Газета "Дельта и человек" № 12 (0012) от 22 октября 2004 года

Всеукраїнський конкурс дитячої творчості "Діти проти спортивного полювання"

Всеукраїнська коаліція "За дику природу", Київський еколого-культурний центр і Екологічна група "Печеніги" оголошують Всеукраїнський конкурс дитячої творчості "Діти проти спортивного полювання". Головою жюрі конкурсу є народний депутат України Олександр Володимирович Голуб.

ЦІЛЬ КОНКУРСУ - виховання гуманного ставлення до диких тварин, популяризація прав природи, викриття негативних рис спортивного полювання, розвиток творчих здібностей учнів.

ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ - виховання у дітей гуманізму, любові до природи, патріотизму шляхом підготовки ними конкурсних малюнків та інших форм образотворчого мистецтва (вишивка, аплікація, випалювання по дереву тощо), віршів і оповідань, спрямованих проти спортивного (аматорського, любительського) полювання. Беручи участь у конкурсі, діти повинні зрозуміти, що не можна убивати тварин заради розваги, як би це не називалося - любительським полюванням, коридою або собачими боями.

УМОВИ КОНКУРСУ

До участі у конкурсі запрошуються учні всіх класів загальноосвітніх навчальних закладів, дитячі колективи, гуртки, клуби і т. і. На конкурс приймаються індивідуальні і групові роботи з обов'язковим зазначенням віку, імен і прізвищ всіх авторів роботи і керівника, назви школи (гуртка, станції юнаків і т. і.), а також контактної адреси і номера телефону. Матеріали надаються українською або російською мовами і направляються поштою на адресу оргкомітету. Формат малюнків (плакатів)повинен бути А3 (формат листа для креслення). Надані роботи рецензуватися і повертатися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право використовувати роботи для проведення виставок, ілюстрування друкованих видань та сайтів тощо.

КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ з 1 грудня 2004 р. по 15 лютого 2005 р. Кінцевий строк надання матеріалів на конкурс - 15 лютого 2005 р. за поштовим штемпелем. Підведення підсумків конкурсу - 15 березня 2005 р.

КОНКУРС СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ТРЬОХ НОМІНАЦІЙ:

1) Найкращий малюнок або інша форма образотворчого мистецтва (вишивка, аплікація, випалювання по дереву тощо) (перше, друге і третє місце)

2) Найкращий прозовий твір (оповідання, казка, есе тощо (перше, друге і третє місце)

3) Найкращий вірш (перше, друге і третє місце).

Переможці, які посядуть 1 - 3 місце, отримають похвальні грамоти, фотоапарати, аудіоплеєри, набори шкільного приладдя, екологічні книжки.

Спеціально будуть премійовані дитячі роботи проти полювання, надруковані в місцевих газетах (необхідно надіслати вирізку з газети і вказати її назву, номер та дату виходу), а також шкільні стінгазети проти полювання (їх також необхідно надіслати на адресу оргкомітету).

Найкращі роботи будуть видані, розміщені на екологічних сайтах, і візьмуть участь у виставках в Києві і Харкові.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 02218, Київ, Україна, вул. Райдужна, 31-48, Київський еколого-культурний центр (на конкурс). Тел. Для довідок:(044)443-52-62.

Либо — плати, либо — сматывай удочки!

В килийской прессе уже была различная информация о любительском рыболовстве. Ниже мы перепечатываем статью из газеты Измаильского горсовета «Моя земля» от 17 сентября 2004 года.

Любительское и спортивное рыболовство: правовой аспект

Либо — плати, либо — сматывай удочки!

Придунавье — рай для отдыха и туризма. Черное море, самые большие в Украине озера, плавни и Дунай – все создано для восстановления физических и духовных сил человека. Купайся, катайся на лодке, лови рыбу! Раздолье!

Любительский и спортивный лов рыбы — разновидность отдыха, которым в нашем регионе увлекаются тысячи людей. Право на такой вид отдыха предусмотрено законодательством Украины — Конституцией Украины, Постановлением Кабмина от 28.09.1996 г. № 1199, ст. 47, 76. Водного кодекса Украины, другими документами. Один из последних — Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка осуществления любительского и спортивного рыболовства» от 18.07.1998 г. № 1126, пункт 3 которого гласит: «На рыбохозяйственных водоемах (или участках) общего пользования любительское и спортивное рыболовство осуществляется бесплатно». То же самое сказано и в других вышеперечисленных документах.

