Газета "Дельта и человек" № 17 (0017) от 01 декабря 2004 года

ЗВЕРНЕННЯ Президента Національної академії наук України академіка НАН України Б.Є. ПАТОНА.

Ситуація, що склалася в останні дні в нашій країні, змушує мене звернутися до вас, щоб викласти свою точку зору на події, котрі розгортаються і виходять за межі цивілізованих демократичних норм.

Передусім, хочу підкреслити, що Національна академія наук України від часу її створення у 1918 році і до сьогодні вважала і вважає своїм головним обов’язком всебічно сприяти розвиткові фундаментальної та прикладної науки в інтересах держави, її економіки і культури та добробуту народу. Цього курсу вона неухильно дотримувалася і дотримується незалежно від політичних та ідеологічних змін, яких зазнавало наше суспільство.

Після здобуття Україною незалежності у складних умовах глибокої соціально-економічної кризи наша Академія завдяки самовідданій праці її співробітників зуміла зберегти основні наукові школи і кадровий потенціал, продовжує вносити свій вклад в інноваційний розвиток країни, входження її до кола розвинутих держав світу.

Вважаю за потрібне наголосити на тому, що Академія та її Президія завжди займала принципову позицію у відносинах з владою. Це стосувалося, насамперед, посилення провідної ролі науки у розвитку держави і забезпечення підтримки науково-освітньої сфери з боку владних структур. Така лінія себе цілком виправдала і стала підґрунтям взаємокорисної співпраці. Разом з тим, неухильно дотримуючись демократичних традицій і норм, Президія Академії ще у перші роки незалежності України прийняла рішення про невтручання Академії наук у протистояння політичних партій та угруповань. Однак при цьому, зрозуміло, кожен працівник Академії мав і має право дотримуватися власних політичних переконань і вільно їх висловлювати.

Вітчизняна наука в останні роки була одним з чинників стабілізації ситуації в країні, пожвавлення виробництва, підвищення життєвого рівня населення. Національна академія наук України постійно брала активну участь у розробці короткострокових і довгострокових програм, спрямованих на забезпечення сталого розвитку держави. Нинішнє протиборство політичних сил призводить до дестабілізації та відкату назад.

Вельмишановні колеги! Пам’ятаймо, що в усі часи академічне співтовариство було осередком співпраці і взаємної поваги один до одного. Українські вчені, будучи носіями кращих традицій вітчизняної інтелігенції, являли собою гідний наслідування приклад мудрості та усвідомлення громадянського обов’язку, відповідальності за долю своєї Батьківщини.

Як учені, ми добре пам’ятаємо уроки історії. Київська Русь: розбрат – втрата державності. Україна після Богдана Хмельницького, Українська Народна Республіка – те ж саме. І нині – знову розбрат...

Я звертаюсь до діючого Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, до обох кандидатів на пост Президента України з закликом в межах законодавчого поля і усвідомлюючи свою величезну відповідальність перед Україною, українським народом, зробити все для умиротворення суспільства, повернення його в русло спокою і злагоди.

Заявление председателей неправительственных общественных организаций СНГ в связи с ситуацией в Украине.

