Основні види діяльності

 Адміністрація ДБЗ здійснює управління територією заповідника згідно «Положення про Дунайський біосферний заповідник», яке затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22 жовтня 2008 року № 538. Діяльність ДБЗ здійснюється також відповідно до Статуту заповідника. Зараз підготовлена ​​нова редакція Статуту ДБЗ з урахуванням змін, які відбулися після моменту створення біосферного заповідника та відповідають результатам землевпорядних робіт, виконаних під час розробки Проекту організації території ДБЗ в 2009 році і затвердженого в 2010 році.

У заповіднику працює 51 співробітник. Структура установи відповідає рішенню головних завдань, а саме: діють науковий відділ, відділ охорони та раціонального природокористування заповідника і сектор екологічної освіти і туризму. При ДБЗ працює Інформаційно-туристичний центр (ІТЦ).

Дунайський біосферний заповідник створений з метою збереження в природному стані найбільш типових і унікальних природних комплексів у дельті річки Дунай, водно-болотних угідь міжнародного значення, інших цінних природних комплексів Українського Придунав'я, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під впливом природних та антропогенних чинників, здійснення міжнародного співробітництва, екологічної освіти та організації екологічно збалансованого природокористування.

Основними завданнями заповідника є:
- Проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері охорони навколишнього природного середовища та заповідної справи;
- Розробка та впровадження стратегії і тактик охорони природних комплексів, екологічно збалансоване використання природних ресурсів з урахуванням існуючих традицій природокористування та на основі відповідних угод з природокористувачами, а також удосконалення заповідного режиму на основі наукових даних;
- Здійснення екологічної освіти, природоохоронної пропаганди з метою залучення уваги громадськості до проблем ДБЗ та охорони природи в регіоні;
- Вивчення змін природних комплексів під впливом антропогенних факторів та впровадження заходів, які стримують їх антропогенну трансформацію;
- Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

Науковими співробітниками Дунайського біосферного заповідника ведеться моніторинг змін всій території Кілійської дельти Дунаю і особливо її морського узбережжя, вивчається сучасний стан флори, орнітофауни, теріофауни, іхтіофауни, гідрофауни, герпето- і батрахофауни. Здійснюється моніторинг кліматичних і гідрологічних показників та експрес-аналіз дунайської води. Головним завданням наукової групи є ведення «Літопису природи» заповідника та суміжних з ним територій. Щорічно наукова група готує «Літопис природи» заповідника. В архіві заповідника томи зберігаються з 1981 року.
Наукова група виконує важливу роботу за державних фундаментальних та прикладних тем.

Крім перерахованих державних тим, що фінансуються НАНУ, наукові співробітники заповідника вже протягом ряду років виконують моніторингові роботи стану біоти і абіотичних компонентів екосистем дельти Дунаю та узмор'я з оцінки впливу експлуатації ГСХ «Дунай - Чорне море» через гирло Бистре.