Единственным ограничением, упомянутым в Постановлении Кабмина № 1126, является следующее: «В случае, когда водные живые ресурсы сосредотачиваются в определенных местах на рыбохозяйственных водоемах в течение длительного времени, любительское и спортивное рыболовство осуществляется за плату» (п. 3). Там же, в п. 5 в отношении водоемов (и их участков) для любительского рыболовства сказано, что они и условия ловли рыбы определяются органами рыбоохраны Госкомрыбхоза на основании биологических и научных обоснований. Других ограничений законодательства Украины не предусматривает.

В нашем регионе рыба сосредотачивается в определенных местах придунайских озер (у шлюзов) только в период нереста, когда рыбная ловля запрещена. Что же касается обоснования выбора мест и условий любительской рыбалки органами рыбоохраны, то научными, в большинстве случаев, их назвать сложно, хотя бы потому, что нынешние распорядители придунайских водоемов наукой явно не занимаются.

Из изложенного вывод таков: бесплатно рыбачить с удочкой или спиннингом в Придунавье можно на любом из озер, если на такой лов нет запрета в период нереста.

Но не тут то было! На Катлабухе и других придунайских водоемах (всего — на десяти) с осени 2003 года у рыболовов-любителей при попытке реализовать свое конституционное право на отдых с удочкой в руках возникают проблемы. Крепкие мужики, не избегая нецензурных выражений и, чаще всего, не предъявляя никаких документов (не только личных, но и законодательных, регламентирующих право рыбной ловли) самое меньшее требуют либо покинуть водоем, либо же заплатить за отдых (до 5 грн. с человека). Бывает, даже угрожают при этом оружием. Поборы чаще всего не сопровождаются выдачей каких-либо квитанций. Если даже их и выдают, установить, дошли ли деньги до касс фирм, арендующих придунайские водоемы, еще никому не удавалось. Как, впрочем, весьма трудно установить, кто же является арендатором озера. А на каких условиях и на какой срок он его «зафрахтовал» — и подавно. Самое большее, до чего снисходят сборщики «податей» — это говорят, что водоем находится в аренде.

Единственные документы, на которые опираются новоявленные хозяева (вернее, арендаторы) наших, мы не оговорились, именно наших водоемов, являются «Порядок любительского и спортивного рыболовства на право специального использования водных живых ресурсов», изданный 18.07.1998 г. управлением «Одессарыбвод», а также приказ № 32 от 23.04.2004 г. того же ведомства – «Об установлении условий любительского рыболовство на право специального использования водных живых ресурсов на рыболовецких объектах Одесской области на период 2004 – 2005 гг.».

Названия документов поддаются осмыслению с трудом. Несмотря на то, что они опираются на Постановление Кабмина № 1126, п. 3, согласно которому любительское и спортивное рыболовство в Украине является бесплатным…, приказ и «порядок», тем не менее, устанавливают плату за удовольствие посидеть с удочкой на берегу озера до 4,8 грн. с человека (!?) за сутки.

Рыбалка чаще всего — занятие индивидуальное. То есть, одинокий рыболов-любитель противостоять нескольким не хилым мужикам не сможет. Да и есть ли в этом смысл — рисковать здоровьем ради рыбалки? В общем, приходится либо платить, либо… сматывать удочки.

Во всевозможные инстанции идет поток жалоб. Обращения рыболовов-любителей были рассмотрены 18.05.2004 г. на заседании постоянной комиссии по вопросам законности, регулирования земельных отношений и охраны окружающей среды Измаильского райсовета. Ранее, 19.03.2004 г. 15-я сессия приняла по этой проблеме обращения к Измаильскому, Килийскому, Ренийскому и Болградскому районным советам, а также Одесскому областному совету. Однако, пока все безрезультатно.

На наш взгляд, арендаторами придунайских озер нарушаются законные права граждан на отдых. Мы хотим, чтобы эту проблему рассматривали как Открытое письмо в Одесский облсовет и советы четырех районов Придунавья с целью инициировать рассмотрение данной проблемы с правовых позиций.

В демократическом государстве власть должна действовать от имени народа и в защиту его интересов, а не защищать интересы нескольких частных фирм, прикрывающихся незаконными документами «Одессарыбвода».