30 ноября 2004 года экологические организации СНГ начали сбор подписей под следующим заявлением:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СНГ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В УКРАИНЕ
Мы, нижеподписавшиеся, выражаем глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг событий в Украине после второго тура выборов президента. Мы осуждаем информационную политику тех российских СМИ, которые, выполняя политический заказ, подают одностороннюю и предвзятую информацию о ситуации в Украине. Мы обеспокоены тем, что политика российского руководства по поддержке одного из кандидатов, по крайней мере отчасти спровоцировала конфликт и кризис, и стала причиной роста антироссийских настроений как в Украине, так и в Европе. Это отбрасывает всех нас на полвека назад, во времена трагических событий в Венгрии и Чехословакии.
Мы считаем провокационным и безответственным нагнетание российскими политтехнологами и ангажированными СМИ страхов вокруг возможного раскола Украины как государства.
За 70 лет господства тоталитарного режима народ Украины и ее природа перенесли немыслимые страдания и понесли неисчислимые потери. Достаточно вспомнить голод в Украине в начале 30-х годов и аварию на Чернобыльской атомной станции в 1986 году. Залечить эти раны и не получать новые Украина сможет только при демократическом государственном устройстве, когда ее народ сможет сам решать свою судьбу. В связи с этим мы требуем от руководства России и других стран немедленного прекращения вмешательства во внутренние дела Украины.
Мы выражаем надежду на демократическое разрешение президентского кризиса в Украине, на развитие и укрепление гражданского общества и правового государства в этой стране.
Святослав Забелин, сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза
Лидия Попова, сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза
Марина Рихванова, сопредседатель Совета Международного Социально-Экологического Союза
Байкальская Экологическая Волна, Иркутск
Алексей Яблоков, Президент Центра экологической политики России, индивидуальный член МСоЭС
Александр Никитин, индивидуальный член МСоЭС
Сергей Кричевский, координатор Программы МСоЭС "За экобезопасность ракетно-космической деятельности"
Асхат Каюмов, директор Экоцентра "Дронт", Нижний Новгород
Анжела Бакка, зав.лабораторией охраны биоразнообразия при экоцентре "Дронт", Н.Новгород
Ольга Захарова, Лесная кампания МсоЭС
Владимир Захаров, Лесная кампания МсоЭС
Алексей Зименко, Центр охраны дикой природы
Дмитрий Рыбаков, член координационного совета Ассоциации зеленых Карелии, Петрозаводск
Олег Царук, редактор Desertification Bulletin, индивидуальный член МСоЭС, Узбекистан
Тимур Беркелиев, индивидуальный член МСоЭС, Туркменистан
Игорь Хаджамбердиев, проф., клуб Эколог, Кыргызстан и другие
СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МСОП поддержал Дунайский биосферный заповедник.

С 1 мая по 9 ноября 2004 года в защиту Дунайского биосферного заповедника выступило 50890 организаций и отдельных граждан из 90 стран мира.

Больше 300 организаций и граждан из разных стран мира обратились к Генеральному прокурору Украины с открытым обращением: ««НЕТ» ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ КОЛЛЕКТИВА ДУНАЙСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА!».

В заключении его говорится: «МЫ ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ КРИМИНАЛЬНОЕ ПО ФОРМЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПО СУТИ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ДУНАЙСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА!».

Последним и самым значительным событием в этих протестах стала встреча в Бангкоке, Таиланд, где XXXIX Конгресс Всемирного Союза Охраны Природы (состоящий более чем из 80 национальных правительств и 800 неправительственных организаций) официально выступил против уголовного преследования Дунайского биосферного заповедника.

КРАТКАЯ СПРАВКА:

МСОП - Всемирный Союз Охраны природы был основан в 1948 году и объединяет 74 государства, 108 правительственных организаций, 688 национальных неправительственных и 72 международные неправительственные организации, 35 ассоциированных членов и около 10 000 ученых и экспертов из более чем 140 стран, представляя собой уникальное мировое партнерство.

Миссия МСОП: осуществление руководства и оказание содействия мировому природоохранному движению для поддержки целостности и сохранения разнообразия живой природы и обеспечения использования человеком природных ресурсов на устойчивой и разумной основе.

МСОП имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, а также поддерживает тесные рабочие связи со многими межправительственными организациями и программами, особенно с ЮНЕСКО, ФАО, ПРООН и ЮНЕП.

