Газета "Дельта и человек" № 14-15 (0014-0015) от 30 сентября 2005 года

Судоходный канал по Быстрому: обзор последних событий

По ряду причин, в первую очередь в связи с летним перерывом в выходе нашей газеты, мы последний раз давали информацию по канальной тематике еще 9 июня 2005 г. Не было и каких-то особых динамичных событий за последний месяц, так как еще 27 августа все работы на гирле Быстрое были прекращены. «Дельта-лоцман» не выдержала схватки с самой мутной рекой Европы и землечерпалка «Скадовск» ушла, предоставив Дунаю возможность снова продолжать естественный процесс дельтообразования.

Поэтому сейчас мы приводим хронологию развития событий, с сохранением языка документов и статей.

Отже в м. Одесі 7-8 червня 2005 р. були проведені масштабні громадські слухання з приводу будівництва глибоководного судного ходу “Дунай – Чорне море” через територію Дунайського біосферного заповідника з широкою участю всіх зацікавлених сторін.

Матеріали цих слухань були передані Кабінету Міністрів України. Резолюція Одеських громадських слухань фігурує в офіційному висновку № 290 державної екологічної експертизи щодо робочого проекту "Створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти. Повний розвиток".

Резолюція 
громадських слухань з приводу будівництва глибоководного 
суднового ходу “Дунай - Чорне море” через територію 
Дунайського біосферного заповідника

м. Одеса                                                                         7 червня 2005 р.


Ми, представники громадських організацій, науковці, проектанти, представники державних органів влади - учасники громадських слухань з приводу будівництва глибоководного суднового ходу (ГСХ) “Дунай - Чорне море” через територію Дунайського біосферного заповідника, наголошуючи на необхідності розвитку транспортних артерій, в т.ч. через р. Дунай та її дельту, з метою підвищення екологічної безпеки та попередження негативного впливу ГСХ на ландшафт і біорізноманіття дельти Дунаю, враховуючи висновки незалежних експертів, пропонуємо Кабінету Міністрів України:

1. Оцінити комплексність та інформативність існуючої програми моніторингу всієї дельти Дунаю, включаючи її румунську частину, розробити пропозиції з її удосконалення та підвищення інформативності.

2. Ініціювати розробку та впровадження міжнародної транскордонної програми комплексного екологічного моніторингу дельти Дунаю.

3. Виконати оцінку довгострокових змін стану водно-болотних ландшафтів Дунайського біосферного заповідника за останні 40-50 років внаслідок комплексного впливу природних та техногенних чинників (зміни клімату, будівництва гідроенергетичних комплексів, зрошувальних систем тощо).

4. Розглянути існуючі альтернативні проекти будівництва ГСХ “Дунай-Чорне море”.

5. Постійно і детально інформувати громадськість про всі аспекти його будівництва та прийняті рішення.

6. Доручити Міністерству охорони навколишнього природного середовища провести із залученням громадськості державну екологічну експертизу альтеративних варіантів.

7. Опрацювати варіанти розвитку традиційних промислів і туризму в Дунайському регіоні як альтернативу екологічно небезпечним проектам .

8. Представити на розгляд громадськості економічну доцільність проектів ГСХ, в тому числі “нульового” варіанту.

9. Порушити питання про адміністративну відповідальність винних у порушенні процедур та законодавства України, міжнародних зобов’язань нашої держави в процесі „проштовхування” сумнівного варіанту через гирло Бистре.

10. У випадку доведення економічної неефективності проекту ГСХ через гирло Бистре забезпечити повернення бюджетних коштів.

11. Дотримуватися усіх необхідних обмежень під час нерестового періоду та в період гніздування.

12. Оприлюднити результати екологічної експертизи, здійсненої Мінприроди України, не продовжувати будівництва ГСХ до всебічного вивчення та обговорення широкими колами фахівців її результатів.

13. Забезпечити відкритість у витрачанні коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища, які були сплачені ДП “Дельта-Лоцман” у якості компенсації збитків іхтіофауні, і спрямувати їх на розвиток Дунайського регіону України.

14. Внести пропозиції Президенту щодо скасування Указів Президента України №117/2004 від 02.02.04 р. “Про розширення території Дунайського біосферного заповідника” та № 502/2003 від 10.06.03 р. “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 червня 2003 року "Про стан виконання Указу Президента України від 10 серпня 1998 року N861 "Про створення Дунайського біосферного заповідника" та перспективи будівництва судноплавного шляху Дунай - Чорне море".

15. Забезпечити доступ громадськості до ТЕО ГСХ .

Резолюція прийнята більшістю учасників громадських слухань.

Голова Таращук С.В.

Секретар Телька І.Й.

8 июня 2005 г. участникам Общественных слушаний (г. Одеса) пришел факс от Министра Минприроды Украины Павла Николаевича Игнатенко следующего содержания:

Уважаемые друзья!

Искренне приветствую всех участников Общественных слушаний, посвященных обсуждению экологических последствий строительства глубоководного судового хода "Дунай-Черное море", людей, которым небезразлична природная окружающая среда, которые готовы приложить много усилий ради обеспечения возможности нынешним и грядущим поколением любоваться удивительными произведениями природы.

К сожалению, событие, которое стало причиной для этой встречи, представляет собой пример обычной человеческой небрежности, недальновидности, игнорирования процедур бюрократических и пренебрежение законами природы. Речь о том, что строительство "канала" происходит на территории Дунайского биосферного заповедника, занесенного в международные списки природного наследия ЮНЕСКО, объекте, природоохранный статус которого обусловлен рядом международных договоренностей Украины, и по отношению к которому все должно быть сделано очень деликатно. Это было, и это все еще продолжается. Поэтому сегодня все мы должны соединить наши усилия ради поиска взаимоприемлемых путей решения проблемы, компромисса и создания необходимых предпосылок с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.

Бесспорно, общественные слушания - это событие, которое позволит привлечь большее внимание власти и граждан к проблеме сохранения целостности Дунайского биосферного заповедника и переосмыслить важность пересмотра вопроса относительно целесообразности дальнейшего строительства глубоководного судебного хода "Дунай - Черное море" с учетом потенциальных экологических, общественно-политических и социально-экономических последствий. Разрешите проинформировать вас, что мной подписан приказ о приостановлении работ, связанных с сооружением глубоководного судового хода через устье "Быстрое", до принятия системного решения по проблеме.

Надеясь на плодотворное сотрудничество, Министерство готово и в дальнейшем поддерживать общественное движение, направленное на решение наиболее болезненных экологических проблем настоящего, ради лучшего дня завтрашнего.