Иван БУХТИН, депутат Измаильского горсовета,
Евгений Еремин

Наш комментарий

С каждым годом возрастает актуальность рассматриваемой проблемы. Для озер в окрестностях города Измаила конфликтная ситуация с любительским и спортивным рыболовством достигла критического уровня в связи с передачей водоемов в аренду частным предприятиям. Следует учесть, что население Измаила на порядок больше Вилково, и соответственно там гораздо больше рыбаков-любителей. В Килийском районе условия для любительского и спортивного рыболовства более благоприятны, хотя есть и свои проблемы. Не будем упоминать о запрете лова рыбы в нерестовый период - эта истина общеизвестна. Никаких сомнений не вызывает правомочность запрета на лов рыбы любителями в водохранилищах района, где производится искусственное рыборазведение. Иная ситуация складывается на так называемых «рыбохозяйственных водоемах общего пользования». Из них в аренде находится лишь лиман Большой Соленый, где в связи с проводимым зарыблением запрещено любительское рыболовство.

Парадоксальная ситуация складывается с водоемами Килийской дельты Дуная, входящими в состав Дунайского биосферного заповедника. На всей акватории заповедника (Килийская дельта Дуная, Стенцовско-Жебриянские плавни) проводится промысловый лов рыбы. Однако любительское и спортивное рыболовство на эти водоемах запрещено согласно «Правил любительского и спортивного рыболовства», утвержденных приказом Государственного комитета рыбного хозяйства Украины №19 от 15.02.99 г.

Дунайский биосферный заповедник, в отличие от природных заповедников, на территории которых запрещена всякая хозяйственная деятельность, включает в себя зоны различной степени охраны. На территории большинства зон режим охраны не запрещает занятие традиционными видами промысла - в том числе и ловом рыбы. Однако эти особенности природопользования в биосферных заповедниках не были учтены при выработке вышеуказанных «Правил любительского и спортивного рыболовства». Хотелось бы отметить, что инициатива по включению акваторий Дунайского биосферного заповедника в район, запрещенный для любительского и спортивного рыболовства, не принадлежит ни администрации заповедника, ни вышестоящим природоохранным структурам. Запрет на любительское рыболовство в заповеднике не согласовывался ни с ДБЗ, ни с органами местной власти, то есть, мы имеем типичный пример сугубо ведомственного решения.

Тем не менее, сложившаяся ситуация не исключает использование водоемов заповедника рыбаками - любителями. Инициатором в этом начинании должно выступить местное общество охотников и рыболовов. При ходатайстве общества на водоемах создаются зоны для любительского и спортивного рыболовства, утверждаемые органами рыбоохраны и администрацией заповедника. За разъяснением сложившейся ситуации мы обратились к начальнику Усть-Дунайской госрыбинспекции С.Н.Головченко. Он отметил, что районное общество охотников и рыболовов не только не обращается с инициативой о выделении зон для любительского и спортивного рыболовства, но и всячески затягивает рассмотрение предложений по этому вопросу.

В целом ситуация, сложившаяся с любительским и спортивным рыболовством в низовьях реки Дунай, требует дальнейшего обсуждения и разработки возможных вариантов. Мы обращаемся к нашим читателям с просьбой принять активное участие в обсуждении этой проблемы. Это будет способствовать выработке оптимального проекта организации любительского и спортивного рыболовства в низовьях Дуная, что позволит рационально использовать водные живые ресурсы наших водоемов с соблюдением природоохранного законодательства.

Константин Балацкий,

ихтиолог Дунайского биосферного заповедника

Туризм: достижения и упущенные возможности

Пришла осень, и самое время подвести итоги туристического сезона 2004 года. Этим сейчас занимаются туристические фирмы и все те, кто имеет какое-либо отношение к туристическому бизнесу. Будет подсчитано количество туристов, наиболее выгодных маршрутов, созданных рабочих мест и многое другое, что определяет позитивное влияние туризма. Кто-то подсчитает прибыль, а кто-то убытки. Ведь туризм – это еще и конкуренция, создание материальной базы, обучение персонала и многое другое, о чем могут поведать те, кто к этому виду деятельности относится профессионально.

То, что туристов в этом году было значительно больше, чем в предыдущие годы, было подчеркнуто на торжественном собрании 27 сентября 23004 г. посвященном Дню туризма в Вилковском городском совете теми, кто непосредственно предоставляет туристические услуги. Этот факт заметили и рядовые жители нашего города, отмечая возросшее число гостей города и скопление автотранспорта в выходные дни и в дни захода в город круизных судов.