УГРОЗЫ ДУНАЙСКОМУ БИОСФЕРНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ

БУДУЧИ ВСТРЕВОЖЕННЫМИ тем, что компьютерное оборудование, документы и средства доступа к операционным фондам заповедника были изъяты 2 ноября 2004 года Дунайской транспортной прокуратурой по заявлению Министерства транспорта Украины;

БУДУЧИ ОБЕСПОКОЕННЫМИ тем, что эти действия, очевидно, связаны с позициями, высказанными директором А. Волошкевичем против сооружения судоходного канала через ядро наиболее строго охраняемой части заповедника;

НАПОМИНАЯ, что Резолюция 2. 37 второго Всемирного конгресса МСОП в Аммане (Иордания), провозглашенная Генеральным директором, призывает высказываться публично и активно, когда над защитниками окружающей среды нависает угроза, и использовать все возможные средства для прекращения их преследования;

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПОМИНАЯ, что Резолюция 19. 28 19-ой Генеральной ассамблеи МСОП в Буэнос-Айресе (Аргентина), призывает к “включению в законодательство обеспечение значимого участия общественности в процессе ОВОС (оценке влияния на окружающую среду) и полного доступа общественности к соответствующей информации”, и то, что законодательство должно обеспечивать, чтобы “ОВОС, признанные неадекватными, должны быть отменены”;

МЫ УБЕЖДЕНЫ, что руководители охраняемых территорий, которые привлекают внимание общественности, а также национальных и международных официальных органов к вопросам нанесения ущерба экосистемам, не должны подвергаться репрессиям, направленных против них лично или против их деятельности;

МЫ НАСТАИВАЕМ на том, что проекты, которые существенно влияют на охраняемые территории, должны реализовываться лишь после полной экологической оценки, соответствующей международным стандартам, с достаточными возможностями для широкого и эффективного участия, прежде всего общественности, в процессе и даже после принятия решений.

МСОП на его третьей сессии в Бангкоке (Таиланд) 17-25 ноября 2004 года РЕКОМЕНДУЕТ:

1. ПРОСИТЬ Правительство Украины обеспечить полное возвращение операционного оборудования и средств для того, чтобы должностные лица заповедника могли выполнять свои обязанности по его охране.

2. ПРИЗВАТЬ Правительство Украины и других соблюдать и гарантировать права человека должностных лиц заповедника и лиц, которые выступают в защиту заповедников, и гарантировать им выполнение своих обязанностей без опасения расплаты.

3. ПРИЗВАТЬ всех имеющих к этому отношение, во взаимодействии с международными экологическими учреждениями, природоохранными организациями и правительствами в дальнейшем гарантировать соответствующее участие общественности в оценке влияния на окружающую среду проектов, в которые вовлечен Дунайский биосферный заповедник.

Инициаторы резолюции:

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Перуанское общество экологического права) (SPDA) (Перу) (Jorge Caillaux)

Центр российской экологической политики (Россия) (Алексей Яблоков, президент),

Санкт-Петербугское общество естествоиспытателей (Рустам Сагитов, вице-президент),

Экологический образовательный центр «Заповедники» (Россия) (Наталия Данилина, вице-председатель WPCA),

Национальный экологический центр Украины (Владимир Мальцев, заместитель главы),

Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Центр прав человека и окружающей среды) (CEDHA) (Аргентина) (Viktor Ricco),

Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (Эквадорский центр экологического права) (Alegria Jervis, исполнительный директор),

Центр экологического права университета МакГвайера (Австралия) (Michael Jeffrey),

Instituto O Direito por um Planeta Verde (Институт права Зеленой Планеты) (Бразилия) (Antonio Benjamin),

Corporacion de Gestion y Derecho Ambiental (ECOLEX) (Эквадор) (Manolo Morales),

Instituto de Derecho y Economia Ambiental (Институт экологического права и экономики) (IDEA) (Парагвай) (Sheila Abed de Zavala, председатель комиссии экологического права МСОП),

Центр исследования экологического законодательства Университета Пэйса (США) (Nicolas Robinson).

Подготовлено и согласовано управляющим комитетом комиссии по экологическому праву МСОП 15 ноября 2004 года.

Принято на Всемирном конгрессе по охране МСОП, 23 ноября 2004 года.

Правовая некомпетентность и дрова

В последнее время в администрацию Дунайского биосферного заповедника стали обращаться жители г. Вилково с просьбой помочь в приобретении на зиму дров. Руководство заповедника вначале с удивлением восприняло такие обращения, так как заповедник никогда не решал подобные вопросы, поскольку они находятся вне сферы его деятельности как природоохранной, научно-исследовательской и эколого-образовательной организации.

Однако беседы с людьми показали, что идут они в заповедник не случайно. Их сюда направляют работники Вилковского лесничества, в том числе лесничий Н.И. Тимонин. В чем же дело? Что произошло такое, когда организация, у которой десятилетиями часть вилковчан покупала дрова, стала отказывать им в этом, да еще направлять жителей города в ту организацию, которая никогда этими делами не занималась и не имеет права заниматься!?

Ответ оказался очень простым. Вилковское лесничество, игнорируя не первый год требования законодательства о рубках леса, производило их без оформления необходимых документов. До поры до времени это сходило с рук, а лесничий Тимонин Н.И., вместо того, чтобы осуществлять санитарные рубки в соответствии с законом, на протяжении нескольких последних лет занял позицию постоянного жалобщика на заповедник как на организацию, которая своей политикой, якобы, наносит ущерб лесным насаждениям дельты. Неоднократные обращения Тимонина в органы власти, а также в другие контролирующие инстанции вместе с жалобами иных «обиженных» заповедником, породили непрерывный поток проверок в заповеднике, который не прекращается до сих пор.

Одна из таких комиссий по проверке, инспектируя территорию заповедника 28 сентября 2004 года, установила факт незаконных порубок бригадой Вилковского лесничества на о. Кубану. По этому факту Одесской межрайонной природоохранной прокуратурой было возбуждено уголовное дело, что в конечном итоге и привело к тому, что у части вилковчан возникли большие проблемы в обеспечении дровами. Это и есть то, что нужно называть правдой.

Лесничий же Тимонин, вместо того, чтобы сказать людям эту горькую правду, признать, что лесничество заготавливало дрова с грубым нарушением действующего законодательства, хотя могло делать все это вполне законно, стал на путь дезинформации вилковчан, «перевода стрелок». Стало известно, что работники лесничества направляли людей и в горсовет к его председателю Тимошенко И.В. Мы думаем, что мэр города И.В. Тимошенко уже сказал Н.И. Тимонину нужные слова по поводу перенесения им забот «с больной головы на здоровую».

Письмом от 30 ноября 2004 года администрация заповедника проинформировала о сложившейся и описанной в этой заметке ситуации начальника Измаильского гослесхоза Зацепина Н.Н., которому подчинено Вилковское лесничество, и городского голову Вилково Тимошенко И.В.

В. Федоренко, зам. директора ДБЗ по охране

Знаете ли Вы, что... Ковыль.

Удивительное это растение. Не ест его скот, не клюют его семена птицы, не нужно оно вроде бы человеку. Поется о нем в грустных песнях про расставания да невозвратимые потери-утраты.

В одной старинной казачьей песне пелось про тяжкое вражеское иго на Русской земле - конями ее басурмане топтали, огнем жгли, людей секли да резали, в слезах народ захлебывался. Но собрался наконец весь люд с силами, поднялся на битву небывалую, вышли воины-русичи на бескрайнее поле степное, разноцветьем укрытое, начали с ворогом биться, да и полегли почти все. Но многих басурманов побили, остальных вспять повернули.

А когда пришли снова люди на потоптанное да разрытое копытами поле, то посбирали врагов мертвых и в речку покидали, что во вражий стан текла. А своих похоронили, но не стали могильных холмиков делать - разровняли все поле, чтобы ромашки на нем выросли, другие цветы вешние...

Только чудная какая-то трава стала прорастать на поле - жесткая, стеблистая. А под осень каждая травинка выбросила белые волосы. Поседело, выходит, поле от горюшка великого. С той поры и повелось: погибнет казак в сече за землю родную, ляжет в нее костьми - и вырастет еще одна седая травинка, стоит да плачет под ветром.

Это растение - ковыль. Еще в прошлом столетии степи Украины пребывали в состоянии целины на значительных пространствах. Сейчас они практически не существуют. Причиной этого стало их повсеместное разорение и освоение под сельскохозяйственные культуры. Особенно от этого пострадала Одесская область, в которой, как нигде на Украине, значительный процент пашни. Все участки междуречий Причерноморской низменности оказались под полями, садами и виноградниками. Степная растительность нашла свой приют на высоких крутых склонах придунайских лиманов и лимана Сасык. Еще совсем недавно, лет 20 тому назад, на живописных склонах Сасыка были ковыльные степи с пестрым разнотравьем и степными животными. Но, после строительства канала Дунай - Сасык и дамбы, которая отделила лиман от моря, уровень воды в Сасыке поднялся. В результате этого склоны западного берега были подмыты и превратились в обрывы. Степная растительность тут почти исчезла. А склоны на восточном берегу уничтожило строительство обводного канала. Стоит ли говорить, что степные животные потеряли один из последних своих приютов. Дикой природе не осталось места и тут.

Небольшими островками только на непригодных для вспахивания местах сохранился ковыль Лессинга и ковыль волосатик. Все ковыли занесены в Красную книгу Украины.

Подготовила Татьяна Балацкая

Ученые разгадывают тайны старения клеток.

Томас Сич, президент американского медицинского института Говарда Хьюза, и его коллеги сделали большой шаг к раскрытию тонкостей механизма старения организмов.

Биологи сумели составить объемную модель белка, отвечающего за наращивание и сокращение концов хромосом - участков, называемых теломерами. Теломера состоит из тысяч нуклеотидных пар, не кодирующих в организме никакой белок. Однако эти окончания хромосом играют важную роль при делении клеток и с каждым таким делением - сокращаются, выступая в некотором роде как часы для клеточного старения.

Еще в 2001 году ученые выяснили, что белок POT1 - единственный, способный связываться с концами хромосом, и как при его недостатке, так и при избытке - клетка испытывает проблемы.

Дрожжи, мыши или растения, как ранее выяснилось, имеют свои версии белка POT1, и установление структуры человеческого его варианта было бы огромным прорывом в исследовании старения. И вот авторам новой работы удалось кристаллизовать этот белок в комплексе с фрагментом ДНК и получить его изображение на рентгеновской дифракционной установке.

Выяснилось, что в отличие от всех прежних версий человеческий POT1 требует для связывания участок в 10 нуклеотидов (а не шесть, как другие), а также может закрывать сразу 12 нуклеотидов. Еще неизвестно точно - чем вызвана такая разница.

Кстати, обычно этот белок как бы закрывает собой концы хромосом, защищая их от воздействия фермента под названием теломераза, имеющегося в клетке. Если бы этой защиты не было - концы хромосом наращивались постоянно. А вот механизм, открывающий доступ теломеразы к теломере - также еще лишь предстоит выяснить, говорят ученые.

По материалам Membrana

Малозвестная фауна дельты Дуная. Европейская болотная черепаха (Emys orbicularis L.).

В этом материале речь пойдет о единственном виде черепах фауны пресмыкающихся Украины – европейской болотной черепахе.

Одним из самых уникальных представителей фауны дельты Дуная является европейская болотная черепаха. Как и все другие черепахи, этот вид принадлежит к классу пресмыкающиеся, или рептилий (Reptilia). Из 4000 видов рептилий известных науке к отряду черепах (Testudines, или Chelonia) относится только 230 видов. В животном мире Украины имеется только один вид - европейская болотная черепаха. Это очень древняя группа рептилий, дожившая до наших дней благодаря своеобразному защитному приспособлению - панцирю, в который заковано их тело.

Примитивно (не по правилам зоологической систематики), для представления, черепах можно разделить на три группы: сухопутные; морские, которые всю жизнь, кроме периода размножения, когда приходится выбираться на сушу для откладывания яиц, проводят в открытых морских пространствах, и черепахи, образ жизни которых тесно связан с пресными водоемами (водяные). Именно к последней группе, к семейству пресноводных черепах (Emydidae), которые имеют наибольшее разнообразие и обилие в Юго-Восточной Азии, и относится болотная черепаха.

Черепахи издавна служат символом медлительности, но это можно отнести лишь к сухопутным видам. Пресноводные и морские черепахи двигаются быстро и ловко как в воде, так и на суше. В воде их движения становятся очень стремительными благодаря соответствующему, обтекаемому строению тела и перепончатым лапам. Это позволяет им быть активными хищниками и охотиться на водных беспозвоночных, личинок насекомых, головастиков, мелких лягушек и мелкую рыбешку.

Черепаха имеет овальный гладкий панцирь длиной до 30 см, темно-оливкового цвета с мелкими светло-желтыми черточками, пятнышками. Голова, шея и ноги усеяны мелкими желтыми пятнышками по желтому фону. Брюшной щит окрашен в желтый или темно-бурый цвет. У нее довольно длинный, доходящий до половины панциря хвост.

Европейская болотная черепаха имеет весьма обширный ареал. Она обитает в Северо-Западной Африке, по всей западной Европе вплоть до южных берегов Балтики, в странах южной Европы, в Приаралье, на Кавказе и в Закавказье, в Турции и северном Иране. Северная граница ареала пролегает по Литве, северной Беларуси, Смоленской области, по верховьям Дона, Средней Волге и левобережью реки Урал до полуострова Мангышлак.

Еще в прошлом столетии болотная черепаха была многочисленна во многих местах своего ареала. Однако позднее она постепенно исчезла из районов, освоенных человеком. Сейчас она редка в Западной Европе. Достаточно высокая численность этого вида сохраняется еще в низовьях крупных рек Средиземноморья, Черноморья и Прикаспия.

Излюбленные места обитания болотной черепахи - болота, пруды, озера, тихие речные заводи с илистым дном и пологим берегом, где есть открытые места, удобные для приема солнечных ванн. Черепаха прекрасно плавает и ныряет, подолгу остается под водой. Если днем черепаха охотится или отдыхает в воде, то через каждые 15-20 минут она всплывает на поверхность, чтобы запастись воздухом. На суше болотные черепахи передвигаются не столь быстро, как в воде, но все-таки гораздо проворнее, чем сухопутные собратья. Они держатся обычно вблизи водоема, при малейшей опасности стремительно бросаются в воду и ныряют на дно, где зарываются в ил.

Долгое время считалось, что болотная черепаха ведет ночной образ жизни, а днем только греется на солнце. Оказалось, что она кормится в течение всего дня, особенно в утренние часы, а ночью спит на дне водоема. Добычей черепахе служат разнообразнейшие водные и наземные животные; растительность поедается лишь изредка. Среди корма преобладают насекомые и другие членистоногие, которых черепахи добывают в воде и на суше: личинки стрекоз, плавунцов, комаров, саранчовые, кивсяки, мокрицы. Кроме того, поедаются земноводные, черви и моллюски. Рыба составляет незначительную часть рациона черепахи, поэтому болотную черепаху нельзя называть вредной для рыбного хозяйства. Кроме того, при всей своей ловкости, черепахе обычно удается схватить лишь больную или раненую рыбу, а здоровая почти всегда успевает увернуться от броска черепахи. Таким образом, черепаха может играть роль санитара и селектора в популяции рыб. В поисках добычи черепаха пользуется не только зрением, но и хорошим обонянием.

После зимовки, которую черепахи проводят на дне водоемов, в марте-апреле, они возобновляют активность и вскоре приступают к размножению. В это время взрослые особи часто встречаются на суше, иногда далеко от водоема, часто парами. К размножению приступают черепахи, достигшие 6-9 лет. Спаривание может происходить как на земле, так и в воде. Уже в середине мая может наблюдаться первая кладка яиц, которые, возможно, были оплодотворены еще в прошлом году. Затем, в конце июня наступает срок второй кладки, а в июле - третьей. В каждой кладке - в среднем по 5-10 яиц длиной около 3 см. Как и у птиц, они покрыты твердой известняковой оболочкой.

Яйца откладываются в ямку глубиной около 10 см, которую самка роет задними ногами. Сведения о том, что в начале рытья черепаха высверливает конусовидное углубление своим хвостом, основано на недоразумении. Чтобы размягчить почву, самке приходится неоднократно увлажнять ее водой из анальных пузырей.

Яйца развиваются 2-3 месяца, и молодые черепашки с большими желточными мешками на брюшке, выйдя из яиц, роют небольшие отнорки от гнездовой камеры и обычно остаются здесь на всю зиму. Их панцирь мягкий на ощупь и служит пока чисто символической защитой. Да он, впрочем, пока им и не нужен. Чарепашата чаще всего не покидают своего подземного убежища. Только следующей весной они выходят на поверхность, заметно окрепшие и подросшие за счет запасов желточного мешка. Реже они выходят на поверхность осенью того же года.

Естественных врагов у черепахи не так уж и много. Считается, что основные враги черепах - лисица, выдра, енотовидная собака, орлан-белохвост. Эти хищники разрушают кладки яиц черепахи, поедают молодых черепашат, да и нападают на взрослых пресмыкающихся. Однако никакой хищник по масштабам уничтожения черепах не может сравниться с человеком.

Черепахи первыми среди пресмыкающихся и в наибольшей степени подверглись преследованию человека. Это определялось тем, что мясо и яйца всех черепах съедобны, их панцирные роговые щитки шли на изготовление различных изделий, а сами они были и остаются одними из самых желанных живых игрушек в домашних аквариумах и террариумах. Даже болотная черепаха в Западной Европе считалась деликатесом и употреблялась в пищу во время поста, поскольку ее мясо приравнивалось церковниками к рыбному. Болотных черепах даже импортировали в Германию для использования в кулинарии.

Благодаря человеку исчезли те биотопы, в которых обитали болотные черепахи в течение тысячелетий. К этому привело выпрямление и углубление рек, сведение прибрежной растительности, сельскохозяйственное использование влажных низин и т. д. Необходимо отметить и тот факт, что человек сознательно вылавливает черепах для продажи любителям-террариумистам. Трудно представить себе зоологический рынок Украины без традиционной болотной черепахи в небольшом аквариуме или просто в трехлитровом бутыли. Купившие ее люди, без знания биологии этого вида черепах, начинают кормить ее листьями капусты и салата, поселяют в аквариуме без водоема и так далее. В итоге, спустя некоторое время, черепаха под недоумение владельцев гибнет от истощения.

Дельта Дуная является пристанищем самой большой популяции болотной черепахи в Европе. Как указывалось выше, здесь популяция этого вида еще многочисленна и стабильна. Однако если человек не задумается об охране и восстановлении водно-болотных угодий, этот вид древних рептилий может перестать существовать и в нашем регионе. Европейская общественность с каждым годом прилагает все больше и больше усилий, чтобы сохранить этот вид рептилий (а мировая общественность - сохранить все виды черепах). Состоялись уже три международных симпозиума, посвященных исключительно состоянию популяции болотной черепахи в Европе и ее охране. Из-за того, что болотная черепаха еще не настолько малочисленна в Украине, как в других странах Европы, она не попала на страницы Красной книги Украины. Но вошла в список Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе, принятой в 1979 году, в которую входят растения и животные, которые из-за своей редкостности или уязвимости подлежат особенной охране. Попала она и на страницы Красной книги Международного союза охраны природы (IUCN), как вид «близкий к угрожаемому состоянию».

В наших руках будущее этого вида черепах, как и других видов растений и животных. И если мы не задумаемся сейчас над настоящим этой черепахи и не прекратим ставить свои интересы выше интересов дикой природы, то в недалеком будущем потомки смогут иметь представление о единственном виде черепах нашей страны - европейской болотной черепахе - только со страниц Красной книги или книг о животных, когда-то обитавших на планете.

Андрей Матвеев,

герпетолог Дунайского

биосферного заповедника