* * *

9 июня 2005 г. состоялось очередное пикетирование Минприроды Украины, посвященное требованиям уволить из министерства врагов заповедного дела - зам. министра А. Гриценко и зам. начальника Госслужбы заповедного дела С. Комарчука. Пикет был организован Киевским эколого-культурным центром, дружиной охраны природы КНУ "Зелене майбутне", группой "Земля прежде всего" и молодежным отделением НЭЦа.

В прямом эфире популярного Пятого канала в эти же дни состоялись теледебаты С. Комарчука и директора Киевского эколого-культурного центра В. Борейко. В прямом эфире В. Борейко заявил о необходимости отставки А. Гриценко и С. Комарчука. Последний хорошо известен той части вилковчан, которая приходила на мероприятия, на которых он присутствовал – приезд различных делегаций и так называемые общественные слушания.

Постановлением Кабинета Министров Украины № 489 от 20 июня 2005 г. С. Комарчук был уволен и в тот же день постановлением № 490 был уволен с должности начальника Государственной экологической инспекции Г. Пуга.

Если принять во внимание предшествующее этому увольнение зам. министра Минприроды В. Крука, то из 4 ответственных лиц, имеющих отношение к лоббированию строительства канала по г. Быстрое, три уже там не работают.

Увольнение С. Комарчука было для нас особенно принципиальным. Вот как прокомментировал 23 июня 2005 г. в обширной электронной рассылке это событие лидер Украинской коалиции «За дикую природу» В. Борейко: «Друзья, всех борцов за Дунайский заповедник можно поздравить с большой победой -главный враг украинских заповедников - зам.начальника Госслужбы заповедного дела Минприроды С.Комарчук уволен постановлением Кабмина номер 489 от 20 июня 2005 г., подписанным премьером Ю.Тимошенко.

Эта победа - результат почти трехлетней борьбы, которую вела Украинская Коалиция "За дикую природу" и другие организации.

Напоследок еще раз о Комарчуке. Занимая столь важный пост, этот человек являлся главным разработчиком известных указов Кучмы о строительстве канала через Дунайский заповедник, об изъятии 60 га из Донецкого ботсада и 350 га из Ялтинского заповедника под дачи олигархов. Он помогал Януковичу уничтожить заповедное киевское местечко Феофания под дачи, организовывал травлю работников Дунайского заповедника, транжирил налево деньги, отпускаемые на заповедное дело, нанес много других бед охране природы.

На борьбу с Комарчуком Украинская коалиция "За дикую природу" бросила все свои главные силы - ею было проведено два массовых пикета Минприроды, две пресс-конференции, опубликовано несколько статей в печати, проведены телефонные переговоры с министром Минприроды Игнатенко, а также прямые теледебаты по Пятому телеканалу.

Особо хочу поздравить своих друзей и коллег, имевших непосредственное отношение к увольнению Комарчука – С. .Шапаренко, А. Шевчук, Б. Данилишина, О. Листопада, В. Сесина, И. Парникозу, О. Мелень, А. Волошкевича, А. Подобайло, Е. Борисенко, М. Шевченко».

* * *

Говоря о кадровых решениях, необходимо упомянуть еще одно чрезвычайно примечательное событие. Как уже сообщалось в прессе, министр транспорта и связи Евгений Червоненко отстранил от занимаемой должности директора ГП «Дельта-лоцман» Виктора Бездольного за целую серию махинаций, в результате которых ущерб государству составил более 100 млн. грн. В частности, в «Моряке Украины» № 243 от 15 июня 2005 г. указывается, что непродуктивные расходы в «Дельта-лоцман» составили более 105 млн. грн., завышенная стоимость работ – 85,3 млн. грн., произведено незаконных выплат на сумму – 4,6 млн. грн., в том числе самому В. Бездольному – 864,3 тыс. грн., при убыточной деятельности неправомерно предоставлено 9,4 млн. грн. финансовой помощи.

Самое интересное, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины. Именно по этой части этой статьи ровно год назад В. Бездольный своим официальным письмом просил возбудить уголовное дело против должностных лиц заповедника.

В прессе, в том числе и местной, много раз публиковали открытое письмо «Дельта-лоцман», заканчивающееся абзацем: «Учитывая решающую роль В.В. Бездольного в деятельности ГП «Дельта-лоцман», коллектив предприятия подчеркивает, что, в случае увольнения его с должности директора, выразит недоверие каждому назначенному на эту должность руководителю». Писалось, что после 15 суток оглашения этого открытого письма лоцманы имеют право прекратить работы. Однако, как и в случае угрозы руководителя Вилковского филиала ГП «Дельта-лоцман» Прокопенко В.Ф. прекратить работу, если Президентом Украины будет В. Ющенко, такого не произошло, и сейчас ГП «Дельта-лоцман» возглавляет Александр Григорьевич Голодницкий.

* * *

15 июня 2005 г. на пресс-конференции в г. Киеве было представлено письмо Президенту Украины В.А. Ющенко "СТРОЙКИ ВЕКА" МИНТРАНСА В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ, подписанное 204 организациями. В нем, в частности, говорилось: «Уважаемый Виктор Андреевич!

"Проекты века" Минтранса Г. Кирпы отличались сомнительной экономической целесообразностью, опасностью для окружающей среды, и реализовывались с нарушением действующего законодательства. Разрушая окружающую среду Украины, они способствовали не столько экономическому развитию Украины, сколько личному обогащению узкого круга государственных чиновников - за счет привлечения бюджетных средств либо через третьих лиц.

Подобные проекты кардинальным образом противоречат принципам деятельности власти, провозглашенных новым Кабинетом Министров Украины, но, тем не менее, реализация некоторых из них не остановлена до настоящего времени.

Их основные черты наиболее ярко проявились в двух проектах Минтранса: каналах Даугава - Днепр и Дунай - Черное море. Первый проект обещал соединить Балтику с Черным морем, второй - возобновить судоходство в украинской части дельты Дуная.

И один, и другой проект, фактически, рассматривались на безальтернативной основе. Для прохождения канала Дунай - Черное море Минтранс выбрал вариант по гирлу Быстрое, игнорировав 7 альтернативных ему вариантов. Для Даугава - Днепр альтернативы вообще не рассматривались.

Даугава - Днепр намного претенциознее канала Дунай - Черное море. В Украине по его ходу планировалось провести дноуглубительные работы на перекатах, "прорезать" (а фактически - взорвать) днепровские пороги, соорудить водохранилище выше Киева. Интересно, что суммы, необходимые для реализации данного проекта, сообщались самые разные: от 5 до 8 млрд. долларов - с разницей в 3 миллиарда».

В письме выражалась надежда, что реализация канала Даугава – Днепр не будет начата, а канала Дунай – Черное море через гирло Быстрое будет прекращена.

