.2015р. та сума, визначена в договорі про закупівлю 331 813,00 грн. (Триста тридцять одна тисяча вісімсот тринадцять грн. 00 коп.) без ПДВ.

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). ---

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.  ---

12.1. Дата прийняття рішення.  ---

12.2. Підстави.  ---

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП +»,  Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО».

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. ---

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО ГРУП +»,  Дочірнє підприємство «БАЗІС АВТО».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника. ---

14. Інформація про укладену рамкову угоду. ---

14.1. Дата та номер рамкової угоди. ---

14.2. Учасники рамкової угоди. ---

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. ---

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді. ---

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником. ---

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників). Методика оцінки

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = (Цmin /Цобчисл)*100, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижча ціна;

Цобчисл  - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

Федоренко В. А. - голова комітету з конкурсних торгів

Яковлєва І. В. - заступник голови комітету з конкурсних торгів

Коновалова Л. А. - секретар комітету з конкурсних торгів

Ізотова Ю. В. - член комітету з конкурсних торгів

Матвєєв А. С. - член комітету з конкурсних торгівГолова комітету з конкурсних торгів ___________________ / Федоренко В.А./

         (підпис, М.П.)