ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ:  
http://books.menr.gov.ua/Default.aspx?tabid=5
Червона книга України (тваринний і рослинний світ) є офіційним державним докуменом в якому узагальнено матеріали про сучасний стан видів флори і фауни України, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення.
На основі цього документу розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на охорону, відновлення та раціональне використання природних ресурсів України.


ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНИ:
http://books.menr.gov.ua/Default.aspx?tabid=6
Зелена книга України  — офіційний державний документ, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні. На відміну від Червоної книги, цей документ є основою для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання не окремих видів рослин, а природних рослинних угруповань.