* * *

В этот же период в Вилково работала комиссия, назначенная приказом министра Минприроды № 199 от 7 июня 2005 г., и который приостановил работы на г. Быстрое. Председателем комиссии министр назначил зам. начальника отдела контроля биоресурсов Государственной экологической инспекции Хоменко Н.Ф.

Заключительное заседание комиссии и приглашенных заинтересованных лиц произошло 21 июня 2005 г. в информационно-туристическом центре ДБЗ.

Приводим стенограмму части выступлений участников совещания.

Козлов Г.С., главный специалист – госинспектор Придунайской инспекции Минприроды Украины: Экологические проблемы на районном уровне связаны с отвалом грунта. На 36-ом км Дуная отвал грунта в речку Дунаец вызвал жалобу жителей г. Килии и с. Салманы. Разрешение на отвал грунта было выдано ГП «Дельта-лоцман» на участок, расположенный за дамбой, однако отвал грунта осуществляли в речку Дунаец, что нарушило водоснабжение с. Салманы и дачных участков жителей Килии. ГП «Дельта-лоцман» уверяло, что после окончания нерестового периода будет восстановлена речка. Благодаря высокому паводку весной 2005 года природа немного восстановила русло реки, и часть вопросов снята, но с падением уровня воды вопрос опять станет острым.

Второй проблемой стала работа ООО «Голубая нива» по ловле дунайской сельди. В результате дноуглубительных работ на реке Дунай и сброса грунта в больших объёмах в воду на трех участках сформировались перекаты, мешающие ловле дунайской сельди, в связи с чем «Голубая нива» понесла убытки.

Третьей проблемой явилось разрушение канализационной системы г. Килия в результате создания карт намыва. Эта проблема до сих пор не решена.

Волошкевич А.Н., директор Дунайского биосферного заповедника: Что вообще считать нарушением при проведении этих дноуглубительных работ? С нарушением установленной технологии началась двойная перевалка грунта. Вы прекрасно понимаете, что это не перевалка грунта с кучи на кучу на суше. Мощное вдольбереговое северо-южное течение сносит грунт, и блокируется соседнее гирло Восточное. Я пишу письмо П. Г. Булановичу и П. Н. Чебаненко, приезжает комиссия, штрафует за нарушение технологии ГП «Дельта-лоцман» на «астрономическую» сумму в 100 грн. и официально узаконивает эту технологию работ. Так это нарушение или нет?

Другой пример. Мы выезжали с членами комиссии на остров Ермак, по соседству расположены два румынских острова Бабина и Черновка. В своё время они были одамбованы, но из-за слабого водообмена и неправильного хозяйствования сильно осолонцевались. На острове Ермак есть место естественного водотока через дамбу, которое ГП «Дельта-лоцман» заблокировала, сделала там карты намыва для дунайского грунта. Возникает вопрос: если уж так карты намыва нужны на этом острове, то почему их не сделать хотя бы на 500 метров ниже? Концовка истории. Несмотря на высоченный паводок в этом году остров впервые остался без промывки. Я уже не говорю о том, что в нарушение законодательства этой пульпой забросали буферную зону заповедника, подчёркиваю, не антропогенную, а буферную. Никакого согласования с администрацией заповедника, и даже извещения о проведении этих работ не было.

Следующий вопрос - работы в нерестовый период. Я, тринадцать лет работая в Институте рыбного хозяйства, занимался подсчётом ущерба от дноуглубительных работ.

Я за последние 25 лет не помню, чтобы в Дунае шли масштабные работы в период нереста. Их провели и в прошлом году, их провели и в этом. Мы с С.Г. Бушуевым работали в одном Институте 13 лет, и сейчас поддерживаем контакты, но расчеты ущерба и суммы какие-то совершенно смешные и непонятные.

Мы должны в целом обсудить компенсационные меры рыбному хозяйству. Есть идея строить осетровый завод, - это около 30 млн. грн. Мы деньги на него не соберем, выроем канавы под фундамент, поставим колышки - и это будет очередной долгострой. Необходимо приобретение какого-то мини-завода, как это делают в Болгарии и Румынии, это более реальный вариант.

Необходима компенсация и рыбному хозяйству, и заповеднику, потому что, к сожалению, деньги не дошли до места, и мы не получили ни гривни на какие- либо работы.

Природа все поставила на места сама - естественным заилением канала. Отдельная тема - это его экономика. Я думаю, мы сейчас не должны сосредотачиваться только на поиске недостатков, но должны предложить и конструктив. Действительно, пока есть 8 млн. грн. бюджетных денег для канала по г. Быстрое, для которого еще надо 280 млн., то это капля в море. За эти деньги можно сделать первый этап реконструкции соединительного канала и «выпустить пар». Потом можно думать о капитальном канале, наверное, на уровне какой-то государственной комиссии. Может, это будет соединение Сасыка с морем и строительство канала через Дунай – Сасык, или что-то другое, нужно думать. При этом я хотел бы особо подчеркнуть, Николай Федосеевич, что все те работы, которые выполнены выше Вилково, не пропали, ведь речь идет только о том, где и как мы будем выходить в море.

Последнее. Я читал заключения Национального комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» о том, что нельзя строить Чернобыль, нельзя делать канал Дунай - Сасык, нельзя северные болота осушать или подтапливать юг. Но самое интересное, что только по Сасыку мы знаем, что как-то разбирались, привлекали к ответственности людей. Мы привыкли прятаться за коллективные решения, типа «громада сказала». Сейчас происходит активная, чрезвычайно энергичная дезинформация нового руководства Украины о том, что происходит с каналом по г. Быстрое. Приезжает спикер В. Литвин, и нас, хотя в объявлении есть знакомство с заповедником, не приглашают. Приезжает Комитет Верховной Рады по Евроинтеграции – нас не приглашают, руководство страны получает только одностороннюю информацию. Это мешает принять правильное решение. С каналом на г. Быстрое сложилась такая ситуация, как точно написано в газете «Зеркало недели» - чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко. Мы действительно имеем дело с классической ситуацией, когда усилия на ложном пути множат заблуждения. Надо иметь мужество сказать, что это была ошибка, а если кто-то будет настаивать на строительстве, то действительно должна быть некая персональная ответственность.

Гончаров Г.К., председатель ассоциации рыбаков г. Вилково: Ни в одном документе по каналу не говорится, как будет развиваться рыболовство. Статус судоходного канала не допускает ведения рыбной ловли. Рыболовство на всем участке от моря до г. Рени будет запрещено. Какие будут компенсации местным рыбакам за прекращение работ на трассе канала? Уже сейчас каждый день происходит 4-5 навалов на буи, а это потеря сетей. Одна сетка стоит 500-600 грн., один рыбак полностью потерял сети из-за буев. Если раньше мы ловили семью концами, то сейчас только двумя.

После ледохода были смещены буи, и они мешали лову сельди. Работы же ГП «Дельта-лоцман» велись очень медленно, что сказалось на ловле сельди на этом участке реки. Деньги за компенсацию должны переводиться не на осетровый завод, а на мелиоративные работы в дельте.

Тимошенко И.В., председатель Вилковского городского совета: У меня нет ни одного заявления от рыбаков о порыве сетей, поэтому нечего сейчас говорить об этом. Где документы, подтверждающие эти слова?

Шевченко И.А., координатор работ ГП «Дельта-лоцман»: За расстановку буев ответственна гидрография, и вопрос этот к ним, а не к ГП «Дельта-лоцман».

Прокопенко В.Ф., руководитель Вилковского регионального филиала ГП «Дельта-лоцман»: Мы углубили бар в гирле Быстрое, и пошла лучше сельдь в Дунай.

Волошкевич А.Н.: Сельдь пошла хорошо по всем гирлам, где не углублялся бар, поэтому связывать с углублением Быстрого ход сельди в 2005 году нельзя. Это связано как с мощным паводком, так и с состоянием популяции сельди в море, она идёт лучше и в Румынии. (В нашей газете от 7 сентября 2005 г. размещен график подтверждающий эти слова – ред.)

Пастух Р.Е., врио директора порта Усть-Дунайск: В строительстве канала преобладало политическое решение, а не экономическое. С порта «Усть-Дунайск» суда проходили вверх по Дунаю, только если раньше судовой сбор шел в «Усть-Дунайск», то сейчас он идёт в ГП «Дельта-лоцман».

Хоменко Н. Ф.: Суда идентичные по грузоподъёмности?

Пастух Р.Е.: Идентичные. Каждый проект имеет право на существование, но в каждом проекте должна быть экономика.

Гречанный О.А., председатель Килийской райгосадминистрации: Никто не должен обвинять другого во лжи. Ущерб есть, но есть и какая-то польза. Главное, что сумма баланса получается ноль, и местный бюджет не получил ни копейки, деньги ушли в воду. Но в этом году на поддержание канала по гирлу Быстрое выделено 8 миллионов из госбюджета – а их надо в 15 раз больше, чтобы канал заработал. В то же время есть соединительный канал, и именно его надо поддерживать, а не совать опять деньги в эту прорву. Надо всем всё считать по своим деньгам.

Бондаренко А.Г., начальник отдела гидротехнических и инженерных сооружений порта «Усть-Дунайск»: Скажите, пожалуйста, заказчики из «Дельта-лоцман», какая сумма предусмотрена на развитие инфраструктуры г. Вилково? Ведь обычно при осуществлении подобных проектов в местный бюджет должно быть выделено от 20 до 25% от суммы проекта.

Хоменко М. Ф.: Питання залишилось без відповіді.

Волошкевич А.Н.: Есть стратегический вопрос: канал нужен Украине, и он будет. Но решение этого вопроса должно быть экономически и экологически обоснованным. Для этого необходимо вернуться к альтернативным вариантам. Решением проблемы было бы восстановление судоходства по Соединительному каналу, с последующим строительством канала через Дунай-Сасык. Но при принятии любого решения по варианту экология должна быть равноправным партнером с экономикой. До тех пор, пока принимается сначала экономическое решение, а потом экологам будут говорить: а теперь вы все нам экологически обоснуйте, до тех пор вот так и будет все заканчиваться.

Козлов Г.С.: Мы говорим о мониторинге и о том, что он ведется. Зачем такой мониторинг, если рыбаки говорят, что нельзя вести лов рыбы, и на 40 км, где раньше происходил лов сельди, уже сформировался остров, а специалисты, ведущие мониторинг, этого не видят? Какой же это мониторинг?

Хоменко Н.Ф.: Зрозуміло, що порушення були допущені ДП “Дельта-лоцман”. На жаль, в тому році пресинг був такий, що опиратись йому було важко. Пропозицію Олега Анатолійовича Гречанного по з’єднувальному каналу ми включимо.

Щодо моніторингу, то в цьому році порозумілись і працюють всі зацікавлені сторони. Разом з тим констатую, що приїхала комісія з Києва, і тільки сьогодні інспекція (Охорони Чорного моря – ред.) нам дала ці звіти за ІІ та ІІІ квартал. Потрібно врахувати пропозиції заповідника, пропозиції рибалок. Потрібно щоб ДП “Дельта-лоцман” чітко притримувалось всіх встановлених вимог, щоб не було ніяких питань у місцевих жителів. Я думаю, що цей пресинг завершився в минулому році і давайте цивілізовано працювати. Тільки, будь ласка, враховуйте господарів - Дунайський біосферний заповідник. Завжди можна знайти компромісний варіант, якщо керуватись державницькими інтересами. Якщо ж Сергій Генрихович (директор Одеської філії Института рибного господарства – ред.) під час підрахунку збитків не все врахував, то я думаю, що у нас ще буде можливість обговорити все це не за цим столом. Загалом порушення були, і ми це знаємо.

Информация о сбросах грунта на разных участках р. Дунай и отрицательных последствиях этого, о которых упоминал Г.С. Козлов, не просто подтвердилась, а оказалась значительно масштабней.

Директор ООО «Голубая Нива-2005» Карбунян М.П. обратился к начальнику Придунайской региональной инспекции Минприроды Братковой Р.И. с письмом № 20 от 12 августа 2005 г., в котором указал 7 участков реки, потерянных как промысловые тони и нерестовые участки. В письме также указывались факты многократных выбросов грунта на других участках (62 км, 64 км, рукав между островами Катенька и Кислицкий), которые привели к обмелению и превращению отдельных участков в свалки мусора и коряг. Сократились нерестовые участки.

В результате обследования этих участков комиссией во главе с Братковой Р.И. был составлен официальный акт, в выводах которого констатируется: «1. ГП «Дельта-лоцман» не соблюдает условия выдачи разрешений на размещение грунта в экспериментальном режиме на о. Катенька (участок № 11 а – 49,7 – 52,2 км), подводный гидроотвал в районе 60,5 км р. Дунай, о. Кислицкий (участок № 6 площадью 20,4 га и 12,75 га – земли запаса Кислицкого с/совета, участок № 9 площадью 12,93 га – Кислицкий с/совет и земли граждан), что привело к заиливанию проток между островами Катенька и Машенька, Большой Даллер и Малый Даллер, Кислицкого рукава р. Дунай вдоль островов Большой и Малый Даллер, заиливанию традиционных участков рыбного промысла, потере нерестилищ, сокращению рыбных запасов, уменьшению объемов добычи рыбы и ухудшению финансового состояния какрыбодобывающих предприятий, так и рыбаков.

2. ГП «Дельта Лоцман» не представлены в Госуправление экологии результаты экспериментальных отвалов грунта по каждому земельному участку и гидроотвалам с 24 – 53 км и с 60 – 77 км р. Дунай (результаты мониторинга, мероприятия по рекультивации и дальнейшего использования земельных участков, оценка возможных негативных экологических и социальных последствий, расчет ущерба, нанесенного окружающей природной среде) для определения возможности использования под отвалы грунта других испрашиваемых земельных участков».

* * *

С приходом нового министра транспорта Евгения Червоненко мы очень надеялись, что будет сделан реальный анализ сложившейся канальной проблемы и принято действительно системное решение. Однако, в результате увидели только интервью в газете «Галицькі контракти» (а потом и в «Обозревателе», «Контрактах», «Вечерних Вестях» и т.д.), где министр, на фото - с автоматом Калашникова в руках, утверждал, что против канала борются потому, что он мешает нелегально добывать черную икру, браконьерским способом вылавливать дунайскую сельдь, выжигать тростник… В свое время обманутые подписчики исчезнувшей газеты «Голос Придунавья» (в последнее время она выходила как орган Вилковского горсовета) могли прочитать все это детально. Очень свободно министр обращается и с цифрами стоимости строительства канала. Если в среднем она называлась ГП «Дельта-лоцман» 55 млн. долларов, то, отчитываясь о 100 днях работы ведомства, Евгений Червоненко назвал 11 млн. («Киевские ведомости» от 26 мая 2005 г.). Что это – скрупулезные расчеты опытного менеджера, бравада или разница в 44 млн. долларов куда-то бы ушла на другие цели? А какую бы сумму назвали сейчас, в конце сентября? Если раньше «Дельта-лоцман» утверждал, что объемы ремонтного черпания не превысят 300 тыс. кубов, то уже в конце мая в этой статье цифра называлась в 4 раза больше – 1,2 млн., а ведь после этого прошел чрезвычайно мощный летний паводок.

* * *

В ходе памятного вилковчанам визита в город 11 июня 2005 г. главы Верховной Рады В. Литвина ему было вручено письмо о канале по г. Быстрое. В нем, как и в разных публикациях, «Дельта-лоцман», как обычно, рапортует только о количестве прошедших малотоннажных суден, умалчивая их размеры и валовую вместимость, а, соответственно, и реальную экономику канала. В конце письма и ожидаемая просьба – решить вопрос о государственном финансировании этого национального проекта (после всех разговоров о его супердоходности). Письмо было 18 июня 2005 за № 01-5/680 перенаправлено премьер-министру Ю. Тимошенко, а оттуда в ряд адресов, в том числе и НАНУ.

Вот как ответил на него письмом № 9п/1064-3 от 5 июля 2005 г. Президент НАНУ Б.Е. Патон: “Розуміючи необхідність будівництва суднового ходу р. Дунай-Чорне море на українській частині дельти Дунаю, вважаємо, що замовникам та проектантам слід зосередити увагу на опрацюванні на конкурсних засадах усіх можливих альтернативних пропозицій, надавши більшої відкритості цьому процесу. Перевага має бути надана проекту, що не порушує норм національного законодавства, можливості реалізації якого будуть мінімально залежати від необхідності виконання певних міжнародних процедур, узгодження з міжнародними організаціями та іноземними державами. Має бути оголошено тендер на проектування можливого будівництва глибоководного суднового ходу, публічне та прозоре обговорення відповідних альтернативних варіантів, з яких незалежна комісія фахівців має вибрати оптимальний. Причому з урахуванням світового досвіду зазначене будівництво повинно здійснювати не за рахунок бюджетних коштів, а виключно за рахунок недержавних інвестицій.

Вважаємо також за доцільне провести об’єктивну екологічну експертизу проекту, залучивши до неї провідних екологів країни, одночасно давши при цьому оцінку діям відповідних установ щодо здійснення екологічної експертизи І та ІІ етапів та проекту організації території Дунайського біосферного заповідника НАН України.

Значну увагу слід приділити налагодженню прикордонного співробітництва України та Придунайських країн, наданню особливого статусу території Українського Придунав’я. На нашу думку, вже зараз доцільно створити при Президенті України спеціальну комісію щодо узагальнення всіх аспектів будівництва глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море.

Сподіваємось, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити дотримання норм чинного законодавства України та відповідних міжнародних зобов’язань нашої держави щодо охорони унікальних природних комплексів Придунав’я та відновлення судноплавства в українській частині дельти Дунаю”.

* * *

Несмотря на утверждение В. Каткевича: «Мебиус» вернется на Быстрое» (газета «Зеркало недели» от 16 – 29 июля 2005 г.) этого не произошло.

С немцами так и не рассчитались за выполненные работы, долг составляет 13,6 млн. евро. Они вывезли все свои вагончики из Вилково, в районе портовского дома по адресу: ул. Солнечная, 6. Не было построено здесь и обещанное 16-этажное здание с шикарным офисом, гостиницей и т.д. Не было создано и обещанных 900 рабочих мест. Не произошла и обещанная расчистка гирла Белгородское. Даже из рассчитанной суммы ущерба от строительства канала в 1,5 млн. грн. для компенсации его в место нанесения не пришло никому ни копейки. Одним словом, обещанных Нью-Васюков из города Вилково не получилось. Все это происходит тихо и незаметно, и не слышно тех голосов, которые взахлеб восторгались этими дутыми обещаниями.

* * *

30 июля 2005 г. к г. Быстрое подошло три судна – землечерпалка «Скадовск» и две шаланды для перевозки грунта и сброса его на морскую свалку. В различных газетных публикациях упоминалось, что на эти цели было выделено 8 млн. грн. бюджетных денег. Как мы уже писали в начале статьи, помучившись меньше месяца (или закопав эти 8 млн. грн.?), суда с г. Быстрое ушли.

По имеющейся информации, хозяин судов – «Черномортехфлот» официально разорвал договор с «Дельта-лоцман».

* * *

30 августа 2005 г. Минприроды официально выводом № 290 вернуло на доработку рабочий проект «Создание глубоководного судового хода Дунай – Черное море на украинском участке дельты. Полное развитие».

В предыдущие годы Минприроды дважды положительно оценивала строительство канала. Сейчас же в заключении этого вывода Минприроды указывает (подчеркивания в оригинале документа – ред.): «У зв'язку з вищевикладеним, з метою зняття усіх претензій і зауважень громадськості і забезпечення компетентного всебічного висвітлення у матеріалах ОВНС усіх аспектів, що викликають занепокоєння опонентів відновлення ГСХ по гирлу Бистрому, Мінприроди України, з огляду на гостроту питання та його міжнародний резонанс, вважає за необхідне доопрацювання матеріалів ОВНС робочого проекту "Створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти. Повний розвиток", шляхом уточнення і доповнення їх стислими, однозначними і переконливими коментарями та поясненнями, які б більш широко і детально розкривали (відповідно до положень п.1.10 ДБН А.2.2-1-2003 - щодо врахування громадських інтересів і обгрунтованих відповідей на зауваження) наявні достовірні дані щодо наступного:

1. Незаперечних доказів економічних, інженерно-технічних та експлуатаційних переваг, у сучасних обставинах, саме варіанту ГСХ по гирлу Бистрому порівняно з будь-якими іншими, відсутності реальної конкурентноспроможної альтернативи (з урахуванням екологічного та інших факторів).

2. Не порушення (жодним чином) положень Закону України "Про природно-заповідний фонд України" з урахуванням Указів Президента України з питань Дунайського біосферного заповідника.

3. Аналізу отриманих результатів виконання Програми комплексного екологічного моніторингу навколишнього природного середовища при відновленні ГСХ Дунай-Чорне море у 2004 і першому півріччі 2005 років (УкрНДІЕП) і зроблених висновків щодо реального практичного впливу на довкілля (з особливим виділенням аспектів, які стосуються охорони і збереження орнітофауни, рибних ресурсів, динаміки руслових і вздовжберегових потоків наносів, їх акумуляції і розподілу, з урахуванням дампінгу грунтів, які видаляються з траси ГСХ при його розчистках та імовірного збільшення об'ємів таких грунтів, порівняно з розрахунковим).

4. Дотримання положень:

Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971, приєднання 1996 р.);
Конвенції про охорону світової культурної та природної спадщини (Париж, 1972, ратифікована 1988 р.);
Всеєвропейської стратегії збереження біо- та ландшафтного різноманіття (Софія, 1995 р.);
Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979, ратифікована 1999 р.);
Конвенції про охорону мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979, ратифікована 1999 р.) і меморандумів до неї;
Конвенції про охорону біологічного різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992, ратифікована 1994 р.);
Конвенції про охорону навколишнього середовища басейну ріки Дунай (Софія, 1994, ратифікована 2002 р.);
Угоди про збереження мігруючих афро-євразійських водно- болотних птахів (Гаага, 1995, ратифікована 2002 р.);
Європейської конвенції про ландшафти (Флоренція, 2000);
Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища (Орхус, 1998, ратифікована 1999 р.);

5. Аналізу попередніх результатів роботи Комісії із запиту в рамках Конвенції про оцінку впливу на довкілля в транскордонному контексті (Конвенції Еспоо), які є у розпорядженні української сторони.

6. Підтвердження математичним і, по можливості, натурним моделюванням розрахункової спрямованості та інтенсивності впливу на стан української частини дельти Дунаю передбачених проектом спеціальних інженерних гідротехнічних заходів (струменеспрямовуючих і захисних дамб тощо).

7. Практичної можливості прийнятної взаємоув'язки регулярних ремонтних днопоглиблювальних робіт по трасі ГСХ з періодами нересту риби і скату молоді у море з метою реальної мінімізації негативного впливу на рибні ресурси.

8. Теоретичної можливості і практичної вірогідності, масштабів і спрямованості будь-яких імовірних проявів транскордонного впливу відновлення ГСХ.

Обгрунтовані коментарі і відповіді по пунктах 1-8 даного висновку оформити у вигляді додатку до ОВНС зазначеного робочого проекту.

Повністю відпрацьовані матеріали з цих питань надати до Мінприроди України для підготовки остаточного висновку державної екологічної експертизи”.

Независимые экологические организации поддерживают решение государственной экологической экспертизы вернуть на доработку проект строительства канала "Дунай - Черное море" и обращают внимание на то, что этот проект не был согласован с национальным природоохранным законодательством и международными экологическими конвенциями, к которым присоединилась Украина.

Международная конференция «Сохранение и устойчивое развитие дельты р. Дунай», которая должна была пройти в г. Одессе 5 – 9 сентября 2005 г. и где Минтранс надеялся получить поддержку своих планов по г. Быстрое, была отменена, что тоже является примечательным знаком.

* * *

И, наконец, последняя рассылка из нашего обзора от 22 сентября 2005 г.

«22 сентября в Киеве была проведена очередная, юбилейная – 25-я по счету пресс-конференция в защиту Дунайского заповедника от строительства судоходного канала -"Правительство Ю.Тимошенко финансировало семейный бизнес Кучмы - судоходный канал через Дунайский заповедник". Организаторы пресс-конференции - Киевский эколого-культурный центр, Дружина охраны природы "Зелене майбутне" КНУ, Украинская коалиция "За дикую природу".

Открывший пресс-конференцию директор Киевского эколого-культурного центра Вл. Борейко сообщил собравшимся журналистам о том, что 30 июня 2005 г. экс-премьером-министром Ю.Тимошенко было подписано постановление Кабмина Украины номер 528, которым было открыто финансирование очистки заилившегося канала через Дунайский заповедник.

По некоторым данным, каналокопатели получили из госбюджета и закопали в берега Дуная очередные 8 млн. грн.

Любопытно, что заказчиком и строителем канала является не только печально известная фирма «Дельта-Лоцман», но и господин Пинчук, зять бывшего Президента Украины Кучмы. Собственно, этим и объясняется, считает Вл. Борейко, такое мощное лобби и личная поддержка Кучмы в строительстве этого противозаконного и антиэкологического канала».

* * *

Последним примечательным событием по канальной проблеме был визит на г. Быстрое 15 сентября 2005 г. делегации международной комиссии по защите р. Дунай во главе с президентом этой влиятельной независимой организации Иштваном Ори.

Иштван Ори прямо заявил о недопустимости подобного строительства через территорию заповедника.

Можно порадоваться, что сегодня, 28 сентября 2005 г., начаты работы по дноуглублению соединительного канала, ведущего в порт «Усть-Дунайск», планируется восстановить глубины до 4 м. Пожелаем же всяческих успехов в выполнении этой важной работы.

* * *

Канал по Быстрому уже тихо умер, или его сторонникам все-таки удастся «выбить» наших с вами 300 млн. бюджетных гривень и начать их зарывать с начала? Сейчас трудно что-то прогнозировать в нашей стране.

В последнее время я много общался с коллегами, которые предупреждали, что у канала по г. Быстрое нет перспективы. Ни у них, ни у нас нет сейчас ни злорадства, ни разрывания рубашек со словами «мы же говорили, мы предупреждали!». Есть горечь и очередная обида за державу.

На совещании 9 сентября 2005 г. в министерстве иностранных дел, посвященном канальной проблеме, руководитель рабочей группы при Президиуме НАН Украины по проблеме сооружения судоходного пути, член-корреспондент НАНУ Б.М. Данилишин очень правильно предложил:

“Всі, хто був причетний до будівництва судноплавного шляху по г. Бистре, повинні негайно покаятись перед українським народом”.

Украине, как морской державе, безусловно, нужен свой судоходный путь Дунай – Черное море. Чем раньше мы возьмемся за строительство реального, экономически целесообразного и экологически безопасного канала (на этот раз, вначале хорошо подумав), тем будет лучше для всех.

Подбор документов и комментарии – Александр Волошкевич

Необыкновенные путешествия дальневосточного гостя

33 года тому назад группа сотрудников Одесского отделения Азово-Черноморского научно-исследовательского института рыболовства и океанографии приступила к уникальному эксперименту – акклиматизации в Чёрном море одного из видов дальневосточной кефали – пиленгаса. Еще с античных времен черноморская кефаль считается – и вполне справедливо, – одной из ценнейших рыб всего Средиземноморского бассейна.

В один из недавних апрельских дней в рыбном ряду «Привоза стал свидетелем: любопытного спора.

– А что это за чудо? – удивлялась дама приятной наружности, указывая на солидных размеров рыбину, занимавшую почти половину прилавка.

– Лобан, – лаконично ответила продавщица. – Один из видов кефали.

– Ну, милая, я, что ли, не видела кефали?! – возмутилась покупательница. – Вы ещё скажите, что это белуга!

– Не белуга и не лобан, – вмешался в разговор продавец, торговавший по соседству крупным азовским бычком, – а дальневосточная кефаль пиленгас.

– Побойтесь Бога, молодой человек, – не унималась дама. – Как же можно доставить рыбу с Дальнего Востока в свежем виде?..

Я присмотрелся к предмету спора и по характерному вырезу в хвостовом плавнике определил, что на прилавке лежал все-таки пиленгас, правда, везти его к нам с Дальнего Востока давно нет никакой необходимости: вот уже одиннадцать лет, как пиленгас является промысловым видом не только на Дальнем Востоке, но и на всём Черноморско-Азовском бассейне. Таков результат успешного научного эксперимента по акклиматизации этой ценной рыбы в наших водах. Начала его тридцать три года тому назад группа сотрудников Одесского отделения Азово-Черноморского научно-исследовательского института рыболовства и океанографии (АзЧерНИРО). И автор этих строк был тому свидетелем. Хорошо помню, как в редакции областной газеты, где я тогда работал, появился загорелый улыбчивый человек – заведующий лабораторией института, кандидат биологических наук Л.И.Старушенко. Он-то и рассказал о замысле, который первоначально, даже с поправкой на мичуринские нравы тех лет, показался мне довольно странным. Речь шла о том, чтобы акклиматизировать в Чёрном море один из видов дальневосточной кефали. Тогда я впервые услышал это название – пиленгас. И это при том, что черноморская кефаль ещё с античных времён считается – и вполне справедливо, – одной из ценнейших рыб всего Средиземноморского бассейна. Как свидетельствует легендарный древнегреческий историк Геродот, выловленная в Чёрном море кефаль, наряду с черноморскими осетрами, в немалых количествах вывозилась в города Эллады, где пользовалась большой популярностью у гурманов.

Неудивительно, что в советские времена, в 30-е годы, черноморскую кефаль переселили в Каспийское море, где она успешно прижилась – и стала объектом промысла. При таких обстоятельствах проект вселения в Чёрное море какой-то иной кефали сразу вызывал в памяти популярную поговорку о самоваре, и славном городе Тула.

– Идея, действительно, многим казалась странной, – вспоминает Л.И.Старушенко, – но после изучения научного обоснования эксперимента специалисты сняли все возражения...

И сегодня, в свои семьдесят с гаком, Леонид Иванович прекрасно помнит обстоятельства необычной работы, внимательно следит за тем, как его «питомцы» осваивают всё новые и новые акватории, что пишут о пиленгасе современные ихтиологи. Впрочем, мы забегаем вперёд.

– В конце 60-х годов прошлого столетия, – продолжает свой рассказ Старушенко, – в Чёрном и Азовском морях резко сократились уловы скумбрии, камбалы и кефали, и Министерство рыбного хозяйства СССР поставило перед нами задачу: пополнить промысловые запасы бассейна...

Традиционно одним из самых эффективных методов повышения рыбопродуктивности водоёмов считается акклиматизация новых промысловых видов. К тому времени мировая наука, в том числе советская, накопили большой опыт подобных работ. И хотя далеко не все попытки были успешными, скорее, наоборот, работы по акклиматизации в СССР активно развивались вплоть до 90-х годов, когда они по понятным причинам практически прекратились.

Получив задание родного министерства, одесситы занялись поисками подходящего объекта, на профессиональном жаргоне – вселенца. Ну, а поскольку рыбак рыбака видит издалека, в поле их зрения довольно быстро попал профессор из Владивостока Б.Н.Казанский. Специалист по дальневосточной ихтиофауне, он предложил одесским коллегам изучить возможность акклиматизации в нашем бассейне дальневосточной кефали –пиленгаса.

При всём том общем, что есть у этой рыбы и её черноморских родственников, пиленгас отличается целым рядом качеств, которые делают эту рыбу весьма ценным видом промысла, в некоторых отношениях даже более ценным, чем наши прославленные кефали. Так, пиленгас значительно крупнее своих черноморских собратьев (в Шаболатском лимане неоднократно вылавливались особи весом более десяти килограммов!). Пиленгас отличается высокой экологической пластичностью, способностью воспроизводиться в прибрежной зоне моря и лиманах, зимовать в нижних течениях рек. Он нетребователен к пище и, что очень важно для наших условий, холодоустойчив. В то время как немало черноморских кефалей, оставшихся зимовать в мелководных лиманах (в том же Шаболате), ежегодно гибли от холода, пиленгас чувствовал себя в тех же водоёмах вполне комфортно. Впрочем, мы снова забегаем вперёд. Тогда же, в начале 70-х годов, специалисты активно обсуждали вопрос: сможет ли пиленгас прижиться в Чёрном море и создать здесь самовоспроизводящуюся популяцию? После многочисленных обсуждений на различного рода конференциях и совещаниях было решено: сможет. Акклиматизации был дан «зелёный свет».

Для человека непосвящённого эта задача – зарыбление огромного моря, да ещё рыбой, обитающей в другой части света, – представляется делом неимоверной сложности. В действительности же биотехнология довольно проста.

Сотрудники одного из дальневосточных научных учреждений отлавливали мальков пиленгаса в прибрежной зоне залива Петра Великого неподалёку от Владивостока, помещали их по 150-200 штук в сорокалитровые полиэтиленовые пакеты, наполненные морской водой и кислородом, и рейсовыми самолётами отправляли их в Одессу. Получив драгоценный груз, одесситы немедленно везли его к морю или на Шаболатский лиман, где в то время размещался крупнейший в Союзе экспериментальный кефалевый завод. Когда я впервые увидел, как Леонид Иванович, зайдя по колено в море, выливал содержимое пакетов, я испытал глубокое разочарование: настолько нереальной показалась мне попытка решить грандиозную задачу столь простыми средствами.

Всего за девять сезонов (1972 – 1980 гг.) в Одессу было доставлено 46 тысяч мальков. Присоединились к эксперименту и ростовские ихтиологи, выпустившие в Азовское море 8 тысяч мальков дальневосточного вселенца. Количество, прямо скажем, скромное. Однако сотрудники АзЧерНИРО не унывали, утверждая, что для зарыбления даже очень крупного водоёма вовсе не обязательно запускать в него астрономическое количество мальков.

Главное – правильно оценить условия обитания акклиматизанта.

Если всё учтено – успех обеспечен. Если же какое-то важное обстоятельство упущено – вселенцы просто исчезнут в пучине вод.

Первые несколько лет эксперимента прошли в ожидании и неведении. А Леонид Иванович неутомимо посылал заметки об эксперименте в редакции газет многих причерноморских городов в надежде, что рыбаки, люди любознательные и неравнодушные, сообщат ему, если новосёл попадёт им в сети. И действительно, через три-четыре года сообщения от рыбаков, которые обнаруживали в своих уловах дальневосточного вселенца, стали приходить во всё возрастающем количестве. Судя по сообщениям, пиленгас двинулся на восток и юг. Это обнадёживало, но уверенность в успехе пришла лишь в конце 80-х годов, когда специалисты зафиксировали резкое увеличение его количества и в Чёрном, и в Азовском морях. Рост популяции пиленгаса был настолько велик, что был разрешён, в виде эксперимента, промышленный лов по лицензиям в местах его зимнего скопления – в Керченском проливе, Березанском лимане и некоторых других акваториях. Результаты оказались ошеломляющими: добыча исчислялась сотнями центнеров!

Столь явные признаки успешной акклиматизации пиленгаса позволили Комитету по рыбному хозяйству в 1993 году признать его промысловым видом. С тех пор добычей дальневосточного вселенца занимается множество промысловых структур, но, слава Богу, нет никаких признаков сокращения запасов. Более того, уловы пиленгаса стали превышать уловы всех черноморских кефалей (лобан, сингиль, остронос) вместе взятых.

Последние годы принесли новую сенсацию: пиленгас не удовлетворился расселением по Азово-Черноморскому бассейну и через Босфор и Дарданеллы вышел на широкие просторы Средиземноморья... Неудивительно, что некоторые российские научные издания признали акклиматизацию пиленгаса в Чёрном море одной из самых успешных операций такого рода в мире. Однако, насколько мне известно, никто из участников этого смелого эксперимента – ни с российской стороны, ни с нашей – не был отмечен, как это принято в подобных случаях, ни высокими научными званиями, ни престижными премиями.

– Ребятам просто не повезло, – заметил в одной из наших бесед корифей отечественной гидробиологии академик Ювеналий Петрович Зайцев. – Успешное завершение их эксперимента пришлось на годы, когда все мы жили политикой, когда разваливался Союз, а на горизонте маячил экономический кризис. Кто тогда интересовался наукой? А успей они на несколько лет раньше, уверен, стали бы лауреатами. Да, видно, не судьба…

Николай ГУСАК,

Газета «Зелена хвиля», № 1, 03.06.2005

Экологические новости

Экологи считают, что ООН намерено занижает количество жертв Чернобыля

Об этом говорится в открытом письме экологических организаций "Бахмат" (Артемовск), "Голос природы" (Днепродзержинск), "ЭкоКлуб" (Ривне), "Экология и мир" (Крым), "Наш дом" (Ивано-Франковск) и "МАМА-86".

В частности, в письме сказано, что отчет экспертной комиссии ООН, озвученный 5-7 сентября на "Чернобыльском форуме" в Вене (Австрия), ставит под сомнение катастрофическое влияние радиации на здоровье человека

По данным МЧС, в Украине количество пострадавших от аварии на ЧАЭС на 1 января составляло около 2,646 млн человек. Эксперты же ООН называют другое количество пострадавших - около 600 тысяч человек. По данным министерства труда и социальной политики в Украине в результате аварии на ЧАЭС погибли уже 17 448 человек, тогда как в отчете ООН приводится цифра – 59 погибших (среди них 9 детей) и еще 3 940 таких, которые могут умереть.

По мнению экологических организаций, отчет ООН необъективен, так как демографические и эпидемиологические исследования проводились в отрыве от дозиметрических замеров, вследствие чего эксперты ООН произвольно интерпретировали последствия аварии на ЧАЭС.

Экологические организации ставят отчет под сомнение также из-за того, что при его составлении эксперты не учли отдаленное негативное влияние малых доз радиации на геном человека. По их мнению, эксперты ООН лоббируют таким образом интересы компаний, занимающихся строительством ядерных электростанций. В частности в заявлении говорится о том, что "МАГАТЭ руками ВОЗ, с которой они являются департаментами ООН, пытается скрыть настоящие масштабы аварии".

В то же время в заявлении обвиняется правительство Украины в том, что несмотря на последствия Чернобыльской катастрофы в Украине продолжается строительство атомных энергоблоков, что предусмотрено также и стратегией развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года.

По материалам пресс-службы "Мама-86"

***************

Орехи и бобы оберегают от рака

Потребление в пищу большого количества бобов, орехов и злаковых помогает предотвратить развитие рака, утверждают британские ученые. Дело в том, что данные продукты содержат натуральное вещество инозитол пентакисфосфат (inositol pentakisphosphate), который останавливает рост опухолей.

Ученые из Медицинского колледжа Лондонского университета сообщили, что это соединение, которое содержится также в чечевице и горохе, может помочь и при разработке новых методик лечения рака, если он уже образовался.

Лабораторные опыты с веществом инозитол пентакисфосфат на мышах и на раковых клетках показали, что оно убивает опухоли и расширяет эффект лекарств, применяющихся для борьбы с раковыми клетками при раке яичника и раке легких.

По мнению исследователей, вещество, которое оказалось нетоксичным даже при высоких концентрациях, можно также использовать для увеличения эффективности химиотерапии.

NEWSru.com