Положення про Дунайський біосферний заповідник

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"