План заходів з наукової та науково-технічної діяльності Дунайського біосферного заповідника на 2016 рік

В Дунайському біосферному заповіднику складено план заходів з наукової та науково-технічної діяльності на 2016 рік.ЗАТВЕРДЖУЮ
директор Дунайського
біосферного заповідника
О. М. Волошкевич
______підписано_________
«29» __червня_ 2016 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ
з наукової та науково-технічної діяльності
Дунайського біосферного заповідника НАН України
на 2016 рік

№ з/п
Захід
Виконавець
Строк виконання
1
Збір матеріалів для чергового тому Літопису природи
науковий відділ
протягом року
2
Проведення досліджень за заключним етапом фундаментальної наукової теми ‒ «Комплексний моніторинг екосистем Дунайського біосферного заповідника в умовах регульованого рекреаційно-туристичного навантаження»
науковий відділ
протягом року
3
Проведення досліджень за заключним етапом фундаментальної наукової теми ‒ «Виявлення основ функціонування та адаптації природно-територіальних комплексів ділянок вторинної дельти Кілійського гирла Дунаю за умов дії біотичних і абіотичних факторів»
науковий відділ
протягом року
4
Проведення досліджень за черговим етапом прикладної наукової теми ‒«Комплексне дослідження о. Єрмаків та розробка методів відновлення його екосистеми»
науковий відділ
протягом року
5
Збір кліматичних показників і складання метеорологічних характеристик сезонів року за даними Ізмаїльської гідрометабсерваторії.
Полякова О. І.
протягом року
6
Інформаційна робота щодо охоронного режиму території та використання природних ресурсів
Федоренко В. А.,
науковий відділ,
ІТЦ ДБЗ
протягом року
7
Підготовка обґрунтування для отримання лімітів на зимову заготівлю очерету на території ДБЗ на 2017 рік
Федоренко В. А.
серпень-вересень
8
Підготовка чергових змін до паспорту ВБУ «Кілійське гирло»
Яковлєв М. В.
вересень
9
Опрацювання рекомендацій Дорадчого комітету для біосферних резерватів за результатами розгляду періодичного огляду транкордонного біосферного резервату «Дельта Дунаю» (штаб-квартира ЮНЕСКО, 25-28.01.2016)
Волошкевич О. М., Яковлєва І. В.
вересень
10
Участь у проекті Євросоюзу «Консолідація мережі природоохоронних територій для збереження біорізноманіття та сталого розвитку регіону дельти Дунаю та нижнього Прута – PAN Nature»
усі відділи
до жовтня
11
Заходи до Міжнародного дня Дунаю
ІТЦ ДБЗ
29 червня
12
Заходи до Дня працівника природно-заповідної справи України
ІТЦ ДБЗ
7 липня
13
Заходи до Дня створення ДБЗ
ІТЦ ДБЗ
10 серпня
14
Заходи до Міжнародного дня Чорного моря
ІТЦ ДБЗ
31 жовтня
Примітка: ІТЦ ДБЗ ‒ Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника

Учений секретар                              підписано                                             І. В. Яковлєва