ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
№ 4 від 04 грудня 2014

1. Замовник.

1.1. Найменування: Дунайський біосферний заповідник НАН України

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05540310

1.3. Місцезнаходження: Одеська обл., Кілійський район, м. Вилкове, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, 68355.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Федоренко Василь Арсенійович, заступник директора заповідника по охороні і природокористуванню, вул. Татарбунарського повстання, 132 а, м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область, (04843) 4-46-19, 3-11-95, reserve@it.odessa.ua.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: ДК 016:2010, 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг:  бензин А-92 — 2000 л; дизельне паливо — 2400л

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг: м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область.

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг: листопад – грудень 2014 року

3. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: http://dbr.org.ua/uk/page/zakupivli

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 190231, «ВДЗ» № 127 (12.11.2014) від 12.11.2014

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 199239, «ВДЗ» № 139 (28.11.2014) від 28.11.2014

 3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 204523, «ВДЗ» № 145 (08.12.2014) від 08.12.2014

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)

4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Октан»;

Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас»

4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

33757245;

22506013;

32560942

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Кубишкіна, 20;

68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Леніна, 83;

49044, м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н,  вул. Гоголя, 15 А

5. Інформація про цінові пропозиції.

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 20.11.2014, 10:00

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 20.11.2014, 11:00

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2 (дві)

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення: Цінова пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас» ЄДРПОУ 32560942, 49044, м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н,  вул. Гоголя, 15 А, тел. (0562) 33-43-23.

Цінова пропозиція відхилена, оскільки направлена замовнику з порушенням п. 3 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та без документів, які передбачались згідно запиту. Членами комітету з конкурсних торгів заповідника  з цього приводу було складено відповідний акт від 19.11.2014.5.5. Ціна кожної цінової пропозиції:

73680,00 з ПДВ;

72360,00 з ПДВ

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість):


___73680,00 з ПДВ
             (цифрами)
____сімдесят три тисячі шістсот  вісімдесят грн._00 коп.
             (словами)
5.7. Дата акцепту пропозиції: 24.11.2014

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:             33757245.

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Кубишкіна, 20, тел.: (04843)4-13-87, 4-19-41

7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 03.12.2014, 73680,00 з ПДВ

8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.

9.1. Дата прийняття рішення.

9.2. Підстава.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав.

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Октан»;

Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас»

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

11. Інша інформація:

 - обрано процедуру запиту цінових пропозицій відповідно до п.1 статті 35 розділу VI Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

- більш економічно вигідною ціновою пропозицією була визнана цінова пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута Нова-К» (73680,00 з ПДВ) в порівнянні  з ціновою пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Октан» (72360,00 з ПДВ), оскільки за критеріями оцінки у ТОВ «Октан» відсутня АЗС по місцю розташування замовника (м. Вилкове, Кілійський район, Одеська область), а замовник використовує лише талонну систему забезпечення паливо-мастильними матеріалами;

- цінова пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас» не розглядалася, так як була надіслана до замовника електронною поштою і факсом  та без документів, передбачених запитом. Стосовно цього факту комітетом з конкурсних торгів замовника було складено відповідний акт від 19.11.2014.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:Заступник голови комітету

з конкурсних торгів,

заступник директора з

загальних питань

Фещенко В.М.                                                                                              /підписано/

                                                                                                                         (підпис)

Член комітету з

конкурсних торгів,

науковий співробітник

 Балацький К.Л.                                                                                           /підписано/

                                                                                                                        (підпис)

Секретар комітету з

конкурсних торгів,

провідний бухгалтер

Коновалова Л.А.                                                                                        /підписано/

                                                                                                                        (підпис)

Член комітету з

конкурсних торгів,

науковий співробітник

Яковлєв М.В.                                                                                             /підписано/

                                                                                                                       (підпис)                     Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора по охороні

і природокористуванню                                                   /підписано/      В. А. Федоренко
                                                                                            М.П.