Кого-то растущее количество туристов радует, у кого-то прибавляется хлопот, а кто-то испытывает недовольство и даже возмущение. Всем понятно, что приезжих необходимо принять, разместить, накормить, предоставить экскурсионную программу. От того, на каком уровне это было сделано, во многом зависит количество гостей и в последующие годы. Появится ли у тех, кто в этом году посетил наш край, желание приехать сюда снова? Порекомендуют ли они своим друзьям и знакомым посетить этот прелестный уголок на Дунае? Ведь давно известно, что никакой другой вид рекламы не сравнится с той, которую делают сами посетители, рассказывая коллегам и друзьям о полученных впечатлениях от посещения того или иного туристического объекта.

Туристов, которые посещают Придунавье, условно можно сгруппировать. Если не брать во внимание родственников, то это те, кто приехал отдохнуть на море и остановился на базах отдыха, те, кто в конце рабочей недели решил отдохнуть и расслабиться и те, кто избрал дельту Дуная конечным пунктом многодневного путешествия. К отдельной категории можно отнести и тех, кто приезжал сюда в командировку по долгу службы. Независимо от возраста, интересов и целей приезда объектами показа для туристов являются город на воде - Вилково и Дунайский биосферный заповедник.

Судя по тому, что только информационно-туристический центр (ИТЦ) или как его еще называют – визит-центр Дунайского биосферного заповедника за истекший период этого года посетило около пяти тысяч взрослых и детей, можно предположить, что туристический сезон для местных туристических фирм был одним из лучших за последние несколько лет.

Традиционным стало посещение ИТЦ группами школьников и студентов из Молдовы, России, Беларуси, различных населенных пунктов Украины. Чаще чем в предыдущие годы была слышна иностранная речь. На политической карте мира иностранными гостями торжественно были прикреплены в этом сезоне еще три флажка – Дании, Эстонии и Израиля. Это значит, что с 1998 года Дунайский биосферный заповедник и г. Вилково посетили представители 40 стран мира. Самыми частыми иностранными гостями были группы туристов из Германии и Австрии, которые, путешествуя по Дунаю, обязательно посещают Дунайский биосферный заповедник, предварительно посетив визит-центр заповедника во время экскурсии по городу. Слова восхищения и благодарности можно прочитать в книге для гостей на самых разных языках.

Учитывая то, что за многие годы работы визит-центр заповедника стал одним из самых посещаемых туристами мест в городе и с целью развития туристического бизнеса в регионе, администрация Дунайского биосферного заповедника заключила договор о сотрудничестве с Программой ТАСИС Европейского Союза. В рамках договора было предоставлено помещение в уютном дворике ИТЦ заповедника, где раньше размещался сувенирный киоск, для офиса Придунайского туристического информационного центра имени Яна Баккера (ПТИЦ).

Об открытии и первых месяцах работы этого центра сообщалось в прессе. Примечательно, что ПТИЦ создан по образцу западных туристических информационных центров, и его услугами могут воспользоваться не только национальные туристические компании и рядовые отечественные туристы, но и все те, кто с помощью компьютера через Интернет ищет и заранее планирует места для путешествия. Информация о туристических возможностях Придунавья размещена в Сети не только на русском, но и на английском и немецком языках. Специальный значок “i“ узнаваем туристами во многих странах мира.

Любой турист, приехавший в наш город, пытается найти то, о чем он слышал от своих друзей или ему поведали рекламные буклеты, газетные статьи, радио- и телепередачи, а именно – многочисленные каналы-ерики, деревянные тротуары-кладки, старообрядческие храмы, богатый рыбный базар и еще многое другое, что отличает этот городок от других населенных пунктов Придунавья. Насладившись прелестями необычного провинциального городка, попробовав ароматные фрукты и ягоды, прикупив бутылочку-другую необыкновенного вилковского вина–«новака», погуляв по улицам-каналам большинство приезжих мечтает попасть на острова, чтобы ощутить все особенности островной жизни и полюбоваться красотой и богатством дикой природы дунайских плавней.

Большая часть туристов, приехавших в Вилково, мечтает покататься на лодке и обязательно попасть на «0-км» - символический знак на одном из островов на территории Дунайского биосферного заповедника. Знак стал настолько популярным, что те, кто так и не добрался до него и не прошел через «ноль», чтобы исполнилось загаданное желание, считают, что путешествие было незавершенным. Этот маршрут, разработанный сотрудниками заповедника, сейчас является одним из самых посещаемых. Ведь именно на этом маршруте можно с 11-метровой вышки обозреть удивительной красоты ландшафт – Дунайские рукава, впадающие в Черное море, морской залив и косу, самую молодую сушу Европы, плавневое озеро и зарастающий водяным орехом кут, множество птиц и зеленое море тростниковых зарослей. Плеск морской волны, крики птиц и тихий шелест тростника – звуки, которые завораживают и создают впечатление, что вы находитесь на краю Земли!

На этой ноте хотелось бы завершить заметку, но ведь окончание этого туристического сезона означает начало подготовки к следующему. Путевки на круизные суда по Дунаю на следующий сезон уже распроданы, а это значит, что уже сейчас надо готовиться к встрече гостей. По-прежнему желает лучшего состояние маршрутов в самом городе – деревянные тротуары, дороги. Кучи мусора часто были объектами для фото- и видеокамер гостей. Отсутствие общественных туалетов, отвечающих требованиям современных норм, частое отключение воды тоже осложняли пребывание туристов.

Отдельной темой для обсуждения являются указатели не только в самом городе, но и на всем маршруте от Одессы до Вилково. Очень часто автотранспорт с туристами вынуждено накручивал десятки лишних километров из-за отсутствия или плохих указателей на трасе, а переезд из Вилково в Измаил и обратно через Килию превращался в игру «лабиринт» До сих пор нет карты города с обозначенными на ней туристическими объектами. Ориентироваться иностранным туристам с круизных судов помогали листочки-схемы с маршрутом, которые подготовили сотрудники Придунайского туристического информационного центра.

Уже несколько последних лет среди не только руководителей туристических фирм, но многих одесситов и вилковчан обсуждается вопрос возобновления линии Одесса - Вилково по морю. Очевидно, наступило время запуска такого маршрута. Многие одесситы и гости города отдадут предпочтение морской прогулке и с удовольствием посетят Вилково, где для них будет организовано экскурсионное обслуживание. К упущенным возможностям относятся и городские праздники, и фестивали, которые бы привлекли дополнительное количество туристов.

В этом году, пожалуй, впервые туристические фирмы столкнулись с нехваткой экскурсоводов в отдельные дни. Экскурсовод, обладающий не только знаниями, но и умеющий эмоционально рассказать об истории города, традициях местных жителей, профессионально владеющий аудиторией, влюбляет туристов в этот город, заставляет их не замечать поломанные кладки, обмелевшие ерики, отсутствие специальных площадок со скамеечками для пожилых экскурсантов и другие неудобства. Таких экскурсоводов необходимо готовить. Не нужно бояться конкуренции. Старшеклассники вполне могли бы за предстоящую зиму освоить подобный курс, если бы его факультативно ввели хотя бы в одной школе. Среди экскурсоводов большинство бывшие или нынешние преподаватели, и сообща они могли бы такой курс организовать. Ведь только практика помогает стать настоящим профессионалом. Полагаю, в этом были бы заинтересованы и школы, и туристические фирмы, и сами школьники, и их родители.

Остается надеяться, что внимание не только городских и районных властей, но и областных и центральных к проблемам туристического бизнеса в Придунавье будет возрастать, и существенная помощь и поддержка с их стороны помогут планам и надеждам стать реальностью. Ведь главной целью утвержденной Программы развития туризма в Килийском районе на 2003 – 2010 годы является обеспечение на территории района благоприятных условий для активизации туристической деятельности.Акулина Федоренко,

зав. Информационно-туристическим центром

Дунайского биосферного заповедника

Забирали в місто бабу Зіну

Забирали в місто бабу Зіну…

Згодилась нарешті, щоб везли.

І складала дочка у машину

Матір’ю пов’язані вузли.

Радилась стара сама з собою:

“В цім вузлі одежа, в цім – хустки,

Вузол цей – з периною старою,

В цім – трави цілющої пучки”.

Сипала тремтячими руками

Різного насіння в торбочки.

Сердилась дочка: “Ну що Ви, мамо,

Не ростуть в квартирі буряки”.

А вона: “Візьміть тоді хоч квіти,

Хоч калачик – бачиш, як цвіте?”

“Та у нас балкон давно забитий

І на нім нічого не росте”.

Мати скриню відкрива невтішно,

Домоткані рядна достає,

А дочка: “Не треба тряпок більше,

В мене килими персидські є”.

Ну, візьми хоч посаг ...В чім ховати

Буде, як не вернуся з розлук...”

А від слів тих, сумно біля хати.

Мов закляк дорослий бабчин внук…

І дочка обличчям сполотніла,

Бо душею вболівала теж.

Та нічого брати на хотіла ,

Бо всього з собою не візьмеш.

Та й нащо воно там, на дев’ятім?

Лиш плодить в кімнатах тісноту.

Слава Богу, продалась, хоч, хата,

Не лишаєм зовсім сироту...

До матусі лагідно сказала:

“Не журіться, буде все гаразд.

Я для Вас кімнату вже прибрала,

Телевізор, світло є і газ.

Тепло. І водичка є гаряча,

В місті з крану воду п’ємо ми”.

А матуся самим серцем плаче,

Впавши на криниченьку грудьми.

Біля двору дорогі сусіди

Позбиралась бабку виряджать.

“Слава Богу, що бабуся їде,

Вже не буде в зиму бідувать”.

Розуміючи її тривогу,

Радили: “Журитися не смій...”

А вона збиралася в дорогу

Начебто... на похорон, ...на свій...

Тінню тихо на порозі стала,

Як мале безпомічне дитя.

Знала ж бо – не хату залишала,

Залишала тут своє життя.

Залишала все до того рідне,

Що, аж, душу пам’яттю пече.

А у слід її, від розлуки зблідла,

Дивиться зима через плече.

“Не повернусь... позносились роки,

Треба їхать, розумію я.

Не дає зробити з двору й кроку

Ця земля, немислимо своя.

Що у мене на душі – не знайте,

Думайте, що хочте, не судіть.

Тільки мою хату не минайте,

Дорогі сусідоньки. Простіть...”

А за що? Що постаріла рано?

Що сама себе не берегла?

Дочка підійшла: “Не плачте, мамо,

Жде машина, їхати пора...”

Посадила маму у кабіну.

Рушила машина вздовж села.

А старенька тиха баба Зіна

Плакала, схилившись біля скла...

Їхала у місто стара мати –

Сива й мудра, як сама земля.

Мов від серця відривала хату,

І город, й криниченьку, й поля.

Хата їй – не просто хата - ПАМ’ЯТЬ,

Та, що за життя її трима.

Їде мати, та мостів не палить,

Бо мостів до пам’яті нема.

Ви простіть її, струнка тополя,

Яблунька в садочку край воріт,

Біла церква і весела школа,

Пташечки, що всілися на дріт,

Озеро голубооке миле,

Цвинтар, де похований Петро,

Стежечка, що у полечко водила,

Всі простіть. Прости її, село!

Забирали в місто бабу Зіну.

Знали всі: назад вже не прийде.

Проводжала вулиця машину,

А здавалось – похорон іде...

У всех живущих на Земле людей общий предок?

Американский ученый Дуглас Роди и его коллеги из Массачусетского технологического института создали компьютерную модель нашего генеалогического древа и пришли к выводу, что "новый" общий предок всего человечества жил всего несколько тысяч лет назад.

Вероятно, говорят исследователи, этот таинственный родственник всех ныне живущих на Земле жил приблизительно 3,5 тысячи лет назад - за 1,5 тысячи лет до нашей эры.

В это трудно поверить, но компьютерная модель группы Роди, вычислила даже возможные маршруты перемещений и переселений каждого землянина. В результате исследователи смогли назвать время и место, в которых жил наш общий предок. "Возможно, это был отец 40 детей или больше, - рассказал Роди. - Скорее всего, это был кто-то, наделенный необычайной производительностью для нескольких поколений".

Свидетельством того, что этот предок, вероятно, жил в Азии, являются маршруты миграции. "Восточная Азия - это перекресток, ввиду близости к Берингову проливу и Тихому океану", - пояснил Роди.

По его мнению, 5,4 тысячи лет до нашей эры каждый живущий на планете был или предком всего человечества или никого из нас. Так или иначе, позже появился новый общий предок.

"Независимо от языков, на которых мы говорим, или цвета кожи мы - одна большая семья", - утверждают исследователи.

По материалам